Chênh lệch tỉ giá-TK 635 hay 413.

  • Thread starter VTM
  • Ngày gửi
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,518
81
48
TÂY NAM BỘ
Các bạn cùng cho ý kiến về trường hợp này với:

DN nhập khẩu dây chuyền SX trị giá 443.000 USD, được thanh toán như sau:
-Ngày 01/05/09: trả 139.200 usd (tỉ giá ngân hàng 17.784)
-Ngày 15/07/09: trả 265.800 usd (tỉ giá ngân hàng 17.807)
-Ngày 01/08/09: làm thủ tục HQ lảnh hàng tỉ giá tờ khai 16.962 (tỉ giá liên NH) kế toán tính trị giá và đưa vào TK 241 theo tỉ giá trên TKHQ.
-Ngày 25/11/09: trả phần còn lại 38.000 usd (tỉ giá ngân hàng 18.500)
Vậy phần chênh lệch tỉ giá được tính ra sao và dùng tài khoản nào là hợp lý ?

Mong các bạn hỗ trợ hạch toán.
Thank.
 
Ocean 13

Ocean 13

Đại dương bao la ...
21/8/06
1,155
5
38
Đại Dương
Các bạn cùng cho ý kiến về trường hợp này với:

DN nhập khẩu dây chuyền SX trị giá 443.000 USD, được thanh toán như sau:
-Ngày 01/05/09: trả 139.200 usd (tỉ giá ngân hàng 17.784)
-Ngày 15/07/09: trả 265.800 usd (tỉ giá ngân hàng 17.807)
-Ngày 01/08/09: làm thủ tục HQ lảnh hàng tỉ giá tờ khai 16.962 (tỉ giá liên NH) kế toán tính trị giá và đưa vào TK 241 theo tỉ giá trên TKHQ.
-Ngày 25/11/09: trả phần còn lại 38.000 usd (tỉ giá ngân hàng 18.500)
Vậy phần chênh lệch tỉ giá được tính ra sao và dùng tài khoản nào là hợp lý ?

Mong các bạn hỗ trợ hạch toán.
Thank.
Theo tôi thì: nếu bạn nhập dây chuyền sx này vào giai đoạn trước hoạt động thì hạch toán lỗ chênh lệch tỷ giá vào TK 413, khi kết thúc giai đoạn này, số chênh lệch tỷ giá đã thực hiện phát sinh được phản ánh lũy kế trên TK 413, nếu số tiền này nhỏ thì hạch toán thẳng vào TK 635, còn nếu lớn thì hạch toán vào TK 242 rồi phân bổ dần.
còn đang trong thời gian hoạt động thì hạch toán thẳng vào TK 635.
Và nếu có thể hạch toán chênh lệch tỷ giá cho từng lần thanh toán thì sẽ tốt hơn vì số tiền chênh lệch tỷ giá của bạn cũng ko nhỏ.
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,518
81
48
TÂY NAM BỘ
Theo tôi thì: nếu bạn nhập dây chuyền sx này vào giai đoạn trước hoạt động thì hạch toán lỗ chênh lệch tỷ giá vào TK 413, khi kết thúc giai đoạn này, số chênh lệch tỷ giá đã thực hiện phát sinh được phản ánh lũy kế trên TK 413, nếu số tiền này nhỏ thì hạch toán thẳng vào TK 635, còn nếu lớn thì hạch toán vào TK 242 rồi phân bổ dần.
còn đang trong thời gian hoạt động thì hạch toán thẳng vào TK 635.
Và nếu có thể hạch toán chênh lệch tỷ giá cho từng lần thanh toán thì sẽ tốt hơn vì số tiền chênh lệch tỷ giá của bạn cũng ko nhỏ.

Vấn đề là ở chổ:
Tại thời điểm nhập hàng, kế toán căn cứ vào tỉ giá trên TKHQ để tính CLTG cho những lần chuyển tiền trước đó.
Trường hợp này HT: N413/C331, bạn thấy có được không ?
Bút toán k/c: N242/C413 được thực hiện ngay thời điểm hay chờ đến kết thúc giai đoạn XDCBDD (ngày 30/12/2009)

Phần 38.000 usd được thanh toán tháng 11/09 (sau khi hàng về) CLTG:
N331
N413 hay 635 ?
C112.

Tiếp tục hạch toán các ơi...
 
S

songcham

Cao cấp
17/7/08
533
4
18
HCM
Hãy chọn giá đúng!

Ocean 13 đã phân biệt hoàn chỉnh ra 2 giai đoạn là trước hạt động (của doanh nghiệp) và đang hoạt động chứ không phải phân biệt giai đoạn xây dựng cơ bản dở dang (của bản thân tài sản cố định) và giai đoạn đưa tài sản cố định vào hoạt động.

Nếu là đang hoạt động thì CLTG đang đề cập, là loại chênh lệch tỷ giá thực phát sinh (realized exchange difference), cho dù của xây dựng cơ bản dở dang, vẫn hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí tài chính trong kỳ. Trường hợp này cho cả 3 lần thanh toán đều vậy.

Nếu muốn tránh CLTG này vào chi phí hoặc thu nhập trong kỳ quá lớn thì có thể vận dụng chuẩn mực số 10 cho 2 lần thanh toán trước. Do thanh toán trước, bạn có thể xác định giá trị tài sản cố định hình thành theo thực tế phát sinh (chọn không theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng hoặc tỷ giá tờ khai), như vậy không có CLTG cho 2 lần thanh toán này (đã phản ánh trực tiếp vào giá gốc tài sản, không phải vốn hoá). Nhưng với lần cuối cùng thì chắc chắn không được vì giá trị tài sản đã được xác định một cách chắc chắn và chênh lệch xảy ra là chênh lệch thực thanh toán.
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều