Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán

 • Thread starter HaiTam
 • Ngày gửi
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
7/11/02
1,965
350
83
46
TP.HCM
www.taman.com.vn
Thông tư 23/2005/TT-BTC ngày 30/03/2005 Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Download tại đây
 

BQT trực tuyến

 • mkhank4
  mkhank4
  Điều hành cao cấp

Thành viên trực tuyến

 • thường duy
 • qthi2209
 • nthihoa19932016
 • mkhank4
 • trantuan89
 • xediengiatot

TEXT LINK

Xem nhiều