Thơ chân dung WKTers

  • Thread starter ketoancon
  • Ngày gửi
S

SA_DQ

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
29/6/05
529
93
28
65
HCM city
XUÂN NĂM MÃO

Nay năm mão đó nha, lũ chuột

Chớ làm ai giận, chớ làm càn
Bốc hốt dễ tới thiên đàng
Đưa ma dòng họ 2 hàng lệ tuôn

Thành chuột, bây là loài vô phúc
Ăn tàn, ăn mạc của nhân gian
Mọi người khốn đốn lầm than
Lũ ngươi vẫn hốt, quơ ngang đến cùng.

Dân đây đang cực kỳ thống khổ
Quyết diệt đàn bầy, lũ chúng bây
Oán hờn như núi: Phanh thay

Trừ khủ tận gốc, nhà mày . . . ráo luôn!
 
  • Love
Reactions: MINA
Webketoan PRO

Xem nhiều