07 KHOẢN LÃI VAY KHÔNG ĐƯỢC TÍNH TRỪ

  • Thread starter MINA
  • Ngày gửi
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,033
410
83
46
Ninh Thuận
➡️
Chi phí lãi vay phục vụ SXKD có hóa đơn, chứng từ thì được tính khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, trừ 07 trường hợp sau:
❎
1.Lãi tiền vay không phục vụ hoạt động kinh doanh của DN.
❎
2.Lãi tiền vay của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt 150% mức Lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm vay.
❎
3.Lãi của khoản tiền vay mà tại thời điểm vay, có số dư của tiền gửi, tiền mặt còn lớn nhưng không giải trình được, hoặc giải trình nhưng không hợp lý về lý do ko sử dụng tiền gửi, tiền mặt.
❎
4.Lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong Điều lệ DN, kể cả trường hợp đã đi vào SXKD.
❎
5.Lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư, mua sắm TSCĐ tính đến thời điểm trước khi đưa TSCĐ vào sử dụng.
❎
6.Nếu có vay với Bên có quan hệ liên kết thì: Chi phí lãi vay (trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) bị khống chế không vượt quá 30% (Tổng lợi nhuận thuần + CP lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay + CP khấu hao).
❎
7.CP lãi tiền vay không tương ứng với doanh thu tính thuế: Nếu vay để mua nguyên liệu, sản phẩm, hàng hóa mà còn tồn kho (chưa tạo ra Dthu), có lãi tiền vay phát sinh lớn thì phải phân bổ lãi tiền vay cho hàng còn tồn kho, không kết chuyển hết lãi vay khi xác định kết quả KD.
☘
Chi tiết theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC
Nguồn: Cục thuế Bình định.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA