Mỗi tuần một chuyên đề

cách tính công thưc về ex

  • Thread starter nguyenhoangson1985
  • Ngày gửi
N

nguyenhoangson1985

Guest
26/8/09
1
0
0
39
ha noi
nhờ các pro tra lời giúp e,công thức này là công thức gi vậy
=SUMIF('Phan tich vat tu'!C$7:C$671;B50;'Phan tich vat tu'!I$7:I$671)
1-nó có ý nghia gì va cách tạo ra nó
2-giải thich chi tiết về công thưc đó
e xin cảm ơn trước
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA