Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại tỷ giá cuối kỳ được tính vào thu nhập, chi phí tính thuế thu nhập

  • Thread starter pipi134
  • Ngày gửi
pipi134

pipi134

Trung cấp
11/11/09
152
5
0
34
Sơn Tây
Ngày 10/09/2009 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 177/2009/TT-BTC hướng dẫn về chênh lệch tỷ giá khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó các doanh nghiệp có các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ thì các khoản lỗ, lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và lỗ, lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính được tính vào chi phí hoặc thu nhập khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ.
Trường hợp chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ tính vào chi phí làm cho kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bị lỗ thì có thể phân bổ một phần chênh lệch tỷ giá cho năm sau để doanh nghiệp không bị lỗ nhưng phải đảm bảo phần chênh lệch tỷ giá tính vào chi phí trong năm ít nhất cũng phải bằng chênh lệch tỷ giá của số ngoại tệ đến hạn phải trả trong năm đó.
Trước đây Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính và lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản (giai đoạn trước hoạt động sản xuất kinh doanh) không được tính vào chi phí xác định thu nhập chịu thuế.
Thông tư có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2009. Trường hợp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có tham gia ký kết Hiệp định hoặc Điều ước quốc tế mà Hiệp định hoặc Điều ước quốc tế đó có quy định về xử lý chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ khác với nội dung hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định của Điều ước quốc tế đó.
http://www.vietcpa.com.vn/index.php?rnav=right2&lnav=left1&mn=newsdetail&type=33&newsid=150
 
pipi134

pipi134

Trung cấp
11/11/09
152
5
0
34
Sơn Tây
down theo link ở dưới nhé. bài này mình collect được thôi ^^
 
M

maihuuhieu

Trung cấp
24/11/09
59
0
0
TPHCM
bạn nên cập nhật tiếp tt 201 đi và đọc cho kỹ nha
 

Xem nhiều