Nhập nguyên phụ liệu gia công từ Cty mẹ

  • Thread starter kapo
  • Ngày gửi
K

kapo

Sơ cấp
28/8/05
55
0
0
40
HCMC
1. Cty mình có hoạt động gia công cho khách hàng ở nước ngoài. Nguyên phụ liệu để gia công thì nhập từ cty mẹ nhưng không phải trả tiền vì khách hàng giao cho Cty mẹ để nhập vào VN phục vụ cho hoạt động gia công.

Vậy trường hợp này nhập khẩu theo hình thức phi mậu dịch có đúng không ?
Các bút toán hạch toán như thế nào ?


2. Trước đây có nhiều lô hàng kiểu này Cty đã nhập theo hình thức nhập kinh doanh. Hàng hoá khi nhập về vẫn làm thủ tục nhập kho (TK 152). Chi phí nhập khẩu phát sinh (thuế NK, phí khai quan...) hạch toán vào giá gốc hàng nhập. Khi xuất dùng cho hđ gia công thì hạch toán vào chi phí (TK 621)
Chỉ có điều tiền hàng không phải trả cho cty mẹ nên vẫn treo trên TK 331.Đến nay khi xác định được là những lô hàng này không phải trả tiền nên hạch toán: Nợ 331/ Có 711. Như vậy có ổn không ?
 
phinguyen79

phinguyen79

Phụ nữ là gì..???
1. Cty mình có hoạt động gia công cho khách hàng ở nước ngoài. Nguyên phụ liệu để gia công thì nhập từ cty mẹ nhưng không phải trả tiền vì khách hàng giao cho Cty mẹ để nhập vào VN phục vụ cho hoạt động gia công.

Vậy trường hợp này nhập khẩu theo hình thức phi mậu dịch có đúng không ?
Các bút toán hạch toán như thế nào ?


2. Trước đây có nhiều lô hàng kiểu này Cty đã nhập theo hình thức nhập kinh doanh. Hàng hoá khi nhập về vẫn làm thủ tục nhập kho (TK 152). Chi phí nhập khẩu phát sinh (thuế NK, phí khai quan...) hạch toán vào giá gốc hàng nhập. Khi xuất dùng cho hđ gia công thì hạch toán vào chi phí (TK 621)
Chỉ có điều tiền hàng không phải trả cho cty mẹ nên vẫn treo trên TK 331.Đến nay khi xác định được là những lô hàng này không phải trả tiền nên hạch toán: Nợ 331/ Có 711. Như vậy có ổn không ?
nvl nhập về gia công cho khách hàng bạn treo trên tk 002, khi xuất ra dùng thì N621,154/C002 .
cp phát sinh trong quá trình nhập thì theo mình nên tập hợp hết vào 154 để tính giá thành sap gia công.
 
S

soi con

Trung cấp
21/2/08
120
1
0
Tp. HCM
Nếu số lượng hàng ít, giá trị thấp...dưới 30 triệu là hình thức phi mậu dịch
Hàng nhập Phi mậu dịch bạn hạch toán như sau
Nợ tk 152.156...
Có tk 711
Các chi phí liên quan nhập hàng
Nợ tk 641
Có tk 111, 112
Thuế NK phải nộp ( nếu có)
Nợ tk 3333
có tk 152, 156...
Thuế GTGT NK
Nợ 133
Có 33312
Hàng hoá nhập khẩu phi mậu dịch tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu.
 

Thành viên trực tuyến

  • Hungvinh42234

Xem nhiều

TEXT LINK