Đố vui để học, có thưởng : Thang lương, bảng lương sai chỗ nào?

 • Thread starter Kế Toán Già Gân
 • Ngày gửi
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
_..
_ Về phụ cấp, theo tôi :
+ Mức lương nên áp dụng giống bảng lương : 740.000 đ
+ Phụ cấp ăn trưa và xăng nên có tỷ lệ phụ cấp bằng nhau ( 1 hoặc 0.5 ). Không nên có phân biệt ở đây vì dù sao cũng là con người...Trường hợp GĐ đi ô tô đã có Cty lo.
+ PC điện thoại như vậy là được.
+ PC trách nhiệm thì nên theo tỉ lệ : GĐ 1; PGĐ 0.75; Trưởng phòng kể cả KTT 0.5.
ở đây chúng ta bàn những chỗ nào đúng, những chỗ nào sai, và cách chỉnh sửa.
Chứ không phải bàn những cái nên và không nên như bạn đề cập

thân.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
ở đây chúng ta bàn những chỗ nào đúng, những chỗ nào sai, và cách chỉnh sửa.
Chứ không phải bàn những cái nên và không nên như bạn đề cập

thân.

Thưa không sao đâu anh ketoan4mat,

Các anh chị có thể nêu thêm nhận xét để chúng ta cùng tham luận, học hỏi. Việc hợp lý hay không hợp lý cho các hệ số của các vị trí lao động, hoặc khoản phụ cấp cho từng chức danh - đó là phạm vi chính sách của doanh nghiệp đó. Phần này mình không can thiệp.
 
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
Mỹ Nhân xin tham gia cùng anh chị, nếu có gì sơ sót xin được bổ sung thêm.

1.- Hệ số lương giữa các bậc liền kề của file gởi lên đều thấp hơn 5%

Ngày 05/12/2007, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH sửa đổi bổ sung Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và 14/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP về tiền lương.

b) Việc xây dựng thang lương, bảng lương phải bảo đảm nguyên tắc quy định tại khoản 1, Điều 5 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP, trong đó:
- Khoảng cách của các bậc lương phải bảo đảm khuyến khích để người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm, phát triển các tài năng; chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề thấp nhất bằng 5%;
- Mức lương thấp nhất trong thang lương, bảng lương quy định đối với lao động làm nghề, công việc đòi hỏi qua học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;
- Mức lương của nghề, công việc độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của nghề, công việc có điều kiện lao động bình thường. Danh mục nghề, công việc độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nguy hiểm thực hiện theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.


2.- Mã số Qui ước cho từng chức danh thiết lập chưa chuẩn giữa các nhóm.

Tham khảo thêm công văn số: 1232/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 24 tháng 10 năm 2008 hoặc số : 638/LĐTBXH-LĐ ngày 23 tháng 02 năm 2005 V/v Hướng dẫn xây dựng, đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

3.- Bảng phụ cấp lương áp dụng mức lương tối thiểu 800.000 đồng trong khi hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng mức lương tối thiểu 740.000 đồng. Thực hiện không đồng bộ

Góp ý thêm :

+ Phụ cấp ăn trưa --- Nên dùng từ tiền ăn giữa ca. Tiền ăn giữa ca nên trợ cấp mức đồng nhất, không nhẻ Giám Đốc bụng to nên ăn khỏe và ăn ngon hơn người lao động.
Giám Đốc trợ cấp 800.000 đồng trong khi người lao động khác chỉ có mức 400.000 đồng

+ Phụ cấp xăng, phụ cấp điện thoại nên xây dựng riêng qui chế công tác phí hoặc thỏa ước lao động tập thể (TULDTT)

Các khoản phụ cấp này khi lập HDLĐ nên đưa vào các thỏa thuận khác – và có thể ghi tóm tắt : được hưởng các chế độ khác theo qui định tại TULDTT, ….không ghi vào mục mức lương.

Tham khảo thêm :

- Phụ cấp giữ chức vụ trưởng, phó phòng (quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước);
- Phụ cấp khu vực (quy định tại Thông tư số Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước);

- Phụ cấp thu hút (quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước).

- Phụ cấp trách nhiệm công việc (quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ);

- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm (quy định tại Thông tư số 04/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ);

- Phụ cấp lưu động (quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ);
 
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
Quy ước mã số của hệ thống thang lương, bảng lương

Tại công văn số: 1232/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 24 tháng 10 năm 2008 hoặc số : 638/LĐTBXH-LĐ ngày 23 tháng 02 năm 2005 V/v Hướng dẫn xây dựng, đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

Quy ước mã số của hệ thống thang lương, bảng lương

Để thuận tiện hơn cho việc cập nhật, tổng hợp, kiểm tra và báo cáo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đề nghị các doanh nghiệp khi xây dựng và đăng ký thang lương, bảng lương đánh mã theo quy ước như sau :

- Mã số của bảng lương chức vụ quản lý doanh nghiệp (C):
+ C. 01 là mã chức danh Giám đốc.
+ C. 02 là mã chức danh Phó Giám đốc
+ C.03 là mã chức danh Kế Toán Trưởng.

- Mã số của bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ (D):

+ D. 01 là mã tương đương chức danh Chuyên viên cao cấp, kinh tế viên cao cấp, kỹ sư cao cấp.
+ D. 02 là mã tương đương chức danh Chuyên viên chính, kinh tế viên chính, kỹ sư chính.
+ D. 03 là mã tương đương chức danh Chuyên viên, kinh tế viên, kỹ sư .
+ D. 04 là mã tương đương chức danh Cán sự, kỹ thuật viên. v.v…

Mã số của thang lương, bảng lương công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh và phục vụ

MÃ NGÀNH​
|
NGÀNH/NHÓM NGÀNH​
|
A.1|THANG LƯƠNG 7 BẬC|
A.1.1|DU LỊCH, DỊCH VỤ KHÁC|
A.1.2|VĂN HÓA|
A.1.3|DƯỢC PHẨM|
A.1.4|CHẾ BIẾN LÂM SẢN|
A.1.5|CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ|
A.1.6|CƠ KHÍ, ĐIỆN, ĐIỆN TỬ - TIN HỌC|
A.1.7|KỸ THUẬT VIỄN THÔNG|
A.1.8|XÂY DỰNG CƠ BẢN; VẬT LIỆU XÂY DỰNG, SÀNH SỨ, THỦY TINH|
A.1.9|LUYỆN KIM, HÓA CHẤT, ĐỊA CHẤT, ĐO ĐẠC CƠ BẢN|
A.1.10|KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN|
A.1.11|IN TIỀN|
A.1.11|CHỈNH HÌNH|
A.2|THANG LƯƠNG 6 BẬC|
A.2.1|CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM|
A.2.2|DỆT, THUỘC DA, GIẢ DA, GIẤY, MAY|
A.2.3|NÔNG NGHIỆP, THỦY LỢI; THỦY SẢN|
A.2.4|LÂM NGHIỆP|
A.2.5|XĂNG DẦU|
A.2.6|DẦU KHÍ|
A.2.7|KHAI THÁC MỎ HẦM LÒ|
B.1|CÔNG NHÂN VIÊN SẢN XUẤT ĐIỆN|
B.1.1|TRƯỞNG CA VẬN HÀNH CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN, KỸ SƯ ĐIỀU HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (HTĐ)|
B.1.2|TRƯỞNG KÍP, TRƯỞNG KHỐI VẬN HÀNH THIẾT BỊ TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN (NMĐ), TRẠM BIẾN ÁP|
B.1.3|CÔNG NHÂN VIÊN VẬN HÀNH THIẾT BỊ CHÍNH|
B.1.4|CÔNG NHÂN VIÊN VẬN HÀNH THIẾT BỊ PHỤ VÀ CÁC THIẾT BỊ PHỤC VỤ, PHỤ TRỢ|
B.2|BẢNG LƯƠNG THUYỀN VIÊN VÀ CÔNG NHÂN VIÊN TÀU VẬN TẢI BIỂN, VẬN TẢI SÔNG, TÀU DỊCH VỤ DẦU KHÍ, TÀU CẨU DẦU KHÍ|
B.2.1|TÀU VẬN TẢI BIỂN, VẬN TẢI SÔNG|
B.2.2|TÀU DỊCH VỤ DẦU KHÍ, TÀU CẨU DẦU KHÍ|
B.3|BẢNG LƯƠNG HOA TIÊU|
B.4|BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN CÁC TRẠM ĐÈN SÔNG, ĐÈN BIỂN.|
B.5|BẢNG LƯƠNG THUYỀN VIÊN VÀ CÔNG NHÂN VIÊN TÀU CÔNG TRÌNH, TÀU TRỤC VỚT VÀ CỨU HỘ, TÀU THAY THẢ PHAO, TÀU TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI|
B.5.1|TÀU CÔNG TRÌNH|
B.5.2|TÀU TRỤC VỚT VÀ CỨU HỘ, TÀU THAY THẢ PHAO|
B.5.3|TÀU TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI|
B.6|BẢNG LƯƠNG THUYỀN VIÊN VÀ CÔNG NHÂN VIÊN TÀU THUYỀN ĐÁNH CÁ, VẬN CHUYỂN VÀ THU MUA CÁ TRÊN BIỂN, TRÊN SÔNG HỒ.|
B.6.1|TÀU ĐÁNH CÁ BIỂN|
B.6.2|TÀU VẬN CHUYỂN VÀ THU MUA CÁ TRÊN BIỂN|
B.6.3|TÀU, THUYỀN ĐÁNH CÁ TRÊN SÔNG, HỒ|
B.7|BẢNG LƯƠNG THỢ LẶN|
B.8|BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG|
B.8.1|CHỨC DANH KHÔNG THEO HẠNG MÁY BAY|
B.8.1.1|CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG|
B.8.1.2|KIỂM SOÁT VIÊN KHÔNG LƯU|
B.8.1.3|KHÔNG BÁO, THỦ TỤC BAY, HIỆP ĐỒNG THÔNG BÁO BAY, KIỂM SOÁT MẶT ĐẤT, TÌM KIẾM CỨU NẠN, KHÍ TƯỢNG HÀNG KHÔNG.|
B.8.1.4|AN NINH, AN TOÀN HÀNG KHÔNG|
B.8.1.5|CÔNG NHÂN KỸ THUẬT|
B.8.2|CHỨC DANH THEO HẠNG MÁY BAY|
B.8.2.1|LÁI TRƯỞNG|
B.8.2.2|LÁI PHỤ|
B.9|BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN VIÊN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG|
B.10|BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN VIÊN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT|
B.11|BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NHÂN BỐC XẾP|
B.11.1|GIAO NHẬN HÀNG HÓA|
B.11.2|BỐC XẾP|
B.12|BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN LÁI XE|
B.13|BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN VIÊN BÁN VÉ, BẢO VỆ TRẬT TỰ TẠI CÁC ĐIỂM SINH HOẠT VĂN HÓA CÔNG CỘNG, BẾN XE, NHÀ GA, BẾN CẢNG VÀ BẢO VỆ.|
B.14|BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN MUA, BÁN VÀNG, BẠC, ĐÁ QUÍ VÀ KIỂM CHỌN GIẤY BẠC TẠI NHÀ MÁY IN TIỀN.|
B.15|BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN VIÊN NGÀNH DU LỊCH, DỊCH VỤ.|
 
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
Kiểm tra hệ số lương các bậc liền kề có nhỏ hơn 5%?

Xin được minh họa lại hệ số lương của bạn KTGG gởi lên để cùng tham luận:

1.- Hệ số lương giữa các bậc liền kề của file gởi lên đều thấp hơn 5%

|
A​
|
B​
|
C​
|
D​
|
E​
|
F​
|
G​
|
H​
|
I​
|
1​
|
01/ - Giám đốc​
|
C.01​
|
3.7​
|
3.75​
|
3.8​
|
3.85​
|
3.9​
|
3.95​
|
4​
|
2​
|02/- Phó giám đốc:|C.02|
3.65​
|
3.7​
|
3.75​
|
3.8​
|
3.85​
|
3.9​
|
3.95​
|
3​
|03/- Kế toán trường|C.03|
3.6​
|
3.65​
|
3.7​
|
3.75​
|
3.8​
|
3.85​
|
3.9​
|
4​
|01/- Trưởng Phòng KD|D.03|
2.9​
|
2.95​
|
3​
|
3.05​
|
3.1​
|
3.15​
|
3.2​
|
5​
|02/ - Kế toán viên|D.04|
2.5​
|
2.55​
|
2.6​
|
2.65​
|
2.7​
|
2.75​
|
2.8​
|
6​
|03/ - Thủ Quỹ|D.04|
1.7​
|
1.75​
|
1.8​
|
1.85​
|
1.9​
|
1.95​
|
2​
|
7​
|04/ - Nhân viên KD|D.04|
2.1​
|
2.15​
|
2.2​
|
2.25​
|
2.3​
|
2.35​
|
2.4​
|
8​
|01/- Nhân viên kỹ thuật|D.04|
2.7​
|
2.75​
|
2.8​
|
2.85​
|
2.9​
|
2.95​
|
3​
|
9​
|02/- Bảo vệ|D.06|
1.5​
|
1.55​
|
1.6​
|
1.65​
|
1.7​
|
1.75​
|
1.8​
|
10​
|03/- Tài xế|D.06|
1.5​
|
1.55​
|
1.6​
|
1.65​
|
1.7​
|
1.75​
|
1.8​
|
11​
|04/ - Công Nhân|A.1.6|
1.3​
|
1.35​
|
1.4​
|
1.45​
|
1.5​
|
1.55​
|
1.6​
|

Làm thế nào để thiếp lập công thức kiểm tra các hệ số lương của bậc liền liền kề đều thấp hơn 5%

 1. Chép toàn bộ các hệ số sang 1 sheet khác - Dùng copy, paste special - chọn value.
 2. Chọn từ D1 đến I11
 3. Gọi từ menu excel -> chọn Format/Conditional Formatting
 4. Ở cái khung đầu tiên bên trái, chọn Formulas Is
 5. Trong khung bên cạnh, gõ cái này vào =D1/C1<=1.05 ===> Hiển thị kết quả ô liền kề bên trái nhỏ hơn hay bằng 5%
 6. Nhấn nút Format..., chọn chữ đậm màu đỏ
 7. Xong --> Bấm OK hai lần
 8. Kết quả : giá trị chênh lệch so với ô liền kề bên trái mà nhỏ hơn hay bằng 5% thì cho chữ đậm màu đỏ.

check.jpg


Kết quả trên từ D1 đến I11 đều được tô màu đỏ và đậm lên cả. Như vậy ta sẽ thấy được cái sai.
 
Sửa lần cuối:
QuynhThi5

QuynhThi5

Trung cấp
25/8/09
80
1
0
39
An Giang
Gởi Mỹ Nhân tiểu thư,

Công lực tiểu thư tăng tiến vượt bực, đã dùng đến tuyệt chiêu Conditional Formating. Tuy nhiên hoả hầu chưa đủ nên còn chưa phát huy hết công năng của tuyệt chiêu này:


1. Điều kiện là <= 1.05 nên nếu chính xác bằng 1.05 cũng báo lỗi, thực ra 1.05 là vừa đủ đạt yêu cầu. Nghĩa là sát chiêu mạnh quá giết lầm người vô tội.


2. Nếu thang lương người dùng đã dùng hàm round để tính toán, thí dụ 3.87 * 1.05 = 4.0635, làm tròn thành 4.06. Bây giờ dùng chiêu CF tính lại (nhớ rằng chiêu này Tiểu thư trước khi dùng đã Paste value), ta có kết quả: 4.06/ 3.87 = 1.04909 và < 1.05. Thêm 1 mạng bị chết oan!

Ngược lại trong trường hợp 5.15/ 4.90 = 1.05102 thì lại qua khỏi kiếp nạn. Từa tựa như chiêu đã phát ra không thu hồi lại kịp theo ý muốn vậy.


Bí quyết là:

1. Khi sử chiêu, uy lực vừa đủ và tập trung vào đúng đối tượng và đúng huyệt đạo, không bao trùm quá rộng. nghĩa là chỉ <1.05, bỏ bớt dấu bằng.


2. Hạ bớt sát khí trong chiêu kiếm, bằng cách dùng Round như đối phương. Cụ thể là:

= Round(D1/C1, 2) <1.05Chúc Mỹ Nhân Tiểu thư võ nghệ tăng tiến, thu phát tuỳ ý, mau chóng đạt cảnh giới tối cao của võ học Excel.


A di Đà Phật!

Trích lời giáo huấn của Thầy Mỹ - (ptm0412) Smod giải pháp excel truyền đạt kiếm pháp cho Mỹ Nhân tại đây http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=204206&postcount=23
 
mynhan

mynhan

Cao cấp
18/10/07
243
5
0
Đến từ Triều Châu
Đây này nhe, để Mỹ Nhân lần lượt lọc lại vấn đề của bác KTGG nè.

Bảng 1. Theo bài của bác KTGG gởi lên

|
A​
|
B​
|
C​
|
D​
|
E​
|
F​
|
G​
|
H​
|
I​
|
1​
|
01/ - Giám đốc​
|
C.01​
|
3.7​
|
3.75​
|
3.8​
|
3.85​
|
3.9​
|
3.95​
|
4​
|
2​
|02/- Phó giám đốc:|C.02|
3.65​
|
3.7​
|
3.75​
|
3.8​
|
3.85​
|
3.9​
|
3.95​
|
3​
|03/- Kế toán trường|C.03|
3.6​
|
3.65​
|
3.7​
|
3.75​
|
3.8​
|
3.85​
|
3.9​
|
4​
|01/- Trưởng Phòng KD|D.03|
2.9​
|
2.95​
|
3​
|
3.05​
|
3.1​
|
3.15​
|
3.2​
|
5​
|02/ - Kế toán viên|D.04|
2.5​
|
2.55​
|
2.6​
|
2.65​
|
2.7​
|
2.75​
|
2.8​
|
6​
|03/ - Thủ Quỹ|D.04|
1.7​
|
1.75​
|
1.8​
|
1.85​
|
1.9​
|
1.95​
|
2​
|
7​
|04/ - Nhân viên KD|D.04|
2.1​
|
2.15​
|
2.2​
|
2.25​
|
2.3​
|
2.35​
|
2.4​
|
8​
|01/- Nhân viên kỹ thuật|D.04|
2.7​
|
2.75​
|
2.8​
|
2.85​
|
2.9​
|
2.95​
|
3​
|
9​
|02/- Bảo vệ|D.06|
1.5​
|
1.55​
|
1.6​
|
1.65​
|
1.7​
|
1.75​
|
1.8​
|
10​
|03/- Tài xế|D.06|
1.5​
|
1.55​
|
1.6​
|
1.65​
|
1.7​
|
1.75​
|
1.8​
|
11​
|04/ - Công Nhân|A.1.6|
1.3​
|
1.35​
|
1.4​
|
1.45​
|
1.5​
|
1.55​
|
1.6​
|

Bảng 2.- Phối hợp công thức hàm round của Thầy Mỹ hướng dẫn

Giả định các hệ số trong thang lương, bảng lương tăng đều là 1.05, ta có thể sử dụng cài đặt công thức như sau =ROUND(C14*$J$14,2). Biết rằng, cột $J$14 có trị là 1.05 dùng để tính toán điều chỉnh tăng cho các hệ số của các bậc liền kề.

|
A​
|
B​
|
C​
|
D​
|
E​
|
F​
|
G​
|
H​
|
I​
|
J​
|
14​
|
01/ - Giám đốc​
|
C.01​
|
3.7​
|
3.89​
|
4.08​
|
4.28​
|
4.49​
|
4.71​
|
4.95​
|
1.05​
|
15​
|02/- Phó giám đốc:|C.02|
3.65​
|
3.83​
|
4.02​
|
4.22​
|
4.43​
|
4.65​
|
4.88​
| |
16​
|03/- Kế toán trường|C.03|
3.6​
|
3.78​
|
3.97​
|
4.17​
|
4.38​
|
4.6​
|
4.83​
| |
17​
|01/- Trưởng Phòng KD|D.03|
2.9​
|
3.05​
|
3.2​
|
3.36​
|
3.53​
|
3.71​
|
3.9​
| |
18​
|02/ - Kế toán viên|D.04|
2.5​
|
2.63​
|
2.76​
|
2.9​
|
3.05​
|
3.2​
|
3.36​
| |
19​
|03/ - Thủ Quỹ|D.04|
1.7​
|
1.79​
|
1.88​
|
1.97​
|
2.07​
|
2.17​
|
2.28​
| |
20​
|04/ - Nhân viên KD|D.04|
2.1​
|
2.21​
|
2.32​
|
2.44​
|
2.56​
|
2.69​
|
2.82​
| |
21​
|01/- Nhân viên kỹ thuật|D.04|
2.7​
|
2.84​
|
2.98​
|
3.13​
|
3.29​
|
3.45​
|
3.62​
| |
22​
|02/- Bảo vệ|D.06|
1.5​
|
1.58​
|
1.66​
|
1.74​
|
1.83​
|
1.92​
|
2.02​
| |
23​
|03/- Tài xế|D.06|
1.5​
|
1.58​
|
1.66​
|
1.74​
|
1.83​
|
1.92​
|
2.02​
| |
24​
|04/ - Công Nhân|A.1.6|
1.3​
|
1.37​
|
1.44​
|
1.51​
|
1.59​
|
1.67​
|
1.75​
| |

Chọn Format/Conditional Formatting
Ở cái khung đầu tiên bên trái, chọn Formulas Is =ROUND(D14/C14,2)<1.05

Sẽ loại bớt sát khí vô tình, cho những trường hợp :
E14/D14 ===> 4.08/3.89==> 1.0488 (Không bị chết oan)

Xin minh họa dùng CF

check3.jpg

Bảng 3.- Thầy Mỹ hướng dẫn online thêm : Tương tự như thế, có thể dùng =ROUND(C27*$J$14,2) và format – cell – custom như sau : ">="#.## để tạo 1 bảng hệ số chuẩn như sau:

|
A​
|
B​
|
C​
|
D​
|
E​
|
F​
|
G​
|
H​
|
I​
|
J​
|
27​
|
01/ - Giám đốc​
|
C.01​
|
3.7​
|
3.89​
|
4.08​
|
4.28​
|
4.49​
|
4.71​
|
4.95​
|
1.05​
|
28​
|02/- Phó giám đốc:|C.02|
3.65​
|
3.83​
|
4.02​
|
4.22​
|
4.43​
|
4.65​
|
4.88​
| |
29​
|03/- Kế toán trường|C.03|
3.6​
|
3.78​
|
3.97​
|
4.17​
|
4.38​
|
4.6​
|
4.83​
| |
30​
|01/- Trưởng Phòng KD|D.03|
2.9​
|
3.05​
|
3.2​
|
3.36​
|
3.53​
|
3.71​
|
3.9​
| |
31​
|02/ - Kế toán viên|D.04|
2.5​
|
2.63​
|
2.76​
|
2.9​
|
3.05​
|
3.2​
|
3.36​
| |
32​
|03/ - Thủ Quỹ|D.04|
1.7​
|
1.79​
|
1.88​
|
1.97​
|
2.07​
|
2.17​
|
2.28​
| |
33​
|04/ - Nhân viên KD|D.04|
2.1​
|
2.21​
|
2.32​
|
2.44​
|
2.56​
|
2.69​
|
2.82​
| |
34​
|01/- Nhân viên kỹ thuật|D.04|
2.7​
|
2.84​
|
2.98​
|
3.13​
|
3.29​
|
3.45​
|
3.62​
| |
35​
|02/- Bảo vệ|D.06|
1.5​
|
1.58​
|
1.66​
|
1.74​
|
1.83​
|
1.92​
|
2.02​
| |
36​
|03/- Tài xế|D.06|
1.5​
|
1.58​
|
1.66​
|
1.74​
|
1.83​
|
1.92​
|
2.02​
| |
37​
|04/ - Công Nhân|A.1.6|
1.3​
|
1.37​
|
1.44​
|
1.51​
|
1.59​
|
1.67​
|
1.75​
| |

check4.jpg

Ta có thể dùng bảng chuẩn này để dùng làm đối chứng cho những bảng khác.

Ta còn có thể thay đổi giá trị 1.05 trong ô J14 để có thể xem tình hình hệ số sẽ như thế nào khi sếp vui buồn khác nhau. (Vui thì 2 chấm nước tương, buồn thì 3 chấm muối tiêu ấy mà.)

4.- Hoặc có thể phối hợp các CF khác nhau cho các tình huống sau :
Condition 1 sử dụng công thức sau =ROUND(A40/IV40,2)<1.05, nếu hệ số nào nhỏ hơn 1.05 sẽ được tô màu đỏ
Condition 2 sử dụng công thức sau =ROUND(A40/IV40,2)=1.05 nếu hệ số nào bằng 1.05 sẽ được tô màu nâu
Condition 3 sử dụng công thức sau =ROUND(A40/IV40,2)>1.05 nếu hệ số nào lớn hơn 1.05 sẽ được tô màu xanh lá cây

|
A​
|
B​
|
C​
|
D​
|
E​
|
F​
|
G​
|
H​
|
I​
|
J​
|
40​
|
01/ - Giám đốc​
|
C.01​
|
3.7​
|
3.89​
|
4​
|
3​
|
5​
|
5.25​
|
5.51​
|
1.05​
|
41​
|02/- Phó giám đốc:|C.02|
3.65​
|
3.7​
|
3.89​
|
5​
|
5.25​
|
6​
|
6.3​
| |
42​
|03/- Kế toán trường|C.03|
3.6​
|
3.78​
|
3.97​
|
4.17​
|
4.38​
|
4.6​
|
4.83​
| |
43​
|01/- Trưởng Phòng KD|D.03|
2.9​
|
3.05​
|
3.2​
|
3.36​
|
3.53​
|
3.71​
|
3.9​
| |
44​
|02/ - Kế toán viên|D.04|
2.5​
|
2.63​
|
2.76​
|
2.9​
|
3.05​
|
3.2​
|
3.36​
| |
45​
|03/ - Thủ Quỹ|D.04|
1.7​
|
1.79​
|
1.88​
|
1.97​
|
2.07​
|
2.17​
|
2.28​
| |
46​
|04/ - Nhân viên KD|D.04|
2.1​
|
2.21​
|
2.32​
|
2.44​
|
2.56​
|
2.69​
|
2.82​
| |
47​
|01/- Nhân viên kỹ thuật|D.04|
2.7​
|
2.84​
|
2.98​
|
3.13​
|
3.29​
|
3.45​
|
3.62​
| |
48​
|02/- Bảo vệ|D.06|
1.5​
|
1.58​
|
1.66​
|
1.74​
|
1.83​
|
1.92​
|
2.02​
| |
49​
|03/- Tài xế|D.06|
1.5​
|
1.58​
|
1.66​
|
1.74​
|
1.83​
|
1.92​
|
2.02​
| |
50​
|04/ - Công Nhân|A.1.6|
1.3​
|
1.37​
|
1.44​
|
1.51​
|
1.59​
|
1.67​
|
1.75​
| |

check5.jpg
 

Đính kèm

 • kiemtra.xls
  24 KB · Lượt xem: 126
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Mục đích tạo ra topic này để chúng ta cùng học tập, chia sẻ những kinh nghiệm đã làm nhằm giảm tối thiểu lại thời gian tìm hiểu về cách xây dựng thang lương, bảng lương

Văn bản thì mênh mông – Cái thì hiệu lực cái thì không còn hiệu lực hoặc vô hiệu 1 phần – Tìm hiểu và đọc cũng không biết bắt đầu từ đâu hoặc khi đọc cũng không hết.

Khách quan mà nói, các hệ thống thang lương, bảng lương mẫu của nhiều thành viên gởi lên diễn đàn khá nhiều; số lượng, số lần download về cũng hơn chục ngàn lần. Thế mà, khi nêu vấn đề này ra rất ít người tham gia hưởng ứng. Chỉ biết load về làm nhưng không hiểu tại sao để có con số, kết quả như thế này.

Tổng kết lại topic này :

110 thành viên đã đọc đề tài.
11 thành viên tham gia trả lời

ketoan4mat nói:
e có 2 ý a ketoangiagan ơi:
1. Bảo vệ và Tài xế xếp vào mục NHÂN VIÊN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT KINH DOANH có hợp lý ko?
2. có 1 vài mã số của các chức danh khác nhau bị trùng.
3. Thiếu vị trí cho chức danh Chủ tịch cty (HĐTV/ HĐQT).
4. Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương - Ngày 05/12/2007, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH sửa đổi bổ sung Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và 14/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP về tiền lương. Theo đó, khoảng cách giữa các bậc lương phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm, phát triển các tài năng; chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề thấp nhất bằng 5%...

1, 2 --- > Thời gian trả lời : 12-11-2009, 13:04
3.- --- > Thời gian trả lời : 12-11-2009, 13:14
4 .- --- > Thời gian trả lời : 16-11-2009, 11:22


Thời gian trả lời : 12-11-2009, 16:44
- Hì hì! Em cũng muốn nhận xí muội ạ!
Theo em Thang bảng lương này còn sai ở một điểm nữa đó là thang lương cho công nhân: Trong thang lương có ghi chú: " Một chức danh của thang lương, bảng lương công nhân trực tiếp sản xuất có thể áp dụng với nhiều loại công việc". Tuy nhiên theo quy định tại thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 5/12/2007 thì:
"- Mức lương của nghề, công việc độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của nghề, công việc có điều kiện lao động bình thường. Danh mục nghề, công việc độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nguy hiểm thực hiện theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội"
Vì thế nếu để công nhân vào cùng một thang lương thì phải quy định rõ từng loại lao động sẽ áp dụng mức lương có hệ số đảm bảo mức lương của nghề, công việc độc hại, nguy hiểm phải cao hơn 5% mức lương của nghề, công việc có điều kiện lao động bình thường.

Thế đã ạ! để em xem tiếp!:015:


Thời gian trả lời : 13-11-2009, 09:43

1. Mức lương tối thiểu tại bảng lương là 740.000 đồng/tháng, nhưng tại phụ cấp lương là 800.000 đồng/tháng.
2. Mã số chưa rõ ràng, nên tách ra D.04.1, D.04.2, … cho từng ngạch công việc (Kế toán viên, Thủ quỹ, …)
3. Thang - bảng lương của công nhân trực tiếp: Mã số phải khác D (A và B chẳng hạn)
4. Hệ số lương bậc 1 trong mỗi ngạch công việc đều thấp hơn bậc 1 của Nhà nước quy định. Ví dụ Công nhân cơ khí là 1,55; Tài xế là 2,18, Giám đốc là 7,85, ...


Thời gian trả lời : 13-11-2009, 12:41
01/- Nhân viên kỹ thuật D.04
Ngành cơ khí :Công nhân kỷ thuật qua đào tạo mức lương tối thiểu phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu chung của Doanh nghiệp.


Thời gian trả lời : 13-11-2009, 12:47
e có 1 phát hiện: theo qui định thì trong thang bảng lương, mức chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề thấp nhất bằng 5%; (nghĩa là mức sau fải >= mức liền kề trước + 1,05).

và e ktra trong bảng hthống thang bảng lương của bác ketoangiagan thì mức 5% này ko đc đáp ứng, tcả đếu < 1,05.

đúng ko bác ketoangiagan nhỉ? e chỉ fat hiện đc 1 chỗ này thôi, ko biết có thuốc cho e hút k nhỉ?


Thời gian trả lời :
_ Về Hệ thống thang, bảng lương : tôi chưa có ý kiến vì chưa nghiên cứu.
_ Về phụ cấp, theo tôi :
+ Mức lương nên áp dụng giống bảng lương : 740.000 đ
+ Phụ cấp ăn trưa và xăng nên có tỷ lệ phụ cấp bằng nhau ( 1 hoặc 0.5 ). Không nên có phân biệt ở đây vì dù sao cũng là con người...Trường hợp GĐ đi ô tô đã có Cty lo.
+ PC điện thoại như vậy là được.
+ PC trách nhiệm thì nên theo tỉ lệ : GĐ 1; PGĐ 0.75; Trưởng phòng kể cả KTT 0.5.

Đáp án :
Thường thang lương, bảng lương được chia thành 3 nhóm
1/ BẢNG LƯƠNG CHỨC VỤ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
2/ BẢNG LƯƠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, THỪA HÀNH, PHỤC VỤ
3/ THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG CỦA CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ PHỤC VỤ

Nói theo kế toán, Nhóm 1 và 2 – Gián tiếp và Nhóm 3 – Trực tiếp

Mã số qui ước cho từng chức danh trong nhóm thang lương, bảng lương tham khảo thêm công văn số: 1232/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 24 tháng 10 năm 2008 hoặc số : 638/LĐTBXH-LĐ ngày 23 tháng 02 năm 2005 V/v Hướng dẫn xây dựng, đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương


1.- Hệ số lương giữa các bậc liền kề của file gởi lên đều thấp hơn 5%
http://webketoan.vn/forum/showpost.php?p=590709&postcount=23

2.- Mã số Qui ước cho từng chức danh thiết lập chưa chuẩn giữa các nhóm
Xem bài này http://webketoan.vn/forum/showpost.php?p=590732&postcount=24

3.- Bảng phụ cấp lương áp dụng mức lương tối thiểu 800.000 đồng trong khi hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng mức lương tối thiểu 740.000 đồng. Thực hiện không đồng bộ

4.- Kiểm tra hệ số lương các bậc liền kề có nhỏ hơn 5%?
http://webketoan.vn/forum/showpost.php?p=591327&postcount=27

Chú ý khác : hệ số lương bậc 1 khởi điểm không thể bắt đầu bằng 1 – bằng 1 là sai.
(Mức lương bậc 1 của thang lương, bảng lương phải cao hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước qui định được qui định hướng dẫn tại Nghị đình 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 tại điều 5, khoản d)

Nhìn chung, các câu trả lời cho vấn đề này chỉ đúng 2/4 trong số đáp án. Chưa thỏa bài toán đưa ra.
+ Nhiều câu trả lời :
--- > chưa trích dẫn được văn bản qui định (Ví dụ : Mã số qui ước thực hiện theo văn bản nào, …)
--- > chưa tìm ra giải pháp các bậc liền kề sai so với qui định tại các văn bản. (Đã thấy chỗ sai, nhưng chưa nghĩ ra bài toán để xử lý, kiểm tra nhanh)

KTGG xin thay mặt tất cả thành viên chân thành cám ơn anh chị đã tham gia hưởng ứng topic này.
KTGG sẽ liên hệ với các tác giả đã tham gia trả lời để chuyển quà đến các bạn trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cám ơn
 
M

maihuuhieu

Trung cấp
24/11/09
59
0
0
TPHCM
hệ số bậc lương sau phải cao hơn bậc trước tối thiểu là 7% đấy bạn à (đọc lại nghị định nhé)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA