Bị phạt HĐ KT có được đưa vào CP hợp lý ko?

  • Thread starter ketoanweb84
  • Ngày gửi
K

ketoanweb84

Cao cấp
23/2/09
291
0
0
33
hn
Tháng vừa rồi (T09/2009) cty e bị phạt do vi phạm HD kt
Vậy tiền bị phạt đó có được đưa vào CP hợp lý khi tính thuế TNDN ko ạ?
Ai có thể trích dẫn từ TT 130 ko ạ? E đọc mãi mà ko biết căn cứ vào đâu cả
E nhớ trước đây là có, nhưng chị KTT bên e bảo rằng năm 2009 thì TT 130 quy định ko được đưa vào chi phí nữa. E ko tìm thấy cái quy địh đó đâu cả
Trong khi 130, phần V, mục 11 lại nói rõ về khoản thu từ phạt HĐKT:
11. Chênh lệch giữa thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng kinh tế sau khi đã trừ khoản bị phạt, bị trả bồi thường do vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật.
E nghĩ rằng nếu thu về tiền phạt được đưa vào DT thì chi về bị phạt cũng được đưa vào CP chứ ạ
Mong cả nhà giúp e
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
linhsuonghht

linhsuonghht

Trung cấp
20/9/07
140
1
18
Đồng Nai
- Chào bạn, theo mình nghĩ là vẫn được đưa vào chi phí vì đây là phần phát sinh trong quá trình kinh doanh mà, tiền phạt thuế mới không được đưa vào làm chi phí hợp lý thôi.
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
Tiền bị phạt do không thực hiện theo hợp đồng kinh tế hay tiền thu nhập từ đó đều được đưa vào doanh thu và chi phsi hợp lý khi tính thuế TNDN. Ngoại trừ các khoản phạt do vi phạm giao thông hay các phạm quy do chế tài của nhà nước mới không được đưa vào chi phí khi tính thuế TNDN mà thôi. Bạn xem trong khúc bạn trích dẫn là đúng rùi đó!
 
D

dungnt1959

Trung cấp
16/7/09
179
2
18
TP. HCM
Tháng vừa rồi (T09/2009) cty e bị phạt do vi phạm HD kt
Vậy tiền bị phạt đó có được đưa vào CP hợp lý khi tính thuế TNDN ko ạ?
Ai có thể trích dẫn từ TT 130 ko ạ? E đọc mãi mà ko biết căn cứ vào đâu cả
E nhớ trước đây là có, nhưng chị KTT bên e bảo rằng năm 2009 thì TT 130 quy định ko được đưa vào chi phí nữa. E ko tìm thấy cái quy địh đó đâu cả
Trong khi 130, phần V, mục 11 lại nói rõ về khoản thu từ phạt HĐKT:
11. Chênh lệch giữa thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng kinh tế sau khi đã trừ khoản bị phạt, bị trả bồi thường do vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật.
E nghĩ rằng nếu thu về tiền phạt được đưa vào DT thì chi về bị phạt cũng được đưa vào CP chứ ạ
Mong cả nhà giúp e

Theo quy định tại điểm 2.29, mục IV, phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thì chỉ các khoản phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật mới không được hạch toán vào chi phí hợp lý.
Trường hợp công ty bị phạt vi phạm hợp đồng không nằm trong các vi phạm hành chính nói trên thì công ty được hạch toán vào chi phí hợp lý (Ghi nợ TK 811).
 
T

TinCid

Guest
12/5/07
3
0
0
46
Hai Phong
Công văn của Tổng cục Thuế số 3158/TCT-CS ngày 21 tháng 8 năm 2008 về việc hạch toán khoản tiền bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng kinh tế
Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đắc Lắc.
Trả lời công văn số 2583/CT-TTr ngày 16/10/2007 của Cục thuế tỉnh Đắc Lắc đề nghị hướng dẫn về việc xác định chi phí hợp lý đối với khoản tiền bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm hợp đồng kinh tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Trước ngày 01/01/2007, việc xử lý đối với khoản tiền bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng kinh tế được xử lý như sau:
Tại Điều 302, 303, Luật Thương mại số 36/12005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định:
“Điều 302: Bồi thường thiệt hại
1. Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm.
2. Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.
Điều 303. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại
Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điêu 294 của Luật này, trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có đủ các yếu tô sau đây:
1. Có hành vi vi phạm hợp đồng;
2. Có thiệt hại thực tế;
3. Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại”.
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp vi phạm các điều khoản của hợp đồng kinh tế đã ký kết mới phải trả khoản tiền bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng kinh tế thì khoản tiền này cũng được coi như một khoản phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế. Vì vậy, khoản tiền bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng kinh tế và các khoản phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế không được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điểm 5, Mục IV, Phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính. Các khoản thu về phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế và các khoản bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng kinh tế được bù trừ với các khoản phạt về vi phạm hợp đồng kinh tế, các khoản bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng kinh tế. Trước ngày 01/01/2007, Tổng cục Thuế cũng đã có công văn số 3635/TCT-HT ngày 06/09/2007 hướng dẫn cụ thể về vấn đề này. Đề nghị Cục thuế tham khảo thêm.
2. Kể từ 01/01/2007 trở đi, các khoản phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng kinh tế được hạch toán chi phí hợp lý theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 14/02/2007 của Bộ Tài chính.
Đề nghị Cục thuế tỉnh Đắc Lắc căn cứ các văn bản hướng dẫn hiện hành và tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị thực hiện./.
Tổng cục Thuế -Phạm Duy Khương
 
L

loaihoaquy

Guest
22/7/09
7
0
0
39
Hà Nội
Công văn của Tổng cục Thuế số 3158/TCT-CS ngày 21 tháng 8 năm 2008 về việc hạch toán khoản tiền bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng kinh tế
Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đắc Lắc.
Trả lời công văn số 2583/CT-TTr ngày 16/10/2007 của Cục thuế tỉnh Đắc Lắc đề nghị hướng dẫn về việc xác định chi phí hợp lý đối với khoản tiền bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm hợp đồng kinh tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Trước ngày 01/01/2007, việc xử lý đối với khoản tiền bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng kinh tế được xử lý như sau:
Tại Điều 302, 303, Luật Thương mại số 36/12005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định:
“Điều 302: Bồi thường thiệt hại
1. Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm.
2. Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.
Điều 303. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại
Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điêu 294 của Luật này, trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có đủ các yếu tô sau đây:
1. Có hành vi vi phạm hợp đồng;
2. Có thiệt hại thực tế;
3. Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại”.
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp vi phạm các điều khoản của hợp đồng kinh tế đã ký kết mới phải trả khoản tiền bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng kinh tế thì khoản tiền này cũng được coi như một khoản phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế. Vì vậy, khoản tiền bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng kinh tế và các khoản phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế không được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điểm 5, Mục IV, Phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính. Các khoản thu về phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế và các khoản bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng kinh tế được bù trừ với các khoản phạt về vi phạm hợp đồng kinh tế, các khoản bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng kinh tế. Trước ngày 01/01/2007, Tổng cục Thuế cũng đã có công văn số 3635/TCT-HT ngày 06/09/2007 hướng dẫn cụ thể về vấn đề này. Đề nghị Cục thuế tham khảo thêm.
2. Kể từ 01/01/2007 trở đi, các khoản phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng kinh tế được hạch toán chi phí hợp lý theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 14/02/2007 của Bộ Tài chính.
Đề nghị Cục thuế tỉnh Đắc Lắc căn cứ các văn bản hướng dẫn hiện hành và tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị thực hiện./.
Tổng cục Thuế -Phạm Duy Khương
 
L

loaihoaquy

Guest
22/7/09
7
0
0
39
Hà Nội
Bị phạt về hợp đồng kinh tế vẫn được tính vào chi phí.Nhưng đến cuối năm khi tính thuế TNDN phải xuất toán ra.
 
K

ketoanweb84

Cao cấp
23/2/09
291
0
0
33
hn
Mình biết là vẫn đưa vào CP kế toán, nhưng mình đang hỏi về chi phí thuế ( để tính thuế TNDN)
Bạn tinkid đưa ra công văn rất đúng, nhưng mình đang phân vân là 2009 thì thế nào. Giá như cái 130 nó ghi rõ rằng bị phạt vi phạm hợp đồng được đưa vào chi phí hợp lý thì tốt quá
Bạn nào có văn bản thật thuyết phục ko vậy?
 
D

dungnt1959

Trung cấp
16/7/09
179
2
18
TP. HCM
Chào loaihoaquy và Tincid

Mặc dù các bạn trích nguyên văn công văn 3158 nhưng sao tôi thấy TT 134/2007/TT-BTC ban hành vào ngày 23/11/2007, chứ không phải ngày 14/02/2007 mà công văn đã nêu!!!

Thông tư này hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Có lẽ CV bị nhầm ngày ban hành của Nghị định 24/2007/NĐ-CP các bạn nhỉ.
 
T

TinCid

Guest
12/5/07
3
0
0
46
Hai Phong
Công ty tôi vừa mới kiểm tra quuết toán thuế 2006+2007+2008, có khoản phạt hợp đồng chậm tiến độ trong năm 2008, tôi dẫn chứng công văn đó (Công văn của Tổng cục Thuế số 3158/TCT-CS ngày 21 tháng 8 năm 2008) đã được thuế tính là chi phí hợp lý.
 
Sửa lần cuối:
ghet_that

ghet_that

Cao cấp
9/4/05
371
48
28
42
vietnam
^ ^ được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN. Điều kiện là trong hợp đồng phải có điều khoản phạt vi phạm hợp đồng. trong biên bản thanh lý phải nêu rõ phạt là bao nhiêu, có hồ sơ tính toán ra mức phạt ấy. Hai bên ký tá đầy đủ.
 
K

ketoanweb84

Cao cấp
23/2/09
291
0
0
33
hn
Bạn tincid à, Mình đồng ý là năm 2008 thì có thể đưa CV 3158 ra, nhưng mình đang hỏi về cái năm 2009 thì như thế nào? Liệu đưa CV đó ra bên thuế có chấp nhận ko? Nếu bên thuế bảo là 2009 thì áp dụng cái 130 thì thế nào đây?
Điều kiện là trong hợp đồng phải có điều khoản phạt vi phạm hợp đồng. trong biên bản thanh lý phải nêu rõ phạt là bao nhiêu, có hồ sơ tính toán ra mức phạt ấy. Hai bên ký tá đầy đủ.
Tất nhiên là có đầy đủ rồi, vì bên mình bị phạt chậm tiến độ hơn 10tr cơ mà
 
B

blackwhitentd

Sơ cấp
23/9/08
24
0
3
38
Hà Nội
aticvietnam.com
TT134 thì khoản phạt này không được coi là chi phí hợp lý
TT 130 năm 2009 ở mục 2.29 , IV phần C đã nói chỉ những khoản phạt vi phạm hành chính mới được coi là chi phí không hợp lý, vi phạm hợp đồng kinh tế không thấy nhắc đến tức là vẫn được tính
@Còn việc bạn nói:
"Trong khi 130, phần V, mục 11 lại nói rõ về khoản thu từ phạt HĐKT:
11. Chênh lệch giữa thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng kinh tế sau khi đã trừ khoản bị phạt, bị trả bồi thường do vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật."

là khoản chênh lệch giữa thu tiền phạt - chi tiền phạt của cùng một hợp đồng thì sẽ được coi là thu nhập chịu thuế
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA