hạch toán tiền mua cổ phần của công ty khác

  • Thread starter sera75
  • Ngày gửi
S

sera75

Guest
8/10/09
1
0
0
49
Nha Trang
Chào các bạn trong diễn đàn!
Mình có một vướng mắc muốn hỏi các bạn có kinh nghiệm :
Công ty mình là công ty cổ phần mua cổ phần của một công ty cổ phần khác, rút tiền gửi ngân hàng đi mua, nhưng sau đó cân đối lại thấy không đủ tài chính để đầu tư và đã bán lại cho một cổ đông cá nhân khác và phát sinh ra một số lãi. cá nhân đó đã chuyển trả số tiền đó vào tài khoản của công ty mình cùng với số lãi.
Các bạn cho mình hỏi, trường hợp như thế hạch toán như thế nào là đúng.
Cảm ơn các bạn rất nhiều.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

Ninhan

Trung cấp
6/1/09
61
0
6
TP.HCM
Bạn ghi nhận số cổ phần này vào tài khoản 121, dau tư về cổ phiếu ngắn hạn.Ghi nhận xong ban tiếp tục làm thủ tục chuyển mua bán cho số cổphần này và ghi nhận TGNH và doanh thu 515 và giảm 121
 
T

thuy01

Guest
8/6/10
1
0
0
Nam định
hạch toán kế toán trong doanh nghiệp khai thác khoáng sản

Chào các bạn trong diễn đàn!
Mình có một vướng mắc muốn hỏi các bạn có kinh nghiệm :
Công ty mình là công ty cổ phần mua cổ phần của một công ty cổ phần khác, rút tiền gửi ngân hàng đi mua, nhưng sau đó cân đối lại thấy không đủ tài chính để đầu tư và đã bán lại cho một cổ đông cá nhân khác và phát sinh ra một số lãi. cá nhân đó đã chuyển trả số tiền đó vào tài khoản của công ty mình cùng với số lãi.
Các bạn cho mình hỏi, trường hợp như thế hạch toán như thế nào là đúng.
Cảm ơn các bạn rất nhiều.
 
T

tranhienkt78

Sơ cấp
4/3/10
4
0
0
Ha Noi
Mình có ý kiến lần sau nếu bạn muốn có một câu trả lời cụ thể thì bạn phải đưa ra VD trường hợp cụ thể
Trong TH của bạn mình VD
Cty bạn mua 1triệu cổ phần từ cty khác giá 10.000đ/cp, tổng giá trị là 10tỷ đồng, nhưng trong TKNH của bạn chỉ có 5tỷ đồng, nên công ty của bạn đã bán lại cho cổ đông cá nhân khác 500.000cổ phần giá là 12.000đ/cổ phần, tổng giá trị thu được từ cổ đông cá nhân là 6tỷ đồng. Vậy bạn hạch toán như sau:
Khi mua:
Nợ TK 121: 10tỷ
Có TK 112: 5tỷ
Có TK 331: 5tỷ

Khi bán:
Nợ TK 112: 6tỷ
Có TK 515: 1tỷ
Có TK 121: 5tỷ

Khi trả nợ tiền mua CP còn thiếu
Nợ TK 331: 5tỷ
Có TK 112: 5tỷ
 
N

nguyen007

Guest
25/7/10
4
0
0
hcm
chao ban
neu cong ty ban cong ty ban la cong ty co phan khi mua co phan tu cong ty khac theo nguyen tac ke toan ban can xac dinh ty le dau tu cong ty ban vao cong ty tren nhu the nao so voi tong von dau tu./ Thoi han dau tu la bao lau ? Thuong tren thuc te minh thay khi mua CP ban ktoan se htoan vao dau tu dai han.
Trong truong hop ban noi co the ban se dau tu dai han vao ty cp
Viec hach toan ke toan ban dau cua ban la No 228 /co 112.( Dau tu dai han vao ty khac . ban nen theo doi thong tu so 23 va quyet dinh 243 bo tai chinh nhe)( gia tri gop von ben ban la < 20% so voi cp cong ty duoc gop von)
Khi ban ban lai khoan dau tu tren ban ghi nhan giam gia tri dau tu dong thoi ghi nhan phan chenh lech gt ban lon hon gt dau tu tai khoan 711./ Phan lai ban thu duoc se duoc ghi nhan tai khoan 515 - Lai dau tu./

No 112 - tong so tien nhan duoc
Co 228 - gia tri thuc te ban mang dau tu
co 515 - phan lai thu ve tu dau tu
co 711 - gia tri chenh lech khi ban Cp
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA