Nghiệp vụ thanh toán phải trả cung cấp bằng ngoại tệ

  • Thread starter bibobi
  • Ngày gửi
B

bibobi

Sơ cấp
Em chào cả nhà!

Em có thắc mắc muốn hỏi các pác về định khoản thanh toán phải trả nhà cung cấp bằng ngoại tệ:

Trong quyết định 15 thì khi thanh toán với nhà cung cấp bằng ngoại tệ:

Nợ TK 331: tỷ giá ghi sổ
Nợ TK 635: lỗ tỷ giá
Có TK 111,112: tỷ giá ghi sổ
Có TK 515: lãi tỷ giá

VD:ngày 23/7 phải trả 331: 21000 (USD) với tỷ giá ghi sổ là 17820 nhưng tỷ giá liên ngân hàng ngày 23/7 là 17795.
Như vậy, thực tế công ty sẽ lãi về tỷ giá. Nhưng nếu định khoản như trên thì đâu có tỷ giá lãi lỗ vì số tiền usd *tỷ giá ghi sổ sẽ không có chênh lệch.

Các pác có thể giải thích cho em khúc mắc này được không ah!
:wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
G

gacon88

Chiếpchiếp, chiếpchiếp...
4/9/08
113
3
16
HN
Em chào cả nhà!

Em có thắc mắc muốn hỏi các pác về định khoản thanh toán phải trả nhà cung cấp bằng ngoại tệ:

Trong quyết định 15 thì khi thanh toán với nhà cung cấp bằng ngoại tệ:

Nợ TK 331: tỷ giá ghi sổ
Nợ TK 635: lỗ tỷ giá
Có TK 111,112: tỷ giá ghi sổ
Có TK 515: lãi tỷ giá

VD:ngày 23/7 phải trả 331: 21000 (USD) với tỷ giá ghi sổ là 17820 nhưng tỷ giá liên ngân hàng ngày 23/7 là 17795.
Như vậy, thực tế công ty sẽ lãi về tỷ giá. Nhưng nếu định khoản như trên thì đâu có tỷ giá lãi lỗ vì số tiền usd *tỷ giá ghi sổ sẽ không có chênh lệch.

Các pác có thể giải thích cho em khúc mắc này được không ah!
:wall:

Á bạn ơi, cái này bạn hiểu sai rồi. Quyết định 15 ko sai đâu.
Nợ 331: tỷ giá ghi theo tỷ giá đã ghi nhận hoặc điều chỉnh trước đây, tỷ giá này là tỷ giá khi bạn ghi nhận nợ.
Còn Có 111,112 thì ghi theo tỷ giá ngày bạn trả tiền.

Như thế rõ ràng có chênh lệch tỷ giá rồi.

Đúng là quyết định 15 đều viết là "tyr giá ghi sổ", tuy nhiên có những nguyên tắc riêng về hạch toán ngoại tệ.
- Đối với bên Nợ tài khoản 111,112 thì ghi theo tỷ giá thực tế tại thời điểm thu tiền.
- Đối với bên Có 111, 112 ghi theo 1 trong các pp tính tỷ giá xuất, cái này có thể lấy tỷ giá liên ngân hàng.
- Đối với bên Nợ 131, bên Có 311,341, 331 ghi theo tỷ giá thực tế tại thời điểm ps công nợ
- Doi với bên Có 131, bên Nợ 311, 341, 331 ghi theo tỷ giá thực tế ghi trên sổ kế toán ( tỷ giá thực tế đã ghi nhận hoặc điều chỉnh trước đây)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA