Thông tư 200/2014/TT- BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Thông tư 200/2014/TT- BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp 2021-07-19

No permission to download
  • Thread starter Truong Nguyen
  • Ngày gửi
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,127
522
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Truong Nguyen submitted a new resource:

Thông tư 200/2014/TT- BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp - Thông tư 200/2014/TT- BTC

BỘ TÀI CHÍNH
--------

Số: 200/2014/TT-BTC​
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014
THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆPCăn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 06 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ- CP ngày 31 tháng 05 năm 2004 của...

Read more about this resource...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA