trích lập các quỹ từ lợi nhuận chưa phân phối

  • Thread starter ngocthanh020989
  • Ngày gửi
N

ngocthanh020989

Guest
2/12/09
9
0
0
32
Thành phố hồ chí minh
Có bạn nào giải giúp mình bài tập này không?

Tại doanh nghiệp A, trong quý 1 có các nghiệp vụ sau:
- Kết chuyển lãi quý 1: 50.000
- Tạm trích lập các quỹ tại đơn vị cho quý 1 theo tỷ lệ quy định
- Xuất tiền mặt chi thưởng lễ 30-4 tại đơn vị là 10.000
Biết rằng trích: 55% quỹ đầu tư phát triển, 10% quỹ dự phòng tài chính, 35% quỹ khen thưởng phúc lợi

Hỏi: trích hết lãi, hay chỉ trích một phần của lãi quý 1?
 
linhlot

linhlot

Hãy như là cục đất...
28/2/08
461
4
18
Cu jut DakNong
Có bạn nào giải giúp mình bài tập này không?

Tại doanh nghiệp A, trong quý 1 có các nghiệp vụ sau:
- Kết chuyển lãi quý 1: 50.000
- Tạm trích lập các quỹ tại đơn vị cho quý 1 theo tỷ lệ quy định
- Xuất tiền mặt chi thưởng lễ 30-4 tại đơn vị là 10.000
Biết rằng trích: 55% quỹ đầu tư phát triển, 10% quỹ dự phòng tài chính, 35% quỹ khen thưởng phúc lợi

Hỏi: trích hết lãi, hay chỉ trích một phần của lãi quý 1?
- Trích lập các quỹ như sau.
Nợ TK 4211 38.625
Có TK 414 50.000*55%=27.500
Có TK 415 50.000*10%=5.000
Có TK 431 (50.000-(27.500+5.000))*35%=6.125
- Nếu có QĐ chi từ quỹ KT Nợ TK 431/Có TK 111=10.000
- Nếu Có QĐ chi vào CP Nợ 6428/Có TK 111 = 10.000
 
N

ngocthanh020989

Guest
2/12/09
9
0
0
32
Thành phố hồ chí minh
Bạn ơi cho mình hỏi:
- Tại sao lại sử dụng tài khoảng 4211, mà không phải TK 4212
- Tại sao bạn lại dùng công thức (50.000-(27.500+5.000))*35% mà không dùng 50.000*35%
- Với lại theo quy định, chỉ được tạm trích không quá 70% lợi nhuận sau thuế của quý, không được trích hết mà.
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều