Mỗi tuần một chuyên đề

Bản qui định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với nhóm chức danh nghề, công việc trong thang

  • Thread starter kriangkrai
  • Ngày gửi
K

kriangkrai

Guest
15/12/05
43
0
0
40
Binh Thanh
em lên phòng LĐ TBXH Q.10,họ yêu cầu phải có bảng quy định chi tiết các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh, ngành nghề, công việc trong thang lương,bảng lương.Anh và Chị đã làm trong công ty có mẫu,cho em xin nhé.Em cần gấp lắm.công ty thành lập 1 năm rồi,mà chưa đăng ký.Em cám ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Mình đang viết bài tổng hợp lại từ các bước lập thang lương, bảng lương, các hồ sơ đăng ký lao động, bảng lương mẫu, sơ đồ hạch toán kế toán tiền lương, qui trình thanh toán tiền lương,qui chế lương....) Do đề tài khá lớn, nên tiến độ thực hiện có phần chậm chạp. Mong thông cảm

Trả lời nhanh cho bạn (tạm trích trong đề tài của mình đang viết dang dở, gởi cho bạn tham khảo trước)

Bản quy định chi tiết các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương.

(Tham khảo Thông tư Số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04- 04-1998 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước (Hiệu lực : Chưa xác định)

Trích Thông tư Số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04- 04-1998
Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ là những quy định cụ thể về chức trách, nhiệm vụ, phạm vi trách nhiệm, những hiểu biết cần thiết và trình độ yêu cầu đối với từng chức danh nghề viên chức. Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của mỗi chức danh nghề viên chức, gồm 4 phần:

  • 1. Chức trách: quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng chức danh nghề đầy đủ của viên chức.

  • 2. Hiểu biết: quy định kiến thức cần thiết và kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành các nhiệm vụ được giao của từng chức danh nghề đầy đủ của viên chức.

  • 3. Làm được: quy định những công việc cụ thể phải làm được theo yêu cầu.

  • 4. Yêu cầu trình độ: quy định trình độ cần thiết đạt được (gồm: văn bằng, chứng chỉ qua các cấp đào tạo) của từng chức danh nghề đầy đủ của viên chức để thực hiện được công việc theo yêu cầu.

Xem ngành nghề, chức năng đã đăng ký với cơ quan nhà nước của công ty và tham khảo với Ban lãnh đạo, và xây dựng các tiêu chuẩn cho phù hợp

Doanh nghiệp cần phải đưa ra được các Nhóm chức danh. Trong mỗi nhóm chức danh thực hiện chức trách gì – làm nhiệm vụ gì ? Tiêu chuẩn về năng lực như thế nào ? Và tiêu chuẩn cho nhóm chức danh đó cần đạt trình độ như thế nào ?

Nhóm chức danh - Chức trách - Nhiệm vụ - Tiêu chuẩn về năng lực - Tiêu chuẩn về trình độ

Xác định tiêu chuẩn, chức danh, chuyên môn, nghiệp vụ,…... DN tiến hành qui định các điều kiều kiện và tiêu chuẩn.

Ví dụ : Cùng là chức danh kế toán, nhưng công việc kế toán trong một DN hàng chục ngàn lao động chắc chắn sẽ khác với DN một hai chục lao động. Nói chung, tùy từng công việc cụ thể trong từng ngành nghề cụ thể mà chủ DN xây dựng hệ thống “tiêu chuẩn”, “chức danh” cho công ty mình.


BẢN MẪU THAM KHẢO


BẢN QUY ĐỊNH CÁC TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN
ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NHÓM CHỨC DANH NGHỀ, CÔNG VIỆC TRONG THANG, BẢNG LƯƠNG​


Nhóm chức danh​
|
Mô tả nhóm chức danh​
|
Tiêu chuẩn và Điều kiện áp dụng​
|
Ghi chú​
|
Tồng Giám đốc;Phó Tổng Giám đốc|Là người quản lý cao nhất và chịu trách nhiệm cuối cùng với Hội đồng Quản trị về việc triển khai Chiến lược Kinh doanh, Hệ thống Quản lý và Kết quả kinh doanh của Công ty.|Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở cùng vị trí của Công ty với quy mô tương đương; Có tầm nhìn và tư duy chiến lược; Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý tổng thể các hoạt động của Công ty; Am hiểu luật pháp Việt Nam và các thông lệ quốc tế liên quan đến tất cả các lĩnh vực điều hành và kinh doanh của Công ty; Chia sẻ tầm nhìn và văn hoá của Công ty; Là chuẩn mực trong mọi giao tiếp và trong cuộc sống, luôn là tấm gương cho toàn thể nhân viên;|
Cần đình kèm bản Mô tả chức danh, công việc​
|
Giám đốc Bộ phận,Phó Giám đốc Bộ phận|Chịu trách nhiệm tham mưu cho Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, hành chính, tài chính…; Quản lý toàn bộ hoạt động của Bộ phận được giao.|Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; Có trình độ quản lý, có khả năng điều hành các hoạt động của phòng ban phụ trách; Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan; Có tư cách đạo đức tốt; hiểu và luôn tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp; Giao tiếp tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh; Kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên dụng phục vụ cho yêu cầu công việc|
Cần đình kèm bản Mô tả chức danh, công việc​
|
Nhân viên các phòng ban|Các trách nhiệm công việc chính được nêu trong bản Mô tả công việc; Chịu sự Quản lý của Giám đốc Bộ phận.|Tùy theo vị trí làm việc, mỗi nhân viên phải đáp ứng những yêu cầu về trình độ và năng lực; Được đào tạo qua bậc đại học chuyên ngành (hoặc cao đẳng, trung cấp), có trình độ chuyên môn và được sử dụng đúng theo ngành nghề được đào tạo; Có tư cách đạo đức tốt; hiểu và luôn tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp; Có tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao|
Cần đình kèm bản Mô tả chức danh, công việc​
|
Trợ lý và Thư ký|Hỗ trợ Tồng Giám đốc hoặc các Bộ phận, Phòng ban trong việc lập kế hoạch và giám sát các hoạt động của Công ty; Hỗ trợ các công việc hành chính và giao tế của Tổng Giám đốc|Am hiểu nghiệp vụ trợ lý, thư ký văn phòng hoặc trợ lý chuyên môn; Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề; Có kỹ năng sắp xếp và quản lý công việc; Giao tiếp tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh; Có tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao; Cẩn thận, chu đáo; Có tư cách đạo đức tốt;|
Cần đình kèm bản Mô tả chức danh, công việc​
|
Lao động trực tiếp|Lái xe, Tạp vụ, Công nhân kỹ thuật, Bảo vệ…|Được đào tạo chuyên môn, có chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, hoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề|
Cần đình kèm bản Mô tả chức danh, công việc​
|


Ghi chú :

Nguồn : http://www.luatcongminh.com/CongMinh/?Tab=7&cat_id=312&sub_id=68&news_id=1448

Tiêu chuẩn và điều kiện của chức danh giám đốc

Theo quy định tại khoản 2 Điều 116, Điều 57 Luật Doanh nghiệp; Điều 13 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp, các tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc/ Tổng giám đốc công ty được quy định như sau:

1. Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;

b) Cổ đông là cá nhân sở hữu ít nhất 5% số cổ phần phổ thông (đối với công ty cổ phần), thành viên là cá nhân sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn) hoặc người khác thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của công ty.

Trường hợp Điều lệ công ty quy định tiêu chuẩn và điều kiện khác với tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại điểm này, thì áp dụng tiêu chuẩn và điều kiện do Điều lệ công ty quy định;

c) Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần của Nhà nước chiếm hơn 50% vốn điều lệ, thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại các điểm a và b khoản này, Giám đốc (Tổng giám đốc) của công ty con không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi hoặc anh, chị, em ruột của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty con đó.

Ngoài ra, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.

2. Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế tương ứng trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Trường hợp chủ sở hữu công ty là cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp có hơn 50% sở hữu nhà nước thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại các điểm a và b khoản này, Giám đốc (Tổng giám đốc) không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi hoặc anh, chị, em ruột của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó.

Ngoài ra, không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm người đại diện theo uỷ quyền hoặc Chủ tịch công ty;

3. Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật này;

b) Không phải là người có liên quan của Chủ tịch công ty;

c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế tương ứng trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.
Còn tiếp
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Tiếp theo

BẢN MẪU THAM KHẢO


BẢN QUY ĐỊNH CÁC TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN
ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NHÓM CHỨC DANH NGHỀ, CÔNG VIỆC TRONG THANG, BẢNG LƯƠNG​

Chức danh​
|
Nhiệm vụ​
|
Tiêu chuẩn về năng lực​
|
Tiêu chuẩn về trình độ​
|
Ghi chú​
|
Trưởng phòng Phòng Hành chính tổng hợp|- Chịu trách nhiệm chung về công tác của phòng; phụ trách công tác hành chính, kế hoạch, tổ chức nhân sự. - Kiểm tra các hồ sơ, tài liệu về công tác kiểm định và hỗ trợ trước khi trình ban giám đốc ký duyệt. - Quản lý toàn bộ các trang thiết bị phục vụ công tác kiểm định và hỗ trợ Kỹ thuật an toàn (KTAT) - Lập các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý cấp trên và lãnh đạo Trung tâm.|- Hiểu biết về Pháp luật, đặc biệt là đối với các đơn vị sự nghiệp và hệ thống pháp luật trong lĩnh vực kiểm định KTAT. - Có khả năng phân tích, tổng hợp. Có năng lực trong công tác tổ chức. Có khả năng giao tiếp. - Đọc và hiểu các hồ sơ, bản vẽ kỹ thuật của các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ. Nắm rõ các tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy trình kiểm định KTAT máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ. - Vận hành thành thạo các trang thiết bị phục vụ kiểm định: siêu âm mối hàn, siêu âm chiều dày, máy tạo áp, máy kiểm tra bằng hạt từ tính... - Thành thạo tin học văn phòng |- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế. - Có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật từ CNKT trở lên, - Có chứng chỉ về kỹ thuật viên kiểm tra không phá huỷ. - Có chứng chỉ đào tạo ngoại ngữ, tin học từ trình độ B trở lên. - Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác quản lý, lãnh đạo về tổ chức hành chính trong các đơn vị (có xác nhận của đơn vị công tác) | |
Kế toán trưởng|- Chịu trách nhiệm quản lý tài chính kế toán của toàn Công Ty - Lập các báo cáo tài chính kế toán định kỳ và đột xuất của Công Ty theo yêu cầu của các cơ quan quản lý và lãnh đạo Công Ty. - Điều hành công việc của phòng.|- Nắm vững chế độ kế toán, tính toán tổng hợp và phân bổ số liệu kế toán phục vụ công tác quản lý tài chính của Công Ty - Có khả năng thiết lập và điều hành bộ phận kế toán, - Có hiểu biết các qui định của pháp luật - Có khả năng sử dụng phần mềm kế toán máy|-Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán. - Biết 01 ngoại ngữ trình độ B trở lên. - Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng - Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong công tác phụ trách kế toán hoặc kế toán trưởng các đơn vị ( có xác nhận của đơn vị công tác) | |
Kế toán viên tại Văn phòng đại diện|- Phụ trách kế toán của văn phòng đại diện. -Theo dõi, quản lý và chịu trách nhiệm lập báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình tài chính của văn phòng đại diện. - Tham gia các công việc khác của Văn phòng khi có sự phân công. |- Nắm vững chế độ kế toán, tính toán, tổng hợp và phân bổ số liệu kế toán. - Lập, kiểm tra và luân chuyển chứng từ, mở sổ theo dõi các nghiệp vụ tài chính phát sinh. - Có hiểu biết các quy định của pháp luật |- Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán. - Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên. - Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm công tác kế toán trong các đơn vị (có xác nhận của đơn vị công tác)| |
Kế toán viên tại Công Ty|- Kế toán thanh toán, kế toán tiền gởi ngân hàng, bảo hiểm, báo cáo thuế - Theo dõi các sổ kế toán chi tiết. - Kiểm tra các chứng từ thanh toán trước khi trình duyệt. - Kiểm tra tất cả các Hợp đồng trước khi trrình duyệt|- Nắm vững chế độ kế toán, tính toán, tổng hợp và phân bổ số liệu kế toán. - Lập, kiểm tra và luân chuyển chứng từ, mở sổ theo dõi các nghiệp vụ tài chính phát sinh. - Lập các báo cáo thuế liên quan - Có hiểu biết các quy định của pháp luật - Có hiểu biết về hàng hóa xuất nhập khẩu - Có khả năng sử dụng phần mềm kế toán máy|- Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán. - Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên. - Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm công tác kế toán trong các đơn vị (có xác nhận của đơn vị công tác)| |
Kiểm định viên (thiết bị chịu áp lực) Phòng Kiểm định và dịch vụ tư vấn|- Xây dựng hoặc tham gia xây dựng kế hoạch kiểm định cho đối tượng kiểm định cụ thể, đúng chuyên ngành theo sự phân công. - Trực tiếp thực hiện việc kiểm định, tư vấn kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ trong phạm vi cụ thể được giao; - Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực kiểm định KTAT được phân công; - Tham gia biên soạn giáo trình huấn luyện AT – VSLĐ. Huấn luyện cho cán bộ quản lý, người lao động, công nhân vận hành các đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.|- Độc lập, thực hiện thành thạo các nghiệp vụ về công tác kiểm định KTAT lao động trong phạm vi được phân công phù hợp với chuyên ngành đào tạo; - Có khả năng nắm bắt và áp dụng tốt các phương pháp, công nghệ tiên tiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; - Có khả năng chủ trì phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện công tác kiểm định KTAT; chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả kiểm định của mình; - Có khả năng hướng dẫn nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm và tham gia nghiên cứu KH phục vụ công tác kiểm định KTAT; - Có khả năng nhận biết các nguy cơ sự cố và thiết lập biện pháp phòng ngừa sự cố trong khi thực hiên nhiệm vụ kiểm định; - Có khả năng sử dụng thành thạo những trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác kiểm định KTAT lao động. - Có hiểu biết tốt về công nghệ, thiết bị ngành chế biến nông lâm thuỷ sản: mía đường, Chế biến gỗ, thuỷ sản, chế biến rau quả... - Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính: Autocad, Word, Excel...đáp ứng nhu cầu chuyên môn.|- Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành nhiệt. - Biết một ngoại ngữ thông dụng ở trình độ A trong hoạt động chuyên môn. - Có chứng chỉ đào tạo về phương tiện đo hoặc kiểm tra không phá huỷ từ bậc I trở lên. - Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực liên quan như chế tạo thiết bị áp lực, kiểm định KTAT các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ. (có xác nhận của đơn vị công tác) | |
| | | | |

Ghi chú : Tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với chức danh : Kế toán trưởng, tham khảo thêm thông tư 13/2005 dưới đây

Thông tư liên tịch số: 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH - ngày 07 tháng 02 năm 2005 của BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI “Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn và xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các tổ chức hoạt động kinh doanh” (Hiệu lực : Chưa xác định)
 
huyenthuongly

huyenthuongly

Chào thân ái!
2/6/11
199
6
18
Hà nôi
Tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với nhóm chức danh nghề, công việc trong thanh bảng lương

Cả nhà ơi!!!

Theo "cái có sẵn" của bác KTGG cùng những "sáng tạo mới mẻ" của bản thân, mình đã xây dựng xong bản tiêu chuẩn nhóm chức danh, nghề, công việc cho công ty mình. Nhưng không biết lập thế này có phải hay không. Mình thấy nó cứ thế nào ấy. :050:
Mình thì mình muốn lập theo thứ tự các chức danh: từ chuyên viên cao cấp, kinh tế viên cao cấp, kỹ thuật viên cao cấp, xuống Chuyên viên chính, kinh tế viên chính, kỹ thuật viên chính, rồi đến chuyên viên, kinh tế viên, kỹ thuật viên. Nhưng "ngu quá'' Không làm được đành chuyển sang trưởng phòng và phó trưởng phòng.
Mọi người đừng ngần ngại đưa ra nhận xét, thiếu sót của bản tiêu chuẩn này nhé. Coi như giúp mình khắc phục lỗi để mình có cơ hội sửa chữa.

Đa tạ cả nhà nhiều!!!:byebye::byebye::byebye:
 
S

SoYaKim

Guest
17/6/10
1
0
0
Đồng Nai
Ðề: Bản qui định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương

không tải được, bạn up lại lần nữa coi.
 
H

hanh chanh oi

Guest
9/5/13
1
0
0
HCM
Ðề: Bản qui định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương

ban vui long tai lai hoac cho minh xin theo dia chi sallypham80@gmail.com
Than chao ban
 
V

vimanhduc

Guest
16/10/13
1
0
0
42
sơn la
Ðề: Tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với nhóm chức danh nghề, công việc trong thanh bảng lương

Mình ko tải được bạn ơi
 
huyenthuongly

huyenthuongly

Chào thân ái!
2/6/11
199
6
18
Hà nôi
Ðề: Bản qui định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương

ban vui long tai lai hoac cho minh xin theo dia chi sallypham80@gmail.com
Than chao ban

Rất xin lỗi mọi người. Có thể do mình để file tiếng việt nên mọi người không tải được. Mình up lại file mới nhé!
 

Đính kèm

  • Tieu chuan tung chuc danh.doc
    48.5 KB · Lượt xem: 3,390
M

minhquan0507

Guest
7/11/13
1
0
0
TPHCM
Ðề: Bản qui định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương

Thật là tuyệt!!! Cảm ơn bạn Sodakim nhé.::angel:
:dance2:

Mình không biết khi làm hoàn tất thủ tục ĐKý LDộng rùi thì những khoản chi phí lương trước đây có được tính là chi phí hợp lý ko nhi ??
Hay là tính vào chi phí khi bắt đầu đăng ký LDộng vào Đăng ký BHXH??

Bạn nào biết rõ chỉ giúp mình với nhé. TKs rất nhiều:1luvu:
 
Sửa lần cuối:
L

lamsachmdc

Sơ cấp
13/12/11
2
0
1
thanh hoa
Ðề: Bản qui định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương

Cảm ơn các bạn nhé!
thật là tuyêt. Lâu rồi mới gạp lại các bạn!
Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, vui ve, thành công trong cuộc sống.
 
N

NguyenThanhLoanntt

Guest
23/4/14
24
2
3
Hải Phòng
Ðề: Bản qui định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương

Cám ơn bạn @huyenthuongly nhiều nhé rất hữu ích
 
P

pttt111503

Guest
18/3/10
4
0
1
40
Q9
Công ty mình TNHH Một Thành Viên nên các tiêu chuẩn và điều kiện khác với cty cổ phần , có bạn nào có Bản qui định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương cho công ty TNHH MTV cho mình xin với,
xin chân thành cám ơn !
Địa chỉ mail cua minh : pttt111503@yahoo.com
 
Q

QuỳnhAnh04101

Guest
2/9/16
5
0
1
31
Công ty mình TNHH Một Thành Viên nên các tiêu chuẩn và điều kiện khác với cty cổ phần , có bạn nào có Bản qui định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương cho công ty TNHH MTV cho mình xin với,
xin chân thành cám ơn !
Địa chỉ mail cua minh : pttt111503@yahoo.com
Em cũng xin với ạ : tranquynhanh.gce.vc@gmail.com
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA