Acca-f2: Marginal costing and Absorption costing

 • Thread starter Convit
 • Ngày gửi
C

Convit

Sơ cấp
27/9/07
5
0
0
Đội Cấn - Hà Nội
#1
Có ai kỳ này thi môn F2 không, cho mình hỏi với.
Hiện nay mình đang nghiên cứu phần Marginal costing and Absorption costing. Giải giúp mình bài này với:
The budget for The Banner Ltd provides for the manufacture And sales of 10,000 units per month, are made up as follows:

Unit cost
- Direct Material: $2.5
- Direct labour: $1.0
-Variable production overhead $0.5
- variable selling overhead: $1.5
- Fixed production overhead: $2.0
- Selling price $8

Production and sales for the next 3 months are follows:

(unit)------------------ June----------July------------August
Production-------------10,000---------8,000----------11,000
Sales-------------------8,000---------9,000----------12,000

Administrative cost is $20,000 per month

Required
Prepare operation statements for 3 months based on marginal costing and absorption costing . Reconcile the above profit
 
Sửa lần cuối:
M

meocondungcam

Guest
#2
ah cái này em nghĩ là mình trình bày theo 2 phương pháp marginal costing và absorption costing,rùi so cái net profit của cả 2 cái qua từng tháng.
theo marginal costing thì sẽ trình bày như sau:
$ $
sale X
less variable cost:
opening stock X
production X
closing stock (x)
->variable cost production X
other variable cost X
__
total variable cost ( X)
-----
contribution X
less fix cost (x)
net profit X
tính các opening stock và closing stock cho từng tháng ở ngoài,tính variable cost = direct material+Direct labour+Variable production overhead
contribution=sale- variable cost
fixed cost=Fixed production overhead+Administrative cost
------
theo phương pháp absorption costing
$ $
sale X
less production cost
opening stock x
production x
closing stock (x)
--- -----
production cost of good sold (x)
---
gross profit x
less non-production cost (x)
----
net profit x

khi so sánh net profit theo 2 phương pháp cần chú ý closing stock,khoảng chênh lệch giữa 2 con số này đúng bằng stock movement nhân với fixed cost overhead per unit(OAR)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Thành viên trực tuyến

 • homeclassic9
 • daongocnam0603
 • xuanmai12
 • Huyền Tuyết
 • auyeuch
 • homeclassic3
 • hoangkimdung255
 • vu thi thuy hong
 • TrangGemini
 • baotudau
Xem nhiều