Quản lý tài sản trong doanh nghiệp SX

  • Thread starter klins137
  • Ngày gửi
K

klins137

Guest
8/9/04
4
0
0
43
Viet Nam
Mình làm luận văn về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng TS trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện tại mình vẫn chưa tìm được tài liệu nào nói rõ về nó lắm mà chủ yếu toàn nói về Vốn thôi. Vậy anh chị và các bạn hãy giúp tôi định nghĩa về TS cũng như các vấn đề mà liên quan đến nó nhé. Thanks !!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Bạn hãy đọc kỹ và nhớ phải hiểu rõ về lý thuyết kế toán nhé!

Tài sản chính là : tiền, hàng hóa, tài sản cố định...

Nguồn vốn là nguồn hình thành nên tài sản đó : vốn chủ sở hữu, vốn vay...

Để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tức là bạn phải đưa ra các giải pháp sao cho : tiền luôn đưa vào trong kinh doanh (đừng cất tiền vào trong két nha!) ; hàng hóa bán ra với tốc độ nhanh và phải bù đắp được các chi phí và có lãi ; công nợ thu hồi nhanh chóng ; khấu hao TSCĐ với tốc độ hợp lý để có thể thu hồi nhanh chóng mà vẫn có thể "chịu nhiệt" trong từng kỳ phân bổ...

Bạn nên tham khảo sách về Tài chính và Quản trị

klins137 nói:
Mình làm luận văn về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng TS trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện tại mình vẫn chưa tìm được tài liệu nào nói rõ về nó lắm mà chủ yếu toàn nói về Vốn thôi. Vậy anh chị và các bạn hãy giúp tôi định nghĩa về TS cũng như các vấn đề mà liên quan đến nó nhé. Thanks !!!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA