Bảng lương của người lao động hưởng lương hưu hàng tháng và người làm việc có thời hạn dưới 03 tháng

  • Thread starter lehuuvuong
  • Ngày gửi
L

lehuuvuong

Sơ cấp
17/3/09
48
0
0
Tây Tạng
Các Anh chị cho em hỏi
Theo quy định đối với những người đủ thời gian đóng BHXH mà khi làm việc thì doanh nghiệp phải trả 17% cho người lao động thay vì nộp cho cơ quan BHXH chi trả.
Ví dụ: Có ông A
Lương cơ bản 3.000, P.cấp tiền ăn 500 , T.nhiệm 300, Tiền BHXH, YT 510 , cộng 4.310

(510 là 17% doanh nghiệp trả cho ông A)
Minh đem luôn số tiền này vào trong Bảng lương làm như thế Có đúng không? Mong Anh, Chị và các bạn chỉ giúp. Mình Cảm Ơn
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Các Anh chị cho em hỏi
Theo quy định đối với những người đủ thời gian đóng BHXH mà khi làm việc thì doanh nghiệp phải trả 17% cho người lao động thay vì nộp cho cơ quan BHXH chi trả.
Ví dụ: Có ông A
Lương cơ bản 3.000, P.cấp tiền ăn 500 , T.nhiệm 300, Tiền BHXH, YT 510 , cộng 4.310

(510 là 17% doanh nghiệp trả cho ông A)
Minh đem luôn số tiền này vào trong Bảng lương làm như thế Có đúng không? Mong Anh, Chị và các bạn chỉ giúp. Mình Cảm Ơn

Em làm như trên là đúng rồi. Nhưng lưu ý tỉ lệ BHXH và BHYT phải chỉnh lại cho năm 2010, cụ thể như sau:
Người sử dụng lao động: BHXH 16%, BHYT 3%
Bổ sung thêm tiền nghỉ hằng năm 4%
Tổng cộng: 23% (BHXH 16%, BHYT 3%, Nghỉ phép hằng năm 4%)
(3.000*23%)=690​

Tổng cộng thực nhận: 4.490, trong đó:
Lương: 3.000
Tỷ lệ phần trăm (23%) so với tiền lương theo hợp đồng lao động: 690
Trợ cấp tiền ăn giữa ca: 500
PC trách nhiệm: 300

Thông tư số: 17 /2009/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 5 năm 2009 của BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động

Điều 1. Sửa đổi khoản 2, mục II, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH như sau:
“2. Hợp đồng lao động giao kết với người đang hưởng lương hưu hàng tháng và người làm việc có thời hạn dưới 03 tháng thì ngoài phần tiền lương theo công việc, người lao động còn được người sử dụng lao động thanh toán khoản tiền tính theo tỷ lệ phần trăm (%) so với tiền lương theo hợp đồng lao động, gồm:
a) Bảo hiểm xã hội: từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến tháng 12 năm 2009 là 15%; từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 12 năm 2011 là 16%; từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013 là 17%; từ tháng 01 năm 2014 trở đi là 18%.
b) Bảo hiểm y tế 2%. Khi Chính phủ quy định tăng mức đóng bảo hiểm y tế đối với người sử dụng lao động thì thực hiện theo quy định của Chính phủ.
c) Nghỉ hàng năm 4%.
d) Tiền tàu xe đi lại khi nghỉ hàng năm do hai bên thoả thuận trong hợp đồng lao động.

Công văn 3621 của BHXH TP. HCM về tỷ lệ đóng BHXH-BHYT-BHTN và mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2010

|
Từ năm​
|
2007​
|
2009​
|
2010​
|
I​
|Người SDLĐ:|
17%​
|
18%​
|
20%​
|
1​
| BHXH|
15%​
|
15%​
|
16%
|
2​
| BHYT|
2%​
|
2%​
|
3%
|
3​
| BHTN| |
0.01​
|
1%​
|
II​
|Người LĐ:|
6%​
|
7%​
|
8.5%​
|
1​
| BHXH|
5%​
|
5%​
|
6%​
|
2​
| BHYT|
1%​
|
0.01​
|
1.5%​
|
3​
| BHTN| |
1%​
|
1%​
|
TỔNG CỘNG​
| |
23%​
|
25%​
|
28.5%​
|

Xin phép chỉnh lại tiêu đề:
Bảng lương đối với người chờ nghỉ hưu -
Phải là, cho ý nghĩa rộng hơn để mọi người cùng tham khảo
Bảng lương của người lao động hưởng lương hưu hàng tháng và người làm việc có thời hạn dưới 03 tháng
 
L

lehuuvuong

Sơ cấp
17/3/09
48
0
0
Tây Tạng
Anh(Chị) cho em hỏi thêm?
ĐỐi với những loại hợp đồng thời vụ thì sau thời gian bao lâu thì mới tiếp tục ký tiếp hợp đồng có công văn nào hướng dẫn về vấn đề nầy không tiền bối
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Anh(Chị) cho em hỏi thêm?
ĐỐi với những loại hợp đồng thời vụ thì sau thời gian bao lâu thì mới tiếp tục ký tiếp hợp đồng có công văn nào hướng dẫn về vấn đề nầy không tiền bối

Xem chương CHƯƠNG IV - HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG


"Điều 27(*)
1- Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:
a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;
b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn.
Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng;
c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
2- Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới, hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm một thời hạn, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
3- Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác."
 

Xem nhiều