Chuyen chi phi cho Chi nhanh

  • Thread starter myhayb
  • Ngày gửi
M

myhayb

Guest
12/11/09
3
0
0
yen bai
Cả nhà ơi giúp em với. Công ty em mới thành lập chi nhánh về khai thác quặng sắt. Nhưng từ năm trước chúng em đã chi một khoản để giải phóng mặt bằng, và chi phi bóc tách đất, chi phí thuê đất (Các hoá đơn đã đứng tên công ty) lúc đó Chi nhánh chưa được thành lập em đã hạch toán vào TK 242, Đến nay CN được thành lập em muốn chuyển nhứng chi phí này xuống cho chi nhánh thì hạch toán thế nào để bên CN bên dưới có thể hạch toán vào chi phí.
 
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều