Phục hồi Toolbar của người dùng

Thảo luận trong 'Ứng dụng Excel' bắt đầu bởi levanduyet, 18 Tháng ba 2005.

2,358 lượt xem

 1. levanduyet

  levanduyet Welcome

  Bài viết:
  535
  Đã được thích:
  11
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  HCM
  PHỤC HỒI THIẾT LẬP THANH CÔNG CỤ CỦA NGƯỜI DÙNG.
  (Nguồn: XL-Logic.com)
  Có bao giờ bạn cảm thấy khó chịu khi mà một ai đó dùng máy của bạn, sử dụng Excel, rồi thay đổi hết cách thiết lập các thanh công cụ của mình không? Có một kỹ thuật để phục hồi lại các thanh công cụ một khi bạn đóng ứng dụng của bạn lại. Đây là đọan mã trong Thisworkbook của tập tin.

  Dim UserToolbars As New Collection
  Dim AppToolbars As New Collection

  Private Sub Workbook_Open()
  'Lưu toolbar trước, active toolbar của mình
  Define_Toolbar_Collections
  Display_App_Toolbars
  End Sub

  Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
  'Trước khi thóat thì trả lại toolbar như cũ cho người dùng
  Display_User_Toolbars
  End Sub

  Private Sub Define_Toolbar_Collections()
  Set AppBars = Application.CommandBars
  'Lưu giữ trước khi active toolbar của mình
  For Each tb In AppBars
  If tb.Visible Then
  UserToolbars.Add tb
  End If
  Next tb
  'Active toolbar của bản thân
  With AppToolbars
  .Add AppBars("Standard")
  .Add AppBars("Formatting")
  .Add AppBars("Drawing")
  End With
  End Sub

  Private Sub Display_App_Toolbars()
  On Error Resume Next
  For Each tb In UserToolbars
  tb.Visible = False
  Next tb
  For Each tb In AppToolbars
  tb.Visible = True
  Next tb
  End Sub

  Private Sub Display_User_Toolbars()
  On Error Resume Next
  For Each tb In AppToolbars
  tb.Visible = False
  Next tb
  For Each tb In UserToolbars
  tb.Visible = True
  Next tb
  End Sub
  Còn để xác định lọai của commandBar, và tên của chúng các bạn có thể sử dụng đọan code sau:
  Nó sẽ đưa ra sheet có tên là Sheet1
  Sub ShowCommandBarNames()
  Sheets("Sheet1").Activate
  Cells.Clear
  Row = 1
  For Each cbar In CommandBars
  Cells(Row, 1) = cbar.Index
  Cells(Row, 2) = cbar.Name
  Select Case cbar.Type
  Case msoBarTypeNormal
  Cells(Row, 3) = "Toolbar"
  Case msoBarTypeMenuBar
  Cells(Row, 3) = "Menu Bar"
  Case msoBarTypePopup
  Cells(Row, 3) = "Shortcut"
  End Select
  Row = Row + 1
  Next cbar
  End Sub
  Chúc các bạn thành công.
  Lê Văn Duyệt
  levanduyet@gmail.com
   
  #1

Chia sẻ trang này