Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán

 • Thread starter HaiTam
 • Ngày gửi
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
7/11/02
1,950
335
83
45
TP.HCM
www.taman.com.vn
#1
Thông tư 23/2005/TT-BTC ngày 30/03/2005 Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Download tại đây
 

BQT trực tuyến

 • HungTV
  HungTV
  Quản trị viên / Admin

Thành viên trực tuyến

 • tuyet0504
 • HD192
 • HungTV
 • daongocnam0603
 • Tô Hương kt

Xem nhiều