Công văn 3960TCT/ĐTNN - Hướng dẫn hoàn thuế GTGT theo TT 84/2004/TT-BTC

  • Thread starter tranvanhung
  • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
20
Biên Hoà - Đồng Nai
Công văn của Tổng cục Thuế số 3960TCT/ĐTNN ngày 29/11/2004 hướng dẫn hoàn thuế GTGT theo Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính.

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngThời gian qua Tổng cục Thuế nhận được ý kiến của Cục thuế một số tỉnh, thành phố và doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn về thủ tục đối với trường hợp hoàn thuế theo hướng dẫn tại Điểm 7, Điểm 12 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính. Để việc thực hiện được thống nhất, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư số 84/2004/TT-BTC nêu trên, các trường hợp từ ngày 01/01/2004 cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất nếu có đầy đủ thủ tục hướng dẫn tại Thông tư này, đã tính thuế GTGT, lập hoá đơn GTGT, thanh toán theo giá có thuế GTGT và kê khai nộp thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp chế xuất lập biên bản điều chỉnh giá thanh toán theo thuế suất thuế GTGT 0%, hoá đơn GTGT để điều chỉnh lại thuế GTGT đã kê khai cho các hoá đơn này.

Để được điều chỉnh giá thanh toán theo thuế suất thuế GTGT 0% như nêu trên, cơ sở kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp chế xuất gửi trả[font=.VnTime] [/font]hoá đơn GTGT đã phát hành, hai bên lập biên bản điều chỉnh lại giá thanh toán theo thuế suất thuế GTGT 0%, cơ sở kinh doanh lập lại hoá đơn GTGT mới với thuế suất thuế GTGT 0%, trong đó ghi rõ số, ký hiệu, ngày tháng của hoá đơn GTGT được thay thế. Trên cơ sở biên bản, hoá đơn GTGT điều chỉnh đã lập và hoá đơn GTGT được thay thế (thu hồi lại) này, cơ sở kinh doanh hoàn trả lại tiền thuế GTGT cho doanh nghiệp chế xuất. Đồng thời, đối với số thuế GTGT đã nộp vào ngân sách Nhà nước cho dịch vụ này cơ sở kinh doanh được kê khai điều chỉnh giảm trong tờ khai thuế GTGT của tháng lập hoá đơn GTGT điều chỉnh và được cơ quan thuế hoàn trả lại theo phương pháp cho bù trừ vào số thuế GTGT phải nộp trong kỳ tính thuế đó.[font=.VnTime] [/font]

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.
Webketoan Zalo OA
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều