Thông tư số: 35 và 36/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng

  • Thread starter Kế Toán Già Gân
  • Ngày gửi
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Thông tư số: 35 và 36/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng hiệu lực từ 01/01/2010

1.- THÔNG TƯ Số: 36/2009/TT-BLĐTBXH , ngày 13 tháng 11 năm 2009
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, TRANG TRẠI, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC CỦA VIỆT NAM CÓ THUÊ MƯỚN LAO ĐỘNG

2.- THÔNG TƯ Số: 35/2009/TT-BLĐTBXH, ngày 13 tháng 11 năm 2009
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC SỞ HỮU 100% VỐN ĐIỀU LỆ

Hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010

Tải file tại webketoan

http://webketoan.net/uploadfiles/0obwb7i60gajsvx.rar

http://webketoan.net/uploadfiles/z0w2lthi15er7pv.rar

Nguồn : http://www.molisa.gov.vn/docs/VBPL/search_VBPL/tabid/206/language/vi-VN/Default.aspx
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

NBLam

Sơ cấp
28/7/09
11
0
0
47
Hanoi
Có anh chị nào có bản tiếng Anh ko nhỉ, cho mình xin với. Cảm ơn nhiều :)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA