Lương giao khoán trong đơn vị tư vấn thiết kế côngtrình

  • Thread starter xauxi87
  • Ngày gửi
X

xauxi87

Guest
Chào các bác! Em xin được nhờ các bác giải đáp giùm em mấy vấn đề sau:
Công ty em chuyên về tư vấn, thiết kế các công trình thuỷ lợi. mỗi côngtrình có một ông chủ nhiệm công trình đứng ra thuê khoán hoàn thành công việc. Công ty em thường dùng hợp đồng giao khoán công việc để hoàn thiện chứng từ quyết toán. Trong hợp đồng giao khoán công việc có nội dung chẳng hạn như Ông chủ nhiệm CT giao cho ông A thiết kế hạng mục này với giá trị là .... đồng trong thời gian 1 tháng, có danh sách cán bộ làm cùng kèm theo, thuê ngoài có hợp đồng xanh. Chứng từ cho phần giao khoán này không sử dụng bảng chấm công mà chỉ có mỗi bảng tạm ứng lương và bảng thanh toán tiền lương cho công việc hoàn thành, phiếu giao nhận sản phẩm, thanh lý hợp đồng giao khoán như vậy có được không ạ? Em đang nghĩ cần làm thêm biên bản thoả thuận tiền lương nữa để cho chặt chẽ, trong biên bản thoả thuận tiền lương sẽ nói rõ là giao cho người này công việc gì và hoàn thành sẽ được số tiền là ...như thế có căn cứ để trả lương. Các bác có kinh nghiệm xem hộ em xem có được không nhé! Em cảm ơn
 
H

hoaphuongdo77

Sơ cấp
18/4/09
7
0
1
TP.HCM
Chào các bác! Em xin được nhờ các bác giải đáp giùm em mấy vấn đề sau:
Công ty em chuyên về tư vấn, thiết kế các công trình thuỷ lợi. mỗi côngtrình có một ông chủ nhiệm công trình đứng ra thuê khoán hoàn thành công việc. Công ty em thường dùng hợp đồng giao khoán công việc để hoàn thiện chứng từ quyết toán. Trong hợp đồng giao khoán công việc có nội dung chẳng hạn như Ông chủ nhiệm CT giao cho ông A thiết kế hạng mục này với giá trị là .... đồng trong thời gian 1 tháng, có danh sách cán bộ làm cùng kèm theo, thuê ngoài có hợp đồng xanh. Chứng từ cho phần giao khoán này không sử dụng bảng chấm công mà chỉ có mỗi bảng tạm ứng lương và bảng thanh toán tiền lương cho công việc hoàn thành, phiếu giao nhận sản phẩm, thanh lý hợp đồng giao khoán như vậy có được không ạ? Em đang nghĩ cần làm thêm biên bản thoả thuận tiền lương nữa để cho chặt chẽ, trong biên bản thoả thuận tiền lương sẽ nói rõ là giao cho người này công việc gì và hoàn thành sẽ được số tiền là ...như thế có căn cứ để trả lương. Các bác có kinh nghiệm xem hộ em xem có được không nhé! Em cảm ơn

Em cũng đang băn khoăn về vấn đề như bạn xauxi87. Mong các anh chị tư vấn giúp với ạ. Chúng em cảm ơn nhiều ạ.
 
H

haimoc2008

Guest
6/2/09
2
0
0
HA NOi
Chào các Bác!
Mình đang làm cho một đơn vị chuyên về tư vấn thiết kế công trình (mới thành lập), Công ty đang giao cho mình xây dựng Quy chế khoán cho các cá nhân và Đội thiết kế thực hiện công trình, mà em thì mù tịt. Các Bác ai có mẫu Quy chế khoán đối với lĩnh vực tư vấn thiết kế thì cho em xin nhé
Cám ơn các Bác nhiều.
 
H

hienthu79

Guest
30/5/08
39
0
0
42
Hà Nội
Mình cũng có thắc mắc giống các bạn, có bác nào có kinh nghiệm giúp bọn mình với.
Thank
 
K

ketovi

Đời lận đận.....;)
24/7/04
191
2
18
Nơi SX bánh ... Cáy
Mình cũng rất cần các bạn tư vấn cho vấn đề mà các bạn nêu trên..... các weber nào biết xin chỉ bảo cho anh em với.....thanks !
 
P

phuongthuy0304

Sơ cấp
12/6/10
13
1
3
Kien Giang
Mẫu quy chế giao khoán trong côgn ty tư vấn thiết kế xây dựng công trình

Chào các Bác!
Mình đang làm cho một đơn vị chuyên về tư vấn thiết kế công trình (mới thành lập), Công ty đang giao cho mình xây dựng Quy chế khoán cho các cá nhân và Đội thiết kế thực hiện công trình, mà em thì mù tịt. Các Bác ai có mẫu Quy chế khoán đối với lĩnh vực tư vấn thiết kế thì cho em xin nhé
Cám ơn các Bác nhiều.

Đây là quy chế giao khoán của côgn ty mình, bạn tham khảo nhé!

Chào các Bác!
Mình đang làm cho một đơn vị chuyên về tư vấn thiết kế công trình (mới thành lập), Công ty đang giao cho mình xây dựng Quy chế khoán cho các cá nhân và Đội thiết kế thực hiện công trình, mà em thì mù tịt. Các Bác ai có mẫu Quy chế khoán đối với lĩnh vực tư vấn thiết kế thì cho em xin nhé
Cám ơn các Bác nhiều.

Đây là quy chế giao khoán của côgn ty mình, bạn tham khảo nhé!

CTY………………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
, ngày tháng năm 20

QUI CHẾ
Kết hợp khoán giá trị sản phẩm và trả lương của
Cty……………………………………………..
(ban hành kèm theo Quyết định số: 01/QĐ- ngày 3/9/2009)
-----

Căn cứ Điều lệ của Công ty ……………………………………………….
Căn cứ Giấy phép kinh doanh số: ……………… do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch & đầu tư cấp ngày ………………………
Căn cứ Qui chế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ……………………………………………….
Hội đồng thành viên và Giám đốc Cty thống nhất xây dưng qui chế thực hiện trả lương và khoán sản phẩm cho các đối tương trực tiếp làm sản phẩm với nội dung :

PHẦN I:
HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG

Điều 1: Tất cả nhân viên công ty đều được hưởng lương công ty theo thỏa ước tại hợp đồng lao động được ký kết, và đảm bảo các điều khoản theo Luật lao động hiện hành.
Điều 2: Bộ phận kỹ thuật trực tiếp làm sản phẩm được trả lương theo qui định tại Điều 1, được hưởng thêm phần sản phẩm do mình trực tiếp làm được qui định cụ thể trong phần II.
Điều 3: Phương thức trả lương thực hiện theo Qui chế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty …………………………………………….

PHẦN II :
HÌNH THỨC KHOÁN SẢN PHẨM

Điều 4: Điều khoản áp dụng
- Qui chế này thực hiện việc khoán một phần giá trị sản phẩm cho đối tượng trực tiếp làm sản phẩm.
- Qui chế này thực hiện việc phân chia giá trị sản phẩm do Công ty trực tiếp ký kết hợp đồng.
- Tất cả nhân viên Cty trực tiếp làm sản phẩm, cộng tác viên đều thực hiện theo qui chế này.
- Việc thanh toán chi phí của chủ đầu tư với các hợp đồng được Công ty ký bắt buộc phải qua tài khoản của Công ty ………………………………
- Đối với các công trình giao cho Cộng tác viên thực hiện, hoặc Cộng tác viên thực hiện đưa đến Công ty ký đều phải có hợp đồng giao kết giữa công ty với cộng tác viên. Nội dung hợp đồng phải nêu rõ các điều khoản cụ thể trong Qui chế này.

Điều 5: Qui định về tỷ lệ giao khoán
1. Giá trị Sản phẩm (bao gồm lập qui hoạch; dự án – thiết kế cơ sở; thiết kế bản vẽ thi công – dự toán; thẩm tra) do Nhân viên Cty trực tiếp làm sẽ được phân bổ như sau:
1.1- Giá trị thanh toán cho Cty là: (a) = 100% trừ thuế GTGT 10% còn lại 90% được qui về 100% = (b), được phân chia như sau:
+ Công ty giữ lại 80 % (b)
+ Bộ phận trực tiếp 20 % (b) được phân chia:
* Chủ trì : 5% (b)
* Các nhân viên trực tiếp thực hiện: 15% (b)
1.2- Việc phân chia cụ thể cho các thành viên tham gia trực tiếp do Giám đốc và Chủ trì phối hợp thực hiện nhưng phải đảm bảo công bằng cho từng người.

2. Giá trị Sản phẩm (bao gồm khảo sát lập qui hoạch; dự án – thiết kế cơ sở; thiết kế bản vẽ thi công – dự toán) do Nhân viên Cty trực tiếp làm sẽ được phân bổ như sau:
2.1- Giá trị thanh toán cho Cty là: (a) = 100%, trừ thuế GTGT 10% còn lại 90% được qui về 100% (b), được phân chia như sau:
+ Công ty giữ lại 80 % (b)
+ Bộ phận trực tiếp 20 % (b) được phân chia :
* Chủ trì : 5% (b)
* Các nhân viên trực tiếp thực hiện: 15% (b) trong đó trực tiếp khảo sát (kể cả ngoại nghiệp và nội nghiệp): 10% (b); phụ cấp khảo sát 5% (b)
2.2- Việc phân chia cụ thể cho các thành viên tham gia trực tiếp do Giám đốc và Chủ trì phối hợp thực hiện, nhưng phải đảm bảo công bằng.
2.3- Công tác khoán khảo sát bao gồm các chi phí vật liệu, nhân công, chi phí đi lại khảo sát công trình, công tác phí, lưu trú,...

3. Giá trị Sản phẩm (bao gồm lập qui hoạch; dự án – thiết kế cơ sở; thiết kế bản vẽ thi công – dự toán; thẩm tra thiết kế, khảo sát địa hình, địa chất các bước) của Cty ký kết hợp đồng giao lại cho Cộng tác viên thực hiện sẽ được phân bổ như sau:
3.1- Giá trị thanh toán là : (a) = 100% được tính như sau:
+ Trừ thuế GTGT : 10% (a)
+ Thu nhập Doanh nghiệp : 5%(a)
+ Còn lại 85% (a) được qui về 100% = (b), được phân chia như sau:
* Công ty giữ lại 60% (b)
* Cộng tác viên trực tiếp thực hiện: 40% (b) cụ thể như sau:
40% nếu sử dụng thiết bị, in ấn, phô tô,…của Cty.
50% Cộng tác viên tự thực hiện toàn bộ.
Trường hợp nếu nhân viên Cty đứng chủ trì thì trích lại: 5% (b) cho người chủ trì.
3.2- Công tác khảo sát giao khoán như trên là bao gồm vật tư, nhân công, máy, chi phí đi lại khảo sát công trình, lưu trú,...
3.3- Trách nhiệm của Cộng tác viên là thực hiện toàn bộ hồ sơ từ lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế đến hoàn thiện hồ sơ; bảo vệ dự án theo yêu cầu của Chủ đầu tư; theo dõi dự án trong quá trình thực hiện (giám sát tác giả); xử lý hiệu chỉnh hồ sơ phát sinh theo yêu cầu của Chủ đầu tư,…
3.4- Cộng tác viên khi làm thủ tục thanh toán phải kê khai danh sách người thực hiện để chia lương, trường hợp người được chia có giá trị từ 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng) trở lên (≥) thì phải chịu 10% thuế thu nhập cá nhân (theo qui định tại luật thuế).
4. Giá trị Sản phẩm (bao gồm lập qui hoạch; dự án – thiết kế cơ sở; thiết kế bản vẽ thi công – dự toán; thẩm tra; khảo sát các bước) của Cộng tác viên thực hiện đưa đến Cty ký sẽ được phân bổ như sau:
4.1- Giá trị thanh toán cho Cty là : (a) = 100% được tính như sau:
+ Trừ thuế GTGT : 10% (a)
+ Còn lại 90% (a) được qui về 100% = (b), được phân chia như sau:
* Công ty giữ lại 25 % (b)
* Cộng tác viên trực tiếp thực hiện được: 75 % (b).
Trường hợp nhân viên Cty đứng chủ trì thì trích lại : 5% (b) cho người chủ trì và trường hợp sử dụng thiết bị in ấn, phô tô… của Cty thì trích lại Cty 10% (b).
4.2- Cộng tác viên khi làm thủ tục thanh toán phải kê khai danh sách người thực hiện để chia lương, trường hợp người được chia có giá trị từ 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng) trở lên (≥) thì phải chịu 10% thuế thu nhập cá nhân (theo qui định tại luật thuế).
4.3- Trước khi xuất hồ sơ, phòng Kỹ thuật Công ty được xem xét kiểm tra và bàn bạc đề nghị chỉnh sửa nhằm đảm bảo chất lượng. Công ty chỉ chịu trách nhiệm ký và lưu giữ hồ sơ.
4.4- Cộng tác viên có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ; bảo vệ dự án theo yêu cầu của Chủ đầu tư; theo dõi dự án trong quá trình thực hiện (giám sát tác giả); xử lý hiệu chỉnh hồ sơ phát sinh theo yêu cầu của Chủ đầu tư,…

5. Giá trị Sản phẩm (giám sát thi công công trình) do Nhân viên Cty trực tiếp làm sẽ được phân bổ như sau:
5.1- Giá trị thanh toán là : (a) = 100% được tính như sau:
+ Trừ thuế GTGT : 10% (a)
+ Còn lại 90% (a) được qui về 100% = (b), được phân chia như sau:
* Công ty giữ lại 50 % (b)
* Trích 25% (b) làm quỹ lương hàng tháng cho bộ phận giám sát.
* Nhân viên trực tiếp thực hiện: 25 % (b) .
5.2- Công tác giám sát giao khoán (50%) trên đã bao gồm chi phí đi lại giám sát công trình, công tác phí, lưu trú,...
5.3- Mức lương hàng tháng của bộ phận giám sát do Giám đốc và bộ phận tài vụ xây dựng nhưng không vượt khoảng trích (25%) để lại.


PHẦN III:
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6: Giám đốc Cty có trách nhiệm phổ biến qui chế này đến Cán bộ nhân viên công ty để thực hiện.

Điều 7: Bộ phận tài vụ Công ty căn cứ các qui định trên thực hiện việc thanh toán công trình.

Điều 8: Định kỳ hàng năm Giám đốc Cty và Công nhân viên họp kiểm điểm việc thực hiện Qui chế và chỉnh sửa hoàn thiện Qui chế theo từng thời kỳ thích hợp.

Qui chế này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


GIÁM ĐỐC
 
Sửa lần cuối:
K

KHACDUNG176

Guest
11/3/11
5
0
0
38
Lam Dong
Chào Ban! Xauxi87

Minh không phải chuyên ngành kế toán (nhưng cũng sắp vào nghề!)
Cty mình đang làm cũng gặp trường hợp như Cty của bạn vậy! ko biết bạn đã nhận được hướng dẫn nào chưa chi cho mình cách giải quyết cái!
Mình đang làm kế toán cho 01 Cty tư vấn thiết kế!
 
K

KON TUM MINH

Guest
6/1/11
9
0
0
33
kon tum
Ai có mẫu quy chế giao khoán trong công ty tư vấn thiết kế không cho mình xin với
 
K

KON TUM MINH

Guest
6/1/11
9
0
0
33
kon tum
mình cũng biết vậy nhưng bây giờ giám đốc lại bảo mình lập ra quy chế mới khổ chứ. ai có không cho mình xin với.
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức
P

phuongthuy0304

Sơ cấp
12/6/10
13
1
3
Kien Giang
Đối với cty mình thì khác bạn ạ, nếu trường hợp cộng tác viên đem công trình lại nhờ cty ký pháp nhân thì chi phí nhân công chiêm đến 70% lận đó!

Ai có mẫu quy chế giao khoán trong công ty tư vấn thiết kế không cho mình xin với
Mình không biết cách gửi file lên diễn đàn, nếu bạn cần thì mail cho mình: phuongthuy_0304@yahoo.com

Mình có nè nếu bạn cần thì liên hệ: phuongthuy_0304@yahoo.com, mình sẽ gửi cho bạn
 
Sửa lần cuối:
T

tranglelinh

Guest
15/8/11
1
0
0
32
Kiên Giang
Em đang cần mẫu hợp đồng giao khoán trong lĩnh vực thiết kế.Các anh, chị có mẫu thì cho e zới nha!
 
P

phuongthuy0304

Sơ cấp
12/6/10
13
1
3
Kien Giang
Cty mình thì khác cty bạn. Cty mình có ban hành 1 quy chế giao khoán sản phẩm. Có 2 trường hợp: nếu là do cty giao cho cộng tác viên thiết kế thì giá vốn công trình khoảng 40-50%. Và 1 trường hợp nữa là nếu công trình là do cộng tác viên đem lại cty ký pháp nhân thì giá vốn công trình khoảng 70-75%. Và tất cả căn cứ vào hợp đồng giao khoán, biên bản thanh lý hợp đồng đã ký kết, cuối cùng cty tạm thu 10% thuế TNCN hoặc nếu họ làm bản cam kết theo mẫu 23 thì mình không giữ lại. Chứ không tính tối đa là 34% như cty bạn đâu, mà nhiều nhất là 75% lận đó!
 
G

gaupooh88

Sơ cấp
4/7/10
13
0
1
24 kham thien
Chị Phương Thuỳ ơi, chị có thể cho em xin 1 bản quy chế giao khoán sản phẩm của công ty chị được không a. Em xin chị mẫu hợp đồng giao khoán, biên bản thanh lý hợp đồng để áp dụng với ạ. Bên em cũng làm về tư vấn thiết kế, em mới vào làm kế toán nên chưa có kinh nghiệm. Cám ơn chị rất nhiều. Chị có thể gưỉ cho em vào mail: thuhuyen2712@gmail.com. Mong tin sớm của chị a!!!
 
H

hienhn

Sơ cấp
22/9/10
13
0
0
Cầu Giấy -Hà Nội
mọi người cho mình hỏi chứng từ cần hoàn thiện để đưa chi phí phần giao khoán đó vào chi phí công trình cho hợp lệ thì cần những gì.
Chẳng hạn khi mình giao khoán công việc thiết kế một dự án cho 1 người (thời gian trong khoảng 3 tháng (T9, 10, 11)) thì lập hợp đồng giao khoán công việc, trong đó có quy định sau khi ký hợp đồng được tạm ứng 30%, sau khi dự án được phê duyệt, được chủ đầu tư thanh toán mới thanh toán đến 90%, và sau khi công trình bàn giao hoàn thành đưa vào sử dụng thì thanh toán nốt tiền giám sát tác giả và thanh lý hợp đồng.
Như vậy thì ngoài Hợp đồng giao khoán công việc (ký với ông tổ trưởng đại diện người lao động) có phải ký thêm hợp đồng thời vụ (cũng ký với ông tổ trưởng đại diện cho người lao động có danh sách lao động ủy quyền cho ông tổ trưởng), và hợp đồng giao khoán quy định việc tạm ứng và thanh toán như trên thì có phải lập bảng chấm công và bảng thanh toán tiền lương cho những người tham gia vào hàng tháng hay không, hay chỉ khi nào làm xong đến giai đoạn thanh toán tiền cho họ (tháng 11) thì mới lập một bảng thanh toán tiền công cho từng người (là tổng tiền nhận được cho cả thời gian giao khoán), và không cần phải có bảng chấm công.
 

Xem nhiều