Mẫu HĐLĐ

  • Thread starter gia co don
  • Ngày gửi
G

gia co don

Guest
18/2/09
9
0
0
Hồ Tây
Cả pác ơi? bớt chút thời gian cho em hỏi xíu.Em đang tìm cái mẫu HĐLĐ làm trên Excel ý mà. Các pác "ma cũ" làm ơn gửi giúp em cái fail này với nha :wall:
Cảm ơn các pác nhju :025:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
linhlot

linhlot

Hãy như là cục đất...
28/2/08
461
4
18
Cu jut DakNong
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tên đơn vị:.......
Số:....................
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: Quốc tịch:
Chức vụ:
Đại diện cho (1): Điện thoại:
Địa chỉ:
Và một bên là Ông/Bà: Quốc tịch:
Sinh ngày....... tháng..... năm...... tại.
Nghề nghiệp (2):
Địa chỉ thường trú:
Số CMTND: cấp ngày...../...../...... tại
Số sổ lao động (nếu có):................ cấp ngày......../...../...... tại
Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng
- Loai hợp đồng lao động(3):
- Từ ngày…. tháng……. năm…….. đến ngày…….. tháng……… năm……
- Thử việc từ ngày…… tháng….. năm…… đến ngày…… tháng….. năm.....
- Địa điểm làm việc(4):
- Chức danh chuyên môn: Chức vụ (nếu có):
- Công việc phải làm (5):

Điều 2: Chế độ làm việc
- Thời giờ làm việc (6)
- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động
1. Quyền lợi:
- Phương tiện đi lại.làm việc (7):
- Mức lương chính hoặc tiền công (8):
- Hình thức trả lương:
- Phụ cấp gồm (9):
- Được trả lương vào các ngày....... hàng tháng.
- Tiền thưởng:
- Chế độ nâng lương:
- Được trang bị bảo hộ lao động gồm:
- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm,lễ tết...):
- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10):
- Chế độ đào tạo (11):
Những thỏa thuận khác (12):
2. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động....
- Bồi thường vi phạm và vật chất (13):

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
1. Nghĩa vụ:
- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).
2. Quyền hạn:
- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…)
- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5: Điều khoản thi hành
- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày…..tháng…… năm……... Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại.... ngày.... tháng.... năm.....

Người lao động
(Ký tên)
Ghi rõ Họ và Tên Người sử dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi rõ Họ và Tên
 
G

gia co don

Guest
18/2/09
9
0
0
Hồ Tây
Kảm ơn bạn linhlot Taito :angel: Mình hỏi cái mẫu làm trên Excel cơ .
 
S

shmily2588

Trung cấp
10/11/08
93
4
8
36
Mars
Bạn thử mẫu này xem, sửa lại cho phù hợp với công ty bạn nhé

hình như mẫu của tớ nặng quá nên ko upload được rồi
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA