Thông tư 113 - Hướng dẫn khoá sổ cuối năm và báo cáo quyết toán NSNN

  • Thread starter tranvanhung
  • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
21
Biên Hoà - Đồng Nai
Hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2004


Khóa sổ thu chi Ngân sách Nhà nước cuối năm là một chế độ, kỹ thuật tài chính, không đơn thuần chỉ là thủ tục hành chính sự vụ kế toán, mà còn có tác dụng tích cực đối với việc hoàn thành nhiệm vụ thu chi Ngân sách, thúc đẩy sản xuất, cải tiến quản lý. Tất cả các Bộ, các ngành, các cơ quan xí nghiệp và các tổ chức khác của Nhà nước, thông qua khoá sổ để xác minh lại nguồn vốn, nguồn kinh phí của đơn vị mình, xem xét lại mức độ thực hiện nghĩa vụ thu chi Ngân sách đã được Nhà nước giao cho, và phải có biện pháp tích cực đẩy mạnh việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức nghĩa vụ có trong những ngày tháng cuối năm.

Năm 2004 là năm đầu tiên thực hiện khoá sổ kế toán theo luật Ngân sách Nhà nước bổ sung, để đáp ứng yêu cầu quản lý, nâng cao chất lượng kế toán ngân sách Nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước; đáp ứng yêu cầu thông tin quản lý và điều hành ngân sách nhà nước các cấp; ngày 25/11/2004 Bộ Tài chính ban hành Thông Tư số 113/2004/TT-BTC Hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2004.

Thông tư hướng dẫn chi tiết công tác khoá sổ kế toán cuối năm 2004, công tác quyết toán và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2004.

Thông tư này có hiệu lực thi hành đối với công tác khoá sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2004.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Kho bạc nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và cấp dưới thực hiện công tác khóa sổ và lập, báo cáo quyết toán ngân sách năm 2004 theo quy định tại Thông tư này.


Theo Bộ Tài Chính

 

Đính kèm

  • Thong tu 113 (Lap quyet toan NSNN).zip
    68.3 KB · Lượt xem: 451
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA