Tỷ giá hối đoái

  • Thread starter nedved
  • Ngày gửi
nedved

nedved

Guest
14/7/04
687
2
0
Xa xa nương dâu
Vấn đề này không có box cụ thể nên post tạm vào mục này giống như bài của bác Vualua, mong các bạn thông cảm.

Các bạn ơi giúp tôi với, các bạn hãy xác định tỷ giá dưới đây và giải thích giúp tôi là tại sao lại tính như thế nhé? many thanks

Cho biết:

USD/FrF = 6,0290/6,0300
USD/CAD = 1,4666/71
AUD/USD = 0,5891/96
GBP/USD = 1,6280/90

Hãy xác định tỷ giá

FrF/CAD
AUD/FrF
GBP/AUD

Cảm ơn rất nhiều,
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

LuongKhanhToan

Cao cấp
30/5/05
217
0
16
Ha Noi
Trước tiên bác cần biết Phương pháp yết tỷ giá:
USD/FrF = 6,0290/6,0300
USD/CAD = 1,4666/71
Tỷ giá đứng trước 6,0290 là tỷ giá mua đô la trả bằng FrF của Ngân hàng và tỷ giá đứng trước 1,4666 là tỷ giá mua đô la trả bằng CAD của ngân hàng, chúng ta gọi là tỷ giá mua vào của ngân hàng.
Tỷ giá đứng sau 6,0300 là tỷ giá bán đô la thu bằng FrF của ngân hàng và tỷ giá đứng sau 1,4671 là tỷ giá bán đô la thu bằng CAD của ngân hàng, chúng ta gọi là tỷ giá bán ra của ngân hàng.

1. Xác định tỷ giá FrF/CAD là ta xác định tỷ giá hối đoái của hai tiền tệ yết giá gián tiếp:
USD/FrF = 6,0290/6,0300
USD/CAD = 1,4666/71
- Bán FrF/CAD của khách hàng tức là khách hàng dùng FrF để mua CAD.
Đầu tiên khách hàng dùng FrF để mua USD, do đó ngân hàng sẽ bán USD ra:
USD/FrF = 6,0300
Tiếp theo khách hàng bán USD để nhận CAD, do đó ngân hàng sẽ mua USD:
USD/CAD = 1,4666
suy ra ta có: 6,0300.FrF = 1,4666.CAD
FrF/CAD = 1,4666/6,0300 = 0,2432 (1)
- Mua FrF/CAD của khách hàng tức là khách hàng dùng CAD để mua FrF.
Đầu tiên khách hàng dùng CAD để mua USD, do đó ngân hàng sẽ bán USD ra
USD/CAD = 1,4671
Tiếp theo khách hàng bán USD để mua FrF, do đó ngân hàng sẽ mua USD vào:
USD/FrF = 6,0290
Suy ra ta có: 1,4671.CAD = 6,0290.FrF
FrF/CAD = 1,4671/6,0290 = 0,2433 (2)
Từ (1) và (2) ta có: FrF/CAD = 0,2432/33

2. Xác định tỷ giá AUD/FrF là xác định tỷ giá hối đoái của hai tiền tệ yết giá khác nhau có vị trí khác nhau:
AUD/USD = 0,5891/96
USD/FrF = 6,0290/6,0300
- Mua của KH AUD/FrF = Bán của NH AUD/USD x Bán của NH USD/FrF
= 0,5896 x 6,0300 = 3,5553
- Bán của KH AUD/FrF = Mua của NH AUD/USD x Mua của NH USD/FrF
= 0,5891 x 6,0290 = 3,5517
Từ đó suy ra: AUD/FrF = 3,5517/53

3.Xác định tỷ giá GBP/AUD là xác định tỷ giá hối đoái của hai tiền tệ yết giá trực tiếp
GBP/USD = 1,6280/90
AUD/USD = 0,5891/96
- Bán GBP/AUD của khách hàng tức là khách hàng dùng GBP để mua AUD.
Đầu tiên khách hàng dùng GBP để mua USD, do đó ngân hàng sẽ bán USD ra hay nói cách khác ngân hàng sẽ mua GBP vào:
GBP/USD = 1,6280
Tiếp theo khách hàng bán USD để nhận AUD, do đó ngân hàng sẽ mua USD vào hay nói cách khác ngân hàng sẽ bán AUD ra:
AUD/USD = 0,5896
suy ra ta có: 0,5896.GBP = 1,6280.AUD
GBP/AUD = 1,6280/0,5896 = 2,7612 (1)
- Mua GBP/AUD của khách hàng tức là khách hàng dùng AUD để mua GBP.
Đầu tiên khách hàng dùng AUD để mua USD, do đó ngân hàng sẽ bán USD ra hay nói cách khác ngân hàng mua AUD vào:
AUD/USD = 0,5891
Tiếp theo khách hàng bán USD để mua GBP, do đó ngân hàng sẽ mua USD vào hay nói cách khác ngân hàng bán GBP:
GBP/USD = 1,6290
Suy ra ta có: 1,6290.AUD = 0,5891.GBP
GBP/AUD = 1,6290/0,5891 = 2,7652 (2)
Từ (1) và (2) ta có: GBP/AUD = 2,7612/52

Bác có thể tham khảo vấn đề này ở trong sách: "Giáo trình Thanh toán quốc tế trong ngoại thương" của Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA