Sử dụng tiếng nhật bị lổi fonts, có cách nào khắc phục được không ?

  • Thread starter trungbmt
  • Ngày gửi
T

trungbmt

Sơ cấp
11/1/10
1
0
0
33
daklak
#1
Tình hình là khi cài HTKK 2.1.0 chưa add bộ ngôn ngữ hiển thị tiếng nhật thì HTKK 2.1.0 vẩn hiển thị bình thường. Nhưng khi add bộ ngôn ngữ hiển thị tiếng nhật thì bị lổi font như hình bên dưới

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg33.imageshack.us%2Fimg33%2F5363%2F60634528.png&hash=980d8c910b957e8ea65912486040df28


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg251.imageshack.us%2Fimg251%2F5753%2F61892820.png&hash=1bb8b2e9bc400e86feccf1b1286f267c

http://img706.imageshack.us/img706/7035/53690085.png


Tôi đã thử mọi cách , cài lại hệ điều hành, cài HTKK 2.1.0 mới, nhưng vẫn không thay đổi được gì.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg687.imageshack.us%2Fimg687%2F2718%2F99789827.png&hash=49cb152feff3741b359277e67c0f47c7

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg51.imageshack.us%2Fimg51%2F8140%2F92156631.png&hash=d64af96b38795c255e22b816160cdecf

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg196.imageshack.us%2Fimg196%2F2939%2F57192502.png&hash=09b85626fb1c1a324360a13adb7464a5
 

Thành viên trực tuyến

  • Dương1998
  • Serin.miumiu
  • lethanhqlda
Xem nhiều