Dự phòng phải thu

  • Thread starter haxuyen
  • Ngày gửi
H

haxuyen

Sơ cấp
14/10/09
48
0
0
ha noi
Cho mình hỏi chút. Trong TT13/2006/TT-BTC theo điểm 3.4, khoản 3, mục II phần cuối có đoạn:
Đối với khoản nợ phải thu quá hạn 3 năm trở lên mà không đủ chứng từ, tài liệu chứng minh theo quy định thì lập Hội đồng xử lý nợ của doanh nghiệp để xem xét, xử lý theo quy định tại khoản này.
Vậy thì xử lý như thế nào vây?
Ví dụ: một DN A bán hàng cho DN B số tiền 300 đã quá hạn thanh toán 3 năm rùi, nhưng DN A đến đòi DN nghiệp B vẫn không trả, mặc dù DN này vẫn còn hoạt động. Xin hỏi các anh em khoản phải thu này xử lý như thế nào?
 
Webketoan PRO
phong2v

phong2v

Guest
Cho mình hỏi chút. Trong TT13/2006/TT-BTC theo điểm 3.4, khoản 3, mục II phần cuối có đoạn:
Đối với khoản nợ phải thu quá hạn 3 năm trở lên mà không đủ chứng từ, tài liệu chứng minh theo quy định thì lập Hội đồng xử lý nợ của doanh nghiệp để xem xét, xử lý theo quy định tại khoản này.
Vậy thì xử lý như thế nào vây?
Ví dụ: một DN A bán hàng cho DN B số tiền 300 đã quá hạn thanh toán 3 năm rùi, nhưng DN A đến đòi DN nghiệp B vẫn không trả, mặc dù DN này vẫn còn hoạt động. Xin hỏi các anh em khoản phải thu này xử lý như thế nào?
Bạn căn cứ vào các yêu cầu trong thông tư để trích lập dự phòng, nếu thấy thực sự ko thể đòi được thì đưa vào chi phí của Dn. Nếu sau này thu hồi được khoản đã sử lý này thì lại đưa vào thu nhập của DN.
 
Q

Quan pro

Guest
29/11/09
16
0
0
ha noi
theo mình được biết thì phải trích lập 70% giá tri đối với các khoản nợ quá hạn từ 2-3 nam và các khoản phải thu từ 3 năm trở nên thì xử ký như nợ phải thu.Nếu như không có khả năg thu hồi thì xoá sổ các kkhoản nợ này đồng thời theo dõi trên tk 004
trong tgian tối thiểu là 5 năm
 
D

Da Hanh

Guest
20/10/09
18
0
0
33
HCM
Phong2v trả lời đúng ý mình
Mình cũng nghĩ vậy
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều