Mỗi tuần một chuyên đề

Kiểm toán

  • Thread starter natran123
  • Ngày gửi
natran123

natran123

Sơ cấp
6/4/24
1
0
1
20
Kiểm toán viên Hà đang thực hiện kiểm toán khoản mục tiền trên BCTC cho công ty ABC cho niên độ kết thúc ngày 31.12.20X1. Một số thông tin về khoản mục này như sau:
- Số dư tiền mặt: 300.000.000 VNĐ
- Tiền gửi ngân hàng:
+ 1.840.000.000 VNĐ
+ 7.500 USD ( Tỷ giá tại 31.12.20X1 là 23.100 VNĐ/USD)
Yêu cầu: Hãy cho biết
1. Bằng chứng kiểm toán có thể được thu thập được từ các thủ tục kiểm toán nào
2. Kiểm toán viên sẽ vận dụng các thủ tục kiểm toán ở trên cho các khoản mục tiền nào của công ty ABC
Anh/Chị giúp em với ạ. Em cảm ơn
 
tien2910

tien2910

Sơ cấp
19/4/24
4
0
1
25
số dư tiền mặt =>> thu thập biên bản kiểm kê của đơn vị + chứng kiến kiểm kê tại thời điểm kiểm toán sau đó cộng trừ lùi từ thời điểm chứng kiến kk về thời điểm số dư 31/12/X1 (thu thập bbkk quỹ có sự chứng kiến của KTV)
số dư ngân hàng =>> thực hiện gửi txn toàn bộ tài khoản ngân hàng của đơn vị, trong lúc chờ thư dùng thủ tục thay tế bằng cách thu thập đối chiếu số dư với sao kê, sổ phụ. Kiểm tra đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm đối với số dư ngoại tệ.
Kiểm toán viên Hà đang thực hiện kiểm toán khoản mục tiền trên BCTC cho công ty ABC cho niên độ kết thúc ngày 31.12.20X1. Một số thông tin về khoản mục này như sau:
- Số dư tiền mặt: 300.000.000 VNĐ
- Tiền gửi ngân hàng:
+ 1.840.000.000 VNĐ
+ 7.500 USD ( Tỷ giá tại 31.12.20X1 là 23.100 VNĐ/USD)
Yêu cầu: Hãy cho biết
1. Bằng chứng kiểm toán có thể được thu thập được từ các thủ tục kiểm toán nào
2. Kiểm toán viên sẽ vận dụng các thủ tục kiểm toán ở trên cho các khoản mục tiền nào của công ty ABC
Anh/Chị giúp em với ạ. Em cảm ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA