Hợp thức xe ôtô

  • Thread starter dieuthuy80
  • Ngày gửi
D

dieuthuy80

Guest
30/12/07
6
0
0
43
Hà Nội
Các bác giúp em vói , giám đốc công ty em khi chưa thành lập công ty có góp vốn băng xe ôtô với một công ty khác, nhưng công đó bay giờ đã giải thể nen giám đóc công ty em mang xe đo về dùng nhưng bên kia hết hoá đơn nên chưa xuất hoá đơn xe lại cho công ty em, vậy bây giờ em phải làm thế nào để hợp thức cái xe ôtô và xang xe vậy các bác.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hoakiemtoan

Trung cấp
16/2/09
122
0
0
41
quang binh
Các bác giúp em vói , giám đốc công ty em khi chưa thành lập công ty có góp vốn băng xe ôtô với một công ty khác, nhưng công đó bay giờ đã giải thể nen giám đóc công ty em mang xe đo về dùng nhưng bên kia hết hoá đơn nên chưa xuất hoá đơn xe lại cho công ty em, vậy bây giờ em phải làm thế nào để hợp thức cái xe ôtô và xang xe vậy các bác.
Bạn phải đánh giá lại tài sản cố định đó thôi, bạn có thể nhờ tổ chức bên ngoài có chức năng định giá tài sản, hoặc công ty tổ chức hội đồng đánh giá lại tài sản nhưng làm sao bên thuế chấp nhận là được
 
D

dieuthuy80

Guest
30/12/07
6
0
0
43
Hà Nội
Minh cũng biết la phai hop thuc hoá cái xe dó nhưng dang không biết là cách nao ftoots nhất để bên tuhees không gạt ra, bạn biết thì chỉ cho mình cụ thể hơn với.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA