chia lãi cổ phần

  • Thread starter annahien
  • Ngày gửi

1671 lượt xem

A

annahien

Sơ cấp
22/4/09
9
0
0
33
Bình Dương
Anh chị ơi, em đang không biết định khoản 2 bút toán này, Anh chị giúp em với..

Doanh nghiệp nhận được thông báo chia lãi cổ phần vơi tỷ lệ 6%. Biết rằng: doanh nghiệp hiện đang nắm giữ 2.000 cổ phiếu đầu tư dài hạn với mệnh giá 120.000 đ/CP; Giá bán trên thị trường hiện nay là 140000 đ/CP.

Nếu được gửi vào hòm mail cho em với: ngothithuhien86@gmail.com
 

Thành viên trực tuyến

  • linhclick
  • etrip4u
  • Quang Đạo

Xem nhiều