Các loại phụ cấp theo lương cho người lao động

Phần mềm SIS

Phần mềm SIS

Phần mềm SIS Việt Nam
9/9/22
20
3
3
28
Hà Nội
sis.vn
Các loại phụ cấp lương cho người lao động bao gồm những khoản nào? quy định về các khoản phụ cấp lương hiện nay như thế nào?. Đây là những câu hỏi được nhiều người quan tâm khi bắt đầu làm việc ở một tổ chức, đơn vị doanh nghiệp. Vì vậy, S.I.S sẽ cung cấp đến độc giả những thông tin về phụ cấp lương cho người lao động.
cac-loai-phu-cap-luong-cho-nguoi-lao-dong-01.png

1. Phụ cấp lương là gì?

Khái niệm về phụ cấp lương hiện nay không được quy định cụ thể trong bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào. Tuy nhiên, tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH quy định.

Theo đó, phụ cấp lương có thể hiểu là khoản tiền dùng để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

Đồng thời khoản tiền phụ cấp lương phải gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Phụ cấp lương hiện nay bao gồm:
  • Phụ cấp chức vụ, chức danh;
  • Phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
  • Phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực;
  • Phụ cấp lưu động;
  • Phụ cấp thu hút;
  • Các phụ cấp có tính chất tương tự

2. Các khoản phụ cấp lương

Theo quy định khoản 1 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định thì các khoản phụ cấp theo lương bao gồm:

- Phụ cấp chức vụ, chức danh;

- Phụ cấp trách nhiệm;

- Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Phụ cấp thâm niên;

- Phụ cấp khu vực;

- Phụ cấp lưu động;

- Phụ cấp thu hút;

- Các phụ cấp có tính chất tương tự.

Trong đó:
  • Phụ cấp chức vụ, chức danh: Là phụ cấp đối với những người giữ vị trí quan trọng cũng như tính trách nhiệm cao trong công việc như: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng. Mức phụ cấp <15% mức lương chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong bảng lương và được tính trả cùng kỳ trả lương hàng tháng.
  • Phụ cấp trách nhiệm:
- Người lao động được hưởng phụ cấp trách nhiệm khi đang làm các công việc phải chịu trách nhiệm cao như: quản lý (Đốc công, trưởng ca, trưởng phòng, tổ trưởng, đội trưởng, đội phó, phó trưởng ca các chức danh tương tự); thủ quỹ, kiểm ngân và các chức danh tương tự khác.

- Mức phụ cấp nhất hiện nay <10% mức lương của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương.

- Được tính trả cùng kỳ trả lương hàng tháng.

- Người lao động được hưởng phụ cấp trách nhiệm khi làm công việc từ 1 tháng trở lên.
  • Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm:
- Tiến hành so sánh các ngành nghề có mức độ tương đương trong điều kiện lao động bình thường để xác định mức phụ cấp tương xứng.

- Công ty xác định mức phụ cấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp người lao động: Đối với ngành nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sẽ được hưởng với mức phụ cấp từ 5% - 10%; Đối với ngành nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mức phụ cấp từ 7% - 15%.

- Loại phụ cấp này sẽ được trả cùng kỳ trả lương hàng tháng của người lao động theo quy định

- Người lao động chỉ được hưởng 1/2 ngày khi đi làm việc dưới 4 giờ trong ngày, tính cả ngày làm việc khi làm việc từ 4 giờ trở lên.
  • Phụ cấp khu vực:
- Người lao động được hưởng phụ cấp khi làm việc tại vùng, địa bàn được hưởng phụ cấp khu vực nằm trong danh mục địa bàn hưởng phụ cấp khu vực được quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT.

- Mức phụ cấp do công ty quyết định hoặc do các bên thỏa thuận.

- Phụ cấp chức vụ được tính trả cùng kỳ trả lương hàng tháng.

- Người lao động sẽ không được hưởng phụ cấp trách nhiệm nếu không làm công việc từ 1 tháng trở lên.
Đọc đầy đủ tại: https://sis.vn/cac-loai-phu-cap-theo-luong-cho-nguoi-lao-dong
Đọc thêm các tin tức khác về lương, thuế và các nghiệp vụ kế toán tại: https://sis.vn/tat-ca-tin-tuc
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA