Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán

  • Thread starter HaiTam
  • Ngày gửi
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
7/11/02
1,953
341
83
46
TP.HCM
www.taman.com.vn
#1
Thông tư 23/2005/TT-BTC ngày 30/03/2005 Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Download tại đây
 

Thành viên trực tuyến

  • phamhuong86
  • hanhmit93
  • prokhong5
  • daongocnam0603
  • Bui T Linh
Xem nhiều