Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán

  • Thread starter HaiTam
  • Ngày gửi

3563 lượt xem

HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
7/11/02
2,011
388
83
47
TP.HCM
www.webketoan.vn
Thông tư 23/2005/TT-BTC ngày 30/03/2005 Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Download tại đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK