Không thay đổi được nội dung của Textbox

  • Thread starter heroic
  • Ngày gửi
H

heroic

Guest
11/11/04
56
0
0
vn
Có một form có 3 Textbox trong Form. Text box này được gán nội dung là dòng tiêu đề. Từ sheet ta có cel = txtbox nhưng không hiểu sao khi thay đổi lại nội dung txtbox này thì nó lại hiện lại nội dung cũ không thay đổi được. Có ai gặp trường hợp này giải thích giùm mình với. Nó báo lỗi " Exception occured"
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

handung107

Cao cấp
28/8/04
576
15
0
VN
www.giaiphapexcel.com
Form nếu tạo bằng VBA thì khi bạn dùng Textbox để nhập mẩu tin vào 1 Cell nào đó, nếu bạn muốn nội dung của Cell thay đổi khi nội dung của Textbox thay đổi thì bạn có các nút duyệt mẩu tin : Previous, Next, First, Last..., và viết đọan Code tương ứng cho Form cũng như các Button này. Nếu bạn dùng Data / Form sẵn có trong Excel, thì bạn có thể thay đổi được nội dung mẩu tin khi duyệt các mẩu tin từ Form. Bạn cũng có thể dùng Data Enhanced Form Version 2.0 để làm việc này. Ngòai ra, bạn nếu bạn dùng thanh công cụ View/Toolbars / Controls ToolBox, Click chọn Textbox, tạo Form ngay trên Sheet, khi cho Textbox liên kết với Cell của Sheet nào đó, thì nội dung của Cell cũng sẽ thay đổi khi nội dung của TextBox thay đổi. Nếu bạn muốn có câu trả lời cụ thể, rõ ràng hơn, bạn phải gửi File hoặc nói chi tiết hơn
 
H

heroic

Guest
11/11/04
56
0
0
vn
Mình đã tìm ra cách khắc phục. textbox trên form đó được gán bằng nội dung của 1cel nhưng khi ta đặt thuộc tính của sheet đó là ẩn và không cho ghi thì khi ta dùng VBA đổi dòng nội dung trong textbox trên form thì sẽ không đổi được.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA