Chi phi trich truoc???

  • Thread starter matbuon
  • Ngày gửi
M

matbuon

Guest
Chi phi la chi phi thue van phong. Duoc tra theo quy. Van de phat sinh: VD Quy III (t­u thang 7 den thang 9), tra tien thue (C111: 9.000.000) vao T8, chi phi nay phai phan bo cho QIII(T7,T8,T9), vay trong T7 se hach toan nhu the nao khoan chi phi trich truoc?? T8 va T9 do da co phat sinh chi phi nen ko co van de, T7???
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thienduongbg

Guest
29/9/04
19
0
1
46
Ha Nam
To: matbuon

Vay thi thang 7 ban trich truoc vao chi phi 3.000.000tr di vao TK 335 de co the ghi nhan chi phi thuc cua thang 7.
khi thang 8 tra tien thue la 9.000.000tr thi hach toan vao chi phi
No TK642 la 3.000.000tr
No TK 335: 3.000.000tr.
No TK 142: 3.000.000(de den thang 9 thi phan bo vao chi phi)
Co Tk 111,112: 9.000.000tr

The la on thoi ma lai dung theo chua muc ke toan va nguyen tac phu hop trong ke toan.
Minh chi biet vay thoi
 
M

matbuon

Guest
cam on thendungbg minh cung vua tim ra roi.
 
Khuatquangthin

Khuatquangthin

0034APC
Nhắc lại một chút về chi phí trích trước trong kỳ.
Chi phí trích trước là những chi phí phải trích vào các TK chi phí trong kỳ để đảm bảo những khoản chi phí trong kỳ được tính đầy đủ vào chi phí ví dụ:
Tiền thuê mặt bằng
Tiền điện, nước
Trích hao hụt mất phẩm chất

Bút toán định khoản cụ thể như sau:
Tiền thuê mặt bằng:
Nợ TK 641 / Có TK 3388
Khi trả tiền thuê mặt bằng thì
Nợ TK 3388
Có TK 1111

Thế thôi có gì đâu.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA