Hàm Sumif và Countif

  • Thread starter lsn01
  • Ngày gửi

7037 lượt xem

A

anh phuong

Sơ cấp
15/5/07
60
2
8
Mien Tay
Dùng thêm cột phụ để lấy hai chữ cái đầu của cột D(Cột Mã hộ) rồi SumIf và CountIf theo cột phụ này
Thân
 
A

atmt17

Sơ cấp
26/9/08
70
1
6
Đồng Nai
Dùng thêm cột phụ để lấy hai chữ cái đầu của cột D(Cột Mã hộ) rồi SumIf và CountIf theo cột phụ này
Thân
Ai lại làm thế! SUMIF và COUNTIF cho phép tìm theo ký tự đại diện cơ mà
Ví dụ:
Mã:
D39 =COUNTIF($D$3:$D$14,$B39&"*")
Mã:
E39 =SUMIF($D$3:$D$14,$B39&"*",$K$3:$K$14)
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều