Acca-f2: Marginal costing and Absorption costing

  • Thread starter Convit
  • Ngày gửi
C

Convit

Guest
27/9/07
5
0
0
Đội Cấn - Hà Nội
Có ai kỳ này thi môn F2 không, cho mình hỏi với.
Hiện nay mình đang nghiên cứu phần Marginal costing and Absorption costing. Giải giúp mình bài này với:
The budget for The Banner Ltd provides for the manufacture And sales of 10,000 units per month, are made up as follows:

Unit cost
- Direct Material: $2.5
- Direct labour: $1.0
-Variable production overhead $0.5
- variable selling overhead: $1.5
- Fixed production overhead: $2.0
- Selling price $8

Production and sales for the next 3 months are follows:

(unit)------------------ June----------July------------August
Production-------------10,000---------8,000----------11,000
Sales-------------------8,000---------9,000----------12,000

Administrative cost is $20,000 per month

Required
Prepare operation statements for 3 months based on marginal costing and absorption costing . Reconcile the above profit
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

meocondungcam

Guest
ah cái này em nghĩ là mình trình bày theo 2 phương pháp marginal costing và absorption costing,rùi so cái net profit của cả 2 cái qua từng tháng.
theo marginal costing thì sẽ trình bày như sau:
$ $
sale X
less variable cost:
opening stock X
production X
closing stock (x)
->variable cost production X
other variable cost X
__
total variable cost ( X)
-----
contribution X
less fix cost (x)
net profit X
tính các opening stock và closing stock cho từng tháng ở ngoài,tính variable cost = direct material+Direct labour+Variable production overhead
contribution=sale- variable cost
fixed cost=Fixed production overhead+Administrative cost
------
theo phương pháp absorption costing
$ $
sale X
less production cost
opening stock x
production x
closing stock (x)
--- -----
production cost of good sold (x)
---
gross profit x
less non-production cost (x)
----
net profit x

khi so sánh net profit theo 2 phương pháp cần chú ý closing stock,khoảng chênh lệch giữa 2 con số này đúng bằng stock movement nhân với fixed cost overhead per unit(OAR)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA