Ngân hàng TM và phân tích báo cáo tài chính của ngân hàng TM!

Thảo luận trong 'Kế toán quản trị và tài chính doanh nghiệp' bắt đầu bởi BloodyBaron, 25 Tháng tư 2009.

18,574 lượt xem

 1. BloodyBaron

  BloodyBaron Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hogwarts, School of Witchcraft and Wizardry
  Mình đã thấy 1 số topic về chủ đề này nhưng bị lock hết rùi nên không hỏi đc nên đành lập topic mới vậy. :D

  Em ko phải là chuyên về tài chính ngân hàng nhưng đang có bt về vấn đề này, có thắc mắc như sau:
  1. ​
  Chính xác thì tài sản "có" và tài sản "nợ" của NHTM là ji? Bởi, trong 1 số sách thì nói tài sản "có" là biểu hiện của tài sản; tài sản nợ là biểu hiện của nguồn vốn. Nên tổng tài sản nợ = tổng tài sản có. Tuy nhiên, em đọc phân tích báo cáo tài chính của Vietinbank năm 2006 (http://www.icb.com.vn/uploads/phantichbaocaotaichinh06.pdf), phần tài sản nợ, em thấy nó viết như sau:
  Đối chiếu với BCTC năm 2006 của nó (http://www.vietinbank.vn/web/export/sites/default/vn/annual/06/baocaotaichinh06.pdf) thì em thấy con số 129.756 tỷ đồng này chỉ là tổng nợ phải trả, chứ không phải là tổng Nợ phải trả và tổng nguồn vốn!

  ==> Còn tổng Tài sản "nợ" lấy ở đâu trong BCTC?

  Trong BCTC, em lấy Tổng tài sản "có" là con số tổng tài sản có đúng không ạh????

  2. ​
  Các bác có thể gợi ý cho em hệ thống tỷ số để phân tích báo cáo tài chính của NHTM đc không ạh?

  Cám ơn sự giúp đỡ!:welcome_2:welcome_2:welcome_2
   
  #1
 2. gacon88

  gacon88 Chiếpchiếp, chiếpchiếp...

  Bài viết:
  112
  Đã được thích:
  2
  Nơi ở:
  HN
  á bạn này học trường phù thuỷ cơ à, hehe. về vấn đề bạn hỏi liên quan đến vietinbank mình chưa tìm hiểu, nhưng mình có biết 1 tài liệu có nói rất kĩ đến phân tích kết quả kinh doanh ngân hàng thương mại, đó là cuốn giáo trình NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI của trường đại học Kinh tế quốc dân, nếu bạn ơr HN bạn có thể đến trường để tìm hỏi. Một số chỉ tiêu tài chính để phân tích có thể là ROA, ROE, ROI... Mình đang làm slide về phân tích kết quả kinh doanh của vietcombank và ACB, mấy ngày nữa sẽ hoàn thành. Nếu ổn mình sẽ gửi lên đây nhé, chỉ là gợi ý nho nhỏ về chỉ tiêu phân tích bạn à, góp ý thêm cho mình nữa nhé!
   
  #2
 3. gacon88

  gacon88 Chiếpchiếp, chiếpchiếp...

  Bài viết:
  112
  Đã được thích:
  2
  Nơi ở:
  HN
  ôi, chán thế. Mình viết mãi nhưng ko post lên đc. Tớ chỉ trả lời đc câu hỏi 2 của bạn thôi. Nếu bạn ở HN, tìm cuốn giáo trinhf NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
   
  #3
 4. gacon88

  gacon88 Chiếpchiếp, chiếpchiếp...

  Bài viết:
  112
  Đã được thích:
  2
  Nơi ở:
  HN
  mình chỉ giup đc bạn câu hỏi 2. bạn tìm cuốn giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại của ĐH Kinh tế quốc dân, có nói rất chi tiết. Bọn mình đang lam slide về phân tích kết quả kinh doanh của ACB và vietcombank,sắp xong rồi, sẽ đưa lên đây cho bạn xem qua
   
  #4
 5. conech

  conech Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  tphcm
  Cho em xin bảng số liệu báo cáo tài chính các ngân hàng từ năm 2005 đến nay, có bảng so sánh các ngân hàng càng tốt :D. À cho em xin luôn bảng xếp hạng các ngân hàng luôn được không các anh chị
   
  #5
 6. conech

  conech Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  tphcm
  Cho em xin bảng số liệu phân tích kết quả kinh doanh của các ngân hàng với bảng xếp hạng ngân hàng luôn nha. Có so sánh càng tốt
   
  #6
 7. HungLy

  HungLy Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  15
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hải Dương
  Tài sản của ngân hàng

  Mình có thể giúp bạn câu hỏi 1
  Tài sản "có" của ngân hàng bao gồm:
  - Tiền mặt
  - Tiền gửi NH Nhà nước
  - Tiền gửi các TCTD khác
  - Cho vay khách hàng
  - Chứng khoán đầu tư
  - Góp vốn, đầu tư dài hạn
  - TSCĐ
  - Tài sản có khác (lãi và phí phải thu, thuế TNDN hoãn lại, ...)
  Tài sản "nợ" của NH gồm:
  - Các khoản nợ chính phủ và NHNN
  - Tiền gửi của các TCTD khác
  - Tiền gửi của khách hàng
  - Vốn tài chợ, uỷ thác đầu tư
  - Các khoản nợ khác (Lãi và phí phải trả, thuế TNDN hoãn lại phải trả, ...)
  - Vốn và các quỹ (bao gồm cả chênh lệch do đánh giá lại TS)

  Và điều này bạn đúng: Tổng TSN = Tổng TSC (Bây giờ người ta gọi là Tổng TS = Tổng nguồn vốn)
   
  #7
 8. NNTHAO

  NNTHAO Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  long xuyen
  ke toan ngan hang

  ai biet co giao trinh nao huong dan lap bao cao tai chinh cua ngan hang thi giup dum tui
   
  #8
 9. payment

  payment Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  122
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  BĐ->Tp. Hồ Chí Minh
  Người khác tôn trọng mình viết có dấu sao mình không tôn trọng người khác viết có dấu vậy ! Bạn hỏi mà viết không có dấu ai mà thèm trả lời cho Thảo
   
  #9
 10. vandungap

  vandungap Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  dong nai
  xin chào các bạn kế toán !
  Xin các bạn hướng dẫn cho mình một số kiến thức với
  Trước đấy mình không có làm về kế hoạch , và nhu cầu vốn này giám đốc có nói minh lập kế hoạch SXKD và nhu cầu vốn cần có trong năm 2010 Vậy các bạn giup minh với nhé !
  trên bảng CĐK

  BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙNNgaøy 31 thaùng 12 naêm 2009TAØI SAÛNMaõ SoáThuyeát minhSoá ñaàu kyø Soá cuoái kyø ABC12 A. TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN (100 = 110+120+130+140+150)100 14.257.567.287 10.663.752.647 I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn110(III.01) 1.125.963.848 689.434.104 II. Ñaàu tö taøi chính ngaén haïn120(III.05) - - 1. Ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 121 2. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö taøi chính ngaén haïn (*)129 III. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 130 3.459.286.274 5.468.305.358 1. Phaûi thu khaùch haøng131 3.456.193.589 5.468.305.358 2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn132 3. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc138 3.092.685 4. Döï phoøng phaûi thu ngaén haïn khoù ñoøi (*)139 IV. Haøng toàn kho 140 5.246.566.236 3.089.885.005 1. Haøng toàn kho141(III.02) 5.246.566.236 3.089.885.005 2. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (*)149V. Taøi saûn ngaén haïn khaùc150 4.425.750.929 1.416.128.180 1. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø151 24.881.206 67.328.590 2. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi thu Nhaø nöôùc 152 3. Taøi saûn ngaén haïn khaùc158 4.400.869.723 1.348.799.590 B - TAØI SAÛN DAØI HAÏN (200 = 210+220+230+240)200 2.006.086.600 5.896.188.671 I. Taøi saûn coá ñònh 210(III.03.04) 1.759.499.553 2.267.446.671 1. Nguyeân giaù211 3.164.906.473 4.116.688.041 2. Giaù trò hao moøn luyõ keá (*)212 (1.405.406.920)(1.849.241.370)3. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 213 - II.Baát ñoäng saûn ñaàu tö 220 - 3.542.547.000 1. Nguyeân giaù221 - 3.542.547.000 2. Giaù trò hao moøn luyõ keá (*)222 - III. Ñaàu tö taøi chính daøi haïn230(III.05) 132.900.000 12.900.000 1. Ñaàu tö taøi chính daøi haïn 231 132.900.00012.900.0002. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö taøi chính ngaén haïn (*)239 IV. Taøi saûn daøi haïn khaùc240 113.687.047 73.295.000 1. Phaûi thu daøi haïn241 2. Taøi saûn daøi haïn khaùc248 113.687.047 73.295.000 4. Döï phoøng phaûi thu ngaén daøi khoù ñoøi (*)249 TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN (250 = 100+200)250 16.263.653.887 16.559.941.318 NGUOÀN VOÁNMaõ SoáThuyeát minhSoá ñaàu naêm Soá cuoái naêm ABC12A. NÔÏ PHAÛI TRAÛ (300=310+320)3007.777.464.508 6.785.709.080 I. Nôï ngaén haïn3105.513.430.571 4.474.042.216 1. Vay ngaén haïn311 1.737.230.667 1.561.320.543 2. Phaûi traû cho ngöôøi baùn312 3.401.294.001 1.739.664.721 3. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc313 4. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp cho nhaø nöôùc314III.0650.029.020 685.373.841 5. Phaûi traû cho ngöôøi lao ñoäng315 262.427.353 245.258.166 6. Chi phí phaûi traû316 62.449.530 209.778.530 7. Caùc khoaûn phaûi traû ngaén haïn khaùc318 0 32.646.415 8. Döï phoøng phaûi traû ngaén haïn 319 II. Nôï daøi haïn3202.264.033.937 2.311.666.864 1. Vay vaø nôï daøi haïn321 2.264.033.937 2.311.666.864 2. Quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm322 3. Phaûi traû, phaûi noäp daøi haïn khaùc328 4. Döï phoøng phaûi traû daøi haïn329 B. VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU ( 400=410+430)4008.486.189.379 9.774.232.238 I. Voá chuû sôû höõu410III.078.486.189.379 9.774.232.238 1, Voá ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu411 6.379.000.000 6.515.000.000 2. Thaëng dö voán coå phaàn412 3. Voá khaùc cuûa chuû sôû höõu413 4. Coå phieáu quyõ (*)414 5. Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi415 6. Caùc quyõ thuoäc voán chuû sôû höõu416 63.656.816 361.066.930 7. LôïI nhuaän sau thueá chöa phaân phoái417 2.043.532.563 2.898.165.308 II. Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi430 COÄNG NGUOÀN VOÁN (430=300+400)440 16.263.653.887 16.559.941.318

  Doanh thu năm 2010 dự tính 100 tỷ đồng
  loại hàng tiêu thụ năm 2010 như sau :
  Hàng hoá A 7.000tấn /năm giá bán 2 triệu/tấn = 14 tỷ /năm hàng bán cứ 60 ngày thu tiền một lần
  Hàng hoá B 12.000tấn/năm giá bán 7,16 triệu /tấn = 86tỷ/năm hàng bán cứ 30 ngày thu tiền một lần
  vậy nhờ các bạn lập giúp cho minh kế hoặch dự trù nhu cầu vốn nhé
  cám ơn trước chúc các bạn vui khoẻ mai mai
   
  #10
 11. chuyengiaketoan

  chuyengiaketoan lãng tử vô tình

  Bài viết:
  260
  Đã được thích:
  2
  Nơi ở:
  Hà nội, TP HCM
  Trả lời nhanh cách lập PA SXKD;
  1. Giới thiệu về DN: Loại hình, vốn điều lệ, ban lãnh đạo, CNV, hồ sơ pháp lý....
  2. Giới thiệu về tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh của Công ty: Như thị trường đầu vào đầu ra, dây truyền sx (nếu có), quy trình sản xuất kinh doanh, vòng đời sản phẩm....
  3. Thống kê tình hình SXKD năm 2009. Phân tích các chỉ tiêu như ROA, ROE, P/E, vòng quay HTK, phải thu, các chỉ số về thanh toán, tài trợ vốn....
  3. Căn cứ vào kế hoạch 2010 đã được phê duyệt để phân tích: Nếu là vay ngắn hạn thì từ 12 tháng trở xuống, vay trung dài hạn > 1năm.
  - Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh và đặc thu ngành nghề để lên phương án kinh doanh.
  Trong phần này phải thể hiện được nhu cầu hàng hóa mua vào để sản xuất, tiêu thụ và dự trữ. Tính toán giá vốn trung bình cho cả năm kế hoạch. Lập phương án sx, tiêu thụ hàng hóa, như vậy sẽ phải cần bao nhiêu chi phí cho tổng số chi phí trong năm kế hoạch mà DN cần. Sau đó cân đối với nguồn vốn xem tỷ lệ tự tài trợ là bao nhiêu? chiếm dụng khách hàng là bao nhiêu? còn lại cần NH tài trợ bao nhiêu?
  Tiếp đó nữa là phải lên được kế hoạch trả gốc, lãi vay tức là cân đối thu chi của DN. bạn phải chứng minh được việc vay vốn là cần thiết và có hiệu quả để nhà tài trợ họ đồng ý rót vốn cho DN.
  Cuối cùng bạn phải chuẩn bị tài sản đảm bảo cũng được nêu trong phương án kinh doanh để NH thẩm định.
  Chúc bạn thành công!
   
  #11
 12. phamvanhoa119

  phamvanhoa119 Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  dal lat
  hic, có thể chụp hình của bảng cân đối hay là viết sao cho dể hiểu hơn ko zaay, thế này thì khó nhìn quá
   
  #12
 13. nanabi

  nanabi Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  ha noi
  Hi có bác nào biết lấy số liệu về tổng tài sản hay nguồn vốn của hệ thống ngân hàng ở đâu không
   
  #13
 14. thuongcuoi

  thuongcuoi Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  29
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hà Nội
  trời!
  cái này tui thấy có trên sách kế toán quản trị hết mà
  không biết mọi ng có đọc sách ấy k vậy
   
  #14
 15. thuongcuoi

  thuongcuoi Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  29
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hà Nội
  bác xem trên bảng cân đối kế toán của nó ấy
  có fan tổng tài sản và nv = tổng nợ fai trả và vốn chủ sở hữu mà
  :angel::angel:
   
  #15

Chia sẻ trang này