Định khoản giá vốn nhỏ hơn phiếu xuất kho?

  • Thread starter huong_trading
  • Ngày gửi
H

huong_trading

Sơ cấp
28/7/06
49
0
0
Vinh Phuc
#1
Em định khoản nhầm giá vốn trên sổ nhỏ hơn phiếu xuất kho. Sự nhầm lẫn này dẫn đến hàng tồn kho trên sổ lớn hơn hàng tồn kho thực tế. Giờ đã nộp báo cáo tài chính 2007 rồi. Em phải khắc phục sai sót này thế nào? Mong anh chi giúp đỡ em. Em đang rối quá!
 
H

hoanganhkt2107

Sơ cấp
15/5/08
2
0
0
hà nội
#2
báo cáo tài chính của công ty bạn đã được kiểm toán hay chưa ? nó là trọng yếu hay không trọng yếu ? từ đó sẽ điểu chỉnh bằng phương pháp hồi tố , hoặc phi hồi tố. nếu nó k trọng yếu thì điều chỉnh bằng phương pháp phi hồi tố như sau ( đã phát hành báo cáo tài chính )
ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán: hàng tồn kho trong sổ lớn hơn hàng tồn kho thực tế ( để ý đến cả dự phòng giảm giá - nếu có ) là bao nhiêu? sau đó điều chỉnh đến số cuối năm n+1 của từng khoản mục ảnh hưởng ( tăng, giảm so với thực tế) cho giá trị ghi sổ bằng giá trị thực tế.
ảnh hưởng đến BCKQKD: giá trị điều chỉnh hàng tồn kho ở trên cũng chính là số phải giảm đi của giá vốn hàng bán ở BCKQKD. ở BCKQKD có 2 cột là số đầu năm và số cuối năm thì chỉ cần giảm số cuối năm cho đúng thực tế là được.( năm n+1 )
 
H

huong_trading

Sơ cấp
28/7/06
49
0
0
Vinh Phuc
#3
báo cáo tài chính của công ty bạn đã được kiểm toán hay chưa ? nó là trọng yếu hay không trọng yếu ? từ đó sẽ điểu chỉnh bằng phương pháp hồi tố , hoặc phi hồi tố. nếu nó k trọng yếu thì điều chỉnh bằng phương pháp phi hồi tố như sau ( đã phát hành báo cáo tài chính )
ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán: hàng tồn kho trong sổ lớn hơn hàng tồn kho thực tế ( để ý đến cả dự phòng giảm giá - nếu có ) là bao nhiêu? sau đó điều chỉnh đến số cuối năm n+1 của từng khoản mục ảnh hưởng ( tăng, giảm so với thực tế) cho giá trị ghi sổ bằng giá trị thực tế.
ảnh hưởng đến BCKQKD: giá trị điều chỉnh hàng tồn kho ở trên cũng chính là số phải giảm đi của giá vốn hàng bán ở BCKQKD. ở BCKQKD có 2 cột là số đầu năm và số cuối năm thì chỉ cần giảm số cuối năm cho đúng thực tế là được.( năm n+1 )
Báo cáo tài chính năm 2007 Cty em đã nộp nhưng chưa kiểm toán.
Em không hiểu thuật ngữ trọng yếu, không trọng yếu từ đó sẽ điều chỉnh bằng phương pháp hồi tố hoặc phi hồi tố? Tức em điều chỉnh số tồn kho chênh lệch vào cuối năm 2008 (BCKQKD) đúng không? Còn phiếu xuất kho và sổ chênh lệch năm 2007 em vẫn để nguyên? Hãy giải thích rõ hơn giúp em được không?
 
quyenk4b15

quyenk4b15

Đi mô cũng nhớ về HàTĩnh
#4
Nói về điều chỉnh phi hồi tố và hồi tố là một thuật ngữ kế toán mới mẽ, và trọng yếu hay không trọng yếu, trọng yếu ở đây nếu thiếu thông tin đó hoặc phản ánh sai lệch về thông tin thì sẽ ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính của công ty bạn. Và nếu số tồn kho bị chênh lệch quá lớn thì bắt buộc bạn phải điều chỉnh lại trên BCTC, nếu nhỏ bạn có thể thực hiện các định khoản để bổ sung ( Phi hồi tố) cho hợp lý.
 
loboglory

loboglory

Thành viên thân thiết
17/12/04
286
2
18
35
Ha noi
#5
Em định khoản nhầm giá vốn trên sổ nhỏ hơn phiếu xuất kho. Sự nhầm lẫn này dẫn đến hàng tồn kho trên sổ lớn hơn hàng tồn kho thực tế. Giờ đã nộp báo cáo tài chính 2007 rồi. Em phải khắc phục sai sót này thế nào? Mong anh chi giúp đỡ em. Em đang rối quá!
Làm như Hoàng Anh cũng được nhưng nó quá mới mẻ và tính áp dụng chưa cao! Thực tế thì nếu bảo bạn làm lại BCTC thì e rằng bạn cũng hơi ngại vì phải xin lại dấu, phải nộp lại cho các cơ quan hữu quan (đơn vị chủ quản, thuế, thống kê...) và phải giải trình.
Sai sót ở đây có thể là trọng yếu rồi, vì nó liên quan đến giá vốn và hàng tồn kho, tất nhiên ta phải xét cả yếu tố giá trị nữa. Nếu giá trị nhỏ thì bạn làm theo bạn Hoàng Anh là ok!
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • xediengiatot
  • thegioi3dvn
Xem nhiều