xử lý số dư TK 413 cuối năm.

  • Thread starter buikiem1980
  • Ngày gửi
B

buikiem1980

Trung cấp
18/4/09
130
0
0
ho chi minh
chào các anh chị và các bạn.
theo thong tu 201/2009/TT-BTC thì mục "2.1 Đối với chênh lệch tỷgiá hối đoái phát sinh do việc đánh giá lại sốdưcuối năm
là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợngắn hạn (1 năm trởxuống) có gốc
ngoại tệtại thời điểm lập báo cáo tài chính thì không hạch toán vào chi phí hoặc thu nhập mà
đểsốdưtrên báo cáo tài chính, đầu năm sau ghi bút toán ngược lại đểxoá sốdư."
vd TK 112 cuoi nam em con 1000 USD (trong do 500 USD ty gia la 17.000 va 500.000 USD ty gia 18.500) cuoi nam danh gia lai theo tỷ gia binh Liên NH la 18.000 nhu vay em xe dinh khoan phan chenh lệch là N112: 500.000 co TK 413 :500.000 sang năm sau em sẽ hạch toán ngược lại là N413: 500.000 co TK 112: 500.000 như vậy trên Tk 112 còn tồn là 1000 USD lúc này tỷ giá như thế nào. rất mong các anh chị và các bạn chỉ giúp à.
 

Xem nhiều