Kế toán thuế

  • Thread starter accounttchq
  • Ngày gửi
A

accounttchq

Guest
24/12/04
1
0
0
41
Ha Noi
xin hỏi các bác một vấn đề như sau:
Cơ quan Hải quan làm thủ tục nộp tiền vào ngân sách và chuyển tiền sang đơn vị dự toán để chi thưởng
được hạch toán như sau:
Nợ TK 333 - Thanh toán thu nộp với ngân sách
Có TK 343 - Vãng lai với đơn vị dự toán
Có TK 112
Xin hỏi các bác như thế đúng hay sai. mong các bác trả lời giúp em
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều