hạch toán đối với đơn vị đảm bảo toàn bộ chi phí

  • Thread starter NiceDays
  • Ngày gửi
N

NiceDays

Trung cấp
10/9/08
120
0
0
44
to 1-phuong 2
Chào các Bác! Cho em hỏi đơn vị SNCT tự đảm bảo toàn bộ chi phí hạch toán theo quy định nào. Toàn bộ phần tài sản của ngân sách trước đây là đơn vị tự đảm bảo 1 phần thì chỉ tính hao mòn, vậy đơn vị đảm bảo toàn bộ chi phí thì có phải tính hao mòn nữa không???? Nhờ các bác trả lời giúp. Em rất cảm ơn.
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp
H

haigames

Cao cấp
21/1/05
219
3
18
45
longhai
Bác hạch toán theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp do Bộ Tài chính ban hành;
Tài sản cố định thì phải tính hao mòn theo Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Nếu hoạt động dịch vụ thì tài sản cố định phải trích khấu hao theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 
N

NiceDays

Trung cấp
10/9/08
120
0
0
44
to 1-phuong 2
Bác hạch toán theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp do Bộ Tài chính ban hành;
Tài sản cố định thì phải tính hao mòn theo Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
Nếu hoạt động dịch vụ thì tài sản cố định phải trích khấu hao theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Cảm ơn haigame nhiều nhé. Vậy về cơ bản giữa đơn vị SNCT tự đảm bảo 1 phần và đơn vị SNCT tự đảm bảo toàn bộ chi phí trong quản lý và hạch toán TSCD là như nhau. Bạn ơi chỗ đo đỏ đã bị bãi bõ bởi NĐ 52/2009 ngày 3/6/2009 rồi. Bạn xem lại nhé. Đơn vị bạn thuộc loại hình đơn vị SNCT nào vậy?
 
H

haigames

Cao cấp
21/1/05
219
3
18
45
longhai
Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC vẫn còn hiệu lực nhe bạn, Nghị định 52 chỉ bãi bỏ Bãi bỏ Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.
Đơn vị mình sự nghiệp có thu tự chủ 100% tài chính
 
N

NiceDays

Trung cấp
10/9/08
120
0
0
44
to 1-phuong 2
Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC vẫn còn hiệu lực nhe bạn, Nghị định 52 chỉ bãi bỏ Bãi bỏ Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.
Đơn vị mình sự nghiệp có thu tự chủ 100% tài chính

Nhưng higames bạn ơi! Trong NĐ 52 nói rõ ngoài bãi bỏ QĐ202, còn bãi bỏ: " các QĐ về quản lý, sử dụng TSNN tại điểm c khoản 3 Điều 5 và điều 12 NĐ43/CP....", bạn đọc đỉều 12 NĐ43 nhé.
 
H

haigames

Cao cấp
21/1/05
219
3
18
45
longhai
Nhưng higames bạn ơi! Trong NĐ 52 nói rõ ngoài bãi bỏ QĐ202, còn bãi bỏ: " các QĐ về quản lý, sử dụng TSNN tại điểm c khoản 3 Điều 5 và điều 12 NĐ43/CP....", bạn đọc đỉều 12 NĐ43 nhé.

NĐ 52 chỉ bãi bỏ về qui chế quản lý tài sản thôi, chứ đâu có nói gì quyết định 206/2003 trích khấu hao TSCĐ đâu nhe. Đúng là NĐ 52 bãi bỏ điểm c khoản 3 Điều 5 và điều 12 NĐ43/CP. Nhưng tại điều 45 của NĐ 52 thì Toàn bộ tài sản cố định tại đơn vị được trích khấu hao theo chế độ áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước và hạch toán vào chi phí. Điều 46, số tiền trích khấu hao được tính bổ sung Quỹ PTHĐSN.
Theo suy nghĩ của mình là vậy, bạn có ý kiến khác thì tiếp tục mình thảo luận nhe.
 
N

NiceDays

Trung cấp
10/9/08
120
0
0
44
to 1-phuong 2
NĐ 52 chỉ bãi bỏ về qui chế quản lý tài sản thôi, chứ đâu có nói gì quyết định 206/2003 trích khấu hao TSCĐ đâu nhe. Đúng là NĐ 52 bãi bỏ điểm c khoản 3 Điều 5 và điều 12 NĐ43/CP. Nhưng tại điều 45 của NĐ 52 thì Toàn bộ tài sản cố định tại đơn vị được trích khấu hao theo chế độ áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước và hạch toán vào chi phí. Điều 46, số tiền trích khấu hao được tính bổ sung Quỹ PTHĐSN.
Theo suy nghĩ của mình là vậy, bạn có ý kiến khác thì tiếp tục mình thảo luận nhe.

Mình chưa thông cỗ tim tím bạn ạ. Haigams " rỗi rãi" nghiên cứu kỹ lại NĐ52xem nào. Vậy thì NĐ52 đã nhau à??? Mình định từ khi NĐ 52 này có hiệu lực sẽ ko tính khấu hao đối với TS dùng cho hoạt động dịch vụ, cũng như việc thanh lý TS ko bổ sung quỹ PTHĐSN nữa( đơn vị mình hiện đang tự chủ 1 phần). Mình mong sẽ tiếp tục cùng thảo luận. Cảm ơn bạn
 
N

NiceDays

Trung cấp
10/9/08
120
0
0
44
to 1-phuong 2
NĐ 52 chỉ bãi bỏ về qui chế quản lý tài sản thôi, chứ đâu có nói gì quyết định 206/2003 trích khấu hao TSCĐ đâu nhe. Đúng là NĐ 52 bãi bỏ điểm c khoản 3 Điều 5 và điều 12 NĐ43/CP. Nhưng tại điều 45 của NĐ 52 thì Toàn bộ tài sản cố định tại đơn vị được trích khấu hao theo chế độ áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước và hạch toán vào chi phí. Điều 46, số tiền trích khấu hao được tính bổ sung Quỹ PTHĐSN.
Theo suy nghĩ của mình là vậy, bạn có ý kiến khác thì tiếp tục mình thảo luận nhe.
Mình nghĩ mình và bạn chưa hiểu rõ ý nhau và chưa kỹ về NĐ52/2009. Thế này nhé:
- Về đơn vị tự chủ 1 phần( chưa tự chủ tài chính)
+ Trước theo NĐ43/NĐ-CP, tại điều 12 thì những TSCĐ sử dụng vào hoạt động DV phải trích KH. Số tiền trích KH TSCĐ và tiền thu từ thanh lý TS thuộc nguồn vốn NS được để lại bổ sung QPTHĐSN.
+ Nay điều 12 này bị bãi bỏ bởi điều 65 của NĐ52/2009. Nhưng tại Mục 2, điều 37 của NĐ52/2009 thì lại ghi: " Riêng tiền thu được từ thanh lý TS, đơn vị SNCL chưa tự chủ tài chính được sử dụng để bổ sung QPTHĐSN. Vậy có phải là NĐ52 " ĐÁ" nhau không???
- Về đơn vị tự chủ tài chính:Theo NĐ52/2009
+ Toàn bộ TSCĐ tại đơn vị được tính KH theo theo chế độ DN
+ Số tiền trích KH và thanh lý được để lại bổ sung QPTHĐSN
Bài trước mình hỏi:"khi đơn vị tự chủ toàn phần thì có phải tính hao mòn như đơn vị tự chủ 1 phần", bạn hiểu chưa rõ câu hỏi của mình nên câu trả lời không đúng. Bạn trả lởi lại giúp mình nhé.
cảm ơn bạn. Có gì mình tiếp tục trao đối!
 
N

NiceDays

Trung cấp
10/9/08
120
0
0
44
to 1-phuong 2
NĐ 52 chỉ bãi bỏ về qui chế quản lý tài sản thôi, chứ đâu có nói gì quyết định 206/2003 trích khấu hao TSCĐ đâu nhe. Đúng là NĐ 52 bãi bỏ điểm c khoản 3 Điều 5 và điều 12 NĐ43/CP. Nhưng tại điều 45 của NĐ 52 thì Toàn bộ tài sản cố định tại đơn vị được trích khấu hao theo chế độ áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước và hạch toán vào chi phí. Điều 46, số tiền trích khấu hao được tính bổ sung Quỹ PTHĐSN.
Theo suy nghĩ của mình là vậy, bạn có ý kiến khác thì tiếp tục mình thảo luận nhe.
Mình nghĩ mình và bạn chưa hiểu rõ ý nhau và chưa kỹ về NĐ52/2009. Thế này nhé:
- Về đơn vị tự chủ 1 phần( chưa tự chủ tài chính)
+ Trước theo NĐ43/NĐ-CP, tại điều 12 thì những TSCĐ sử dụng vào hoạt động DV phải trích KH. Số tiền trích KH TSCĐ và tiền thu từ thanh lý TS thuộc nguồn vốn NS được để lại bổ sung QPTHĐSN.
+ Nay điều 12 này bị bãi bỏ bởi điều 65 của NĐ52/2009. Nhưng tại Mục 2, điều 37 của NĐ52/2009 thì lại ghi: " Riêng tiền thu được từ thanh lý TS, đơn vị SNCL chưa tự chủ tài chính được sử dụng để bổ sung QPTHĐSN. Vậy có phải là NĐ52 " ĐÁ" nhau không???
- Về đơn vị tự chủ tài chính:Theo NĐ52/2009
+ Toàn bộ TSCĐ tại đơn vị được tính KH theo theo chế độ DN
+ Số tiền trích KH và thanh lý được để lại bổ sung QPTHĐSN
Bài trước mình hỏi:"khi đơn vị tự chủ toàn phần thì có phải tính hao mòn như đơn vị tự chủ 1 phần", bạn hiểu chưa rõ câu hỏi của mình nên câu trả lời không đúng. Bạn trả lởi lại giúp mình nhé.
cảm ơn bạn. Có gì mình tiếp tục trao đối!
 
SAA

SAA

Siêu nhảm
31/5/09
1,418
102
63
HCM city
wow tranh luận sôi nổi nhỉ? cho tôi được "xen" vào cuộc tranh luận này nhé:
theo quan điểm và theo cách đọc hiểu của tôi về NĐ52 thì cơ bản không có gì là ĐÁ nhau như Nicedays nói ở trên
nghỉ định 52 chi tiết hóa hướng dẫn một số mục ở nghị định 43 (chưa nói rõ). Cụ thể:
- Điểm c khoản 3 điều 5 (NĐ43) được hướng dẫn chi tiết thành điều 40,42,43,44 ở NĐ52
- Điều 12 (NĐ43) được hướng dẫn chi tiết thành điều 45,46 ở NĐ52.
cũng vì những hướng dẫn cụ thể trên,nên NĐ52 ra đời sẽ thay thế một số điều ở NĐ43 (ở đây thay thế để hướng dẫn chi tiết hơnnhững quy định đó)
+ Trước theo NĐ43/NĐ-CP, tại điều 12 thì những TSCĐ sử dụng vào hoạt động DV phải trích KH. Số tiền trích KH TSCĐ và tiền thu từ thanh lý TS thuộc nguồn vốn NS được để lại bổ sung QPTHĐSN.
+ Nay điều 12 này bị bãi bỏ bởi điều 65 của NĐ52/2009. Nhưng tại Mục 2, điều 37 của NĐ52/2009 thì lại ghi: " Riêng tiền thu được từ thanh lý TS, đơn vị SNCL chưa tự chủ tài chính được sử dụng để bổ sung QPTHĐSN. Vậy có phải là NĐ52 " ĐÁ" nhau không???

điều 37 NĐ52 hướng dẫn sử dụng tiền bán, thanh lý tài sản
Điều 65: hiệu lực thi hành và bãi bõ một số điều ở nghị định khác (bãi bõ ở đây là thay thế, chi tiết hơn một số điều ở NĐ khác)
cơ bản không gì mâu thuẫn cả,cũng không ĐÁ nhau gì cả, NĐ 52 vẫn được hiểu một cách rõ ràng
 
Sửa lần cuối:
N

NiceDays

Trung cấp
10/9/08
120
0
0
44
to 1-phuong 2
Chào SAA. Cách giải thích khá thuyết phục! Cho mình hỏi thêm. Đồng ý với bạn là NĐ52 chi tiết hoá hướng dẫn 1 số điều của 43 bởi vậy NĐ52 thay thế 1 số điều của 43, hướng dẫn chi tiết hơn.
Đơn vị mình tự chủ 1 phần(theo NĐ52 là chưa tự chủ tài chính). Theo điều 37 của 52 thì tiền thu được từ TS thanh lý được để lại bổ sung QPTHĐSN. Vậy còn phần khấu hao TS dùng cho dịch vụ thì ko thấy nói đến, mà điều 65 của NĐ52 thì bãi bỏ điều12 của 43 trong đó có nội dung của KHao TS. Theo mình hiểu ở 52 thì đơn vị chưa tự chủ ko được trích KH đối với TS dùng cho DV. Còn NĐ52 thì nói rất cụ thể về KH tại điều 45 và 46( đối với đơn vị tự chủ tài chính). Bạn giải thích rõ giúp mình nhé. Cảm ơn bạn
 
SAA

SAA

Siêu nhảm
31/5/09
1,418
102
63
HCM city
xin nói rõ thêm về NĐ52 có chia ra đơn vị tự chủ và chưa tự chủ tài chính. theo tôi hiểu:
- Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ TC: bao gồm đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động và đơn vị sự nghiệp đảm bảo một phần chi phí hoạt động
- Đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ: đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động
về phần trích khấu hao và sử dụng nguồn thu từ bán, thanh lý tài sản của đơn vị đảm bảo toàn bộ và đảm bảo 1 phần đều được quy định hướng dẫn như nhau ở NĐ52
Tất cả TS dùng cho sự nghiệp hay dịch vụ đều phải trích khấu hao. khác nhau ở chỗ ta phải phân bổ chi phí khấu hao đó cho từng hoạt động (hoạt động sự nghiệp hay hoạt động SXKD) để từ đó ta đưa chi phí khấu hao đó vào chi thường xuyên hay chi phí SXKD (dịch vụ)
Nợ 466/ Có 214: khấu hao TSCĐ có nguồn gốc từ ngân sách
hay Nợ 631/Có 214: khấu hao TSCĐ thuộc nguồn vốn KD,DV

Riêng phần khấu hao TSCĐ dùng cho hoạt động SXKD dịch vụ được hạch toán vào chi phí SXKD dịch vụ tương ứng
xem lại điều 45, 46 của NĐ52 sẽ rõ
 
Sửa lần cuối:
N

NiceDays

Trung cấp
10/9/08
120
0
0
44
to 1-phuong 2
Mình thì hiểu NĐ52 chia chia đơn vị tự chủ và chưa tự chủ:
- Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính:Chỉ là đơn vị SN tự đảm bảo toàn bộ chi phí(có đủ điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp).
- Đơn vị sự nghiệp công lập chưa tựchủ tài chính: là đơn vị SN tự đảm bảo 1 phần chi phí, và đơn vị được nhà nước cấp toàn bộ ngân sách( chưa đủ điều kiện được nhà nước xác định gioá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giap vốn cho doanh nghiệp).Đơn vị mình hiện là đơn vị SNCT tự đảm bảo 1 phần vì chưa có căn cứ nào như cỗ đo đỏ để là đơn vị SN công lập tự chủ tài chính. Chính vì vậy mà mình có những thắc mắc như các bài trên.
Bạn hiểu thế nào là có đủ điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế vốn cho doanh nghiệp? Căn cứ vào đâu để đơn vị tự chủ 1 phần có thể khẳng định là đơn vị SNCL tự chủ tài chính?
 
SAA

SAA

Siêu nhảm
31/5/09
1,418
102
63
HCM city
thực tế thì NĐ52 cũng không ghi rõ là đơn vị công lập tự chủ tài chính có bao gồm tự chủ hoàn toàn và tự chủ 1 phần hay không, thông tư hướng dẫn thì cũng chưa có
nhưng quay lại với NĐ43, thì những quy định về nguồn thu,chi, trích quỹ . . . . thì đơn vị tự chủ hoàn toàn và tự chủ 1 phần đều quy định giống nhau cả
NĐ52 ra đời để chi tiết hướng dẫn một số điều chưa rõ ở NĐ43 và của luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước. vì lý do đó nên tôi hiểu "đơn vị công lập tự chủ tài chính" ở NĐ52 là bao gồm 2 đv sự nghiệp trên
cuối cùng vẫn là cách đọc hiểu và áp dụng văn bản nhà nước vào thực tế từng đơn vị thôi
Bạn hiểu thế nào là có đủ điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế vốn cho doanh nghiệp? Căn cứ vào đâu để đơn vị tự chủ 1 phần có thể khẳng định là đơn vị SNCL tự chủ tài chính?
căn cứ vào công thức này thôi
2. Cách xác định để phân loại đơn vị sự nghiệp:

Mức tự bảo đảm chi phí Tổng số nguồn thu sự nghiệp
hoạt động thường xuyên = -------------------------------------------- x 100 %
của đơn vị (%) Tổng số chi hoạt động thường xuyên
 
N

NiceDays

Trung cấp
10/9/08
120
0
0
44
to 1-phuong 2
Điều quan trọng để đơn vị sự nghịêp công lập tự chủ 1 phần hay tự chủ toàn phần có cơ sở thực hiện theo NĐ52/2009 là phải có quyết định của cấp có thẩm quyền giao TS nhà nước cho đơn vị. Trước khi giao phải xác định được giá trị TS nhà nước theo điều 38 của NĐ52/2009. Còn nếu chưa có thì mời bạn đọc Điều 39 Mục 4 của NĐ52 và cứ thế mà thực hiện.
 

Xem nhiều