cách tính công thưc về ex

  • Thread starter nguyenhoangson1985
  • Ngày gửi

2649 lượt xem

N

nguyenhoangson1985

Sơ cấp
26/8/09
1
0
0
35
ha noi
nhờ các pro tra lời giúp e,công thức này là công thức gi vậy
=SUMIF('Phan tich vat tu'!C$7:C$671;B50;'Phan tich vat tu'!I$7:I$671)
1-nó có ý nghia gì va cách tạo ra nó
2-giải thich chi tiết về công thưc đó
e xin cảm ơn trước
 

Thành viên trực tuyến

  • lalaminishow
  • tsubasa90td
  • thanhtuan2020
  • dakecot

Xem nhiều

TEXT LINK