Về điều kiện hạch toán khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 41477/CTHN-TTHT ngày 14/6/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Theo Cục thuế Tp. Hà Nội, khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi sẽ được chấp nhận hạch toán vào chi phí hợp lý (được trừ khi tính thuế TNDN) nếu được trích lập đúng theo quy định tại Điều 6 Thông tư 48/2019/TT-BTC và đáp ứng điều kiện hạch toán quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều