Chọn trang in khi đã mail merge!

  • Thread starter DucThuan
  • Ngày gửi
D

ducthanh1001

Sơ cấp
16/12/16
2
0
1
38
=IF(LEN(A1)=5;LEFT(A1;2)&"."&RIGHT(A1;3);IF(LEN(A1)=6;LEFT(A1;3)&"."&RIGHT(A1;3);IF(LEN(A1)=7;LEFT(A1;1)&"."&MID(A1;2;3)&"."&RIGHT(A1;3);IF(LEN(A1)=8;LEFT(A1;2)&"."&MID(A1;3;3)&"."&RIGHT(A1;3);IF(LEN(A1)=9;LEFT(A1;3)&"."&MID(A1;4;3)&"."&RIGHT(A1;3);IF(LEN(A1)=10;LEFT(A1;1)&"."&MID(A1;2;3)&"."&MID(A1;5;3)&"."&RIGHT(A1;3);IF(LEN(A1)=11;LEFT(A1;2)&"."&MID(A1;3;3)&"."&MID(A1;6;3)&"."&RIGHT(A1;3))))))))
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cái này nếu sửa trong Word thì rất khó. đơn gian nhất là tại ô ví dụ A1 bạn điền giá trị: 3500000 thi tại ô B2 bạn coppy cái ô B2 của mình gửi theo đấy nhé. thực ra cái này bạn đếm ô A1 mấy ký tự rồi chèn thêm dấu . vào là ok. khi nhập số liệu thì bạn nhập vào ô A1 còn khi merg thì ô B2.(ở file của mình mình chỉ làm đến số tiền là có giá trị chục tỷ, trăm tỷ nó lỗi nhé):
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn dọc dòng này bạn sẽ hiểu:
=IF(LEN(A1)=5;LEFT(A1;2)&"."&RIGHT(A1;3);IF(LEN(A1)=6;LEFT(A1;3)&"."&RIGHT(A1;3);IF(LEN(A1)=7;LEFT(A1;1)&"."&MID(A1;2;3)&"."&RIGHT(A1;3);IF(LEN(A1)=8;LEFT(A1;2)&"."&MID(A1;3;3)&"."&RIGHT(A1;3);IF(LEN(A1)=9;LEFT(A1;3)&"."&MID(A1;4;3)&"."&RIGHT(A1;3);IF(LEN(A1)=10;LEFT(A1;1)&"."&MID(A1;2;3)&"."&MID(A1;5;3)&"."&RIGHT(A1;3);IF(LEN(A1)=11;LEFT(A1;2)&"."&MID(A1;3;3)&"."&MID(A1;6;3)&"."&RIGHT(A1;3))))))))
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theo mình thì bạn insert thêm 01 cột mức lương nữa rồi làm bước đơn giãn đó là sử dụng hàm: FIXED cho ô excell có chứa số tiền mà bạn cần chọn. Ví dụ: cột mức lương của bạn là C1=280.000 bạn insert thêm cột mức lương B1 lấy công thức là: D1= Fixed(C1;0). Xong thực hiện lệnh more items lấy cột D1 nhé. Vậy là ok thôi.
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

  • avocado123

Xem nhiều

TEXT LINK