quản lý thu thuế GTGT và thuế TNDN

  • Thread starter cho muc
  • Ngày gửi
C

cho muc

Sơ cấp
14/9/09
1
0
1
dong nai
Câu 1/ Để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng theo anh chi thị cơ quan thuế phải quan tâm đến yếu tố nào?
Câu 2/ Để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp theo anh chi thị cơ quan thuế phải quan tâm đến yếu tố nào?
Cả nhà ơn cho em tham khảo ý kiến với
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK