Quyết toán thuế TNCN bằng phần mềm HTKK 2.1.0?

  • Thread starter PTham
  • Ngày gửi
P

PTham

Guest
15/3/08
4
0
0
Đồng Tháp
Theo thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài Chính thì Doanh nghiệp mình sử dụng mẫu 05/KK-TNCN để quyết toán thuế TNCN. Nhưng sao mình thấy trong phần mềm HTKK 2.1.0 không có mẫu này. Vậy mình tự khai băng file excel rồi in ra nộp không biết có được không nhỉ? Mọi người làm thế nào? Mình xin được chỉ giáo.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
S

saodem2207

Guest
23/2/09
18
0
0
HCM
Theo thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài Chính thì Doanh nghiệp mình sử dụng mẫu 05/KK-TNCN để quyết toán thuế TNCN. Nhưng sao mình thấy trong phần mềm HTKK 2.1.0 không có mẫu này. Vậy mình tự khai băng file excel rồi in ra nộp không biết có được không nhỉ? Mọi người làm thế nào? Mình xin được chỉ giáo.

Bạn coi công văn nay nha.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

Số: 90 /TCT - TNCN
V/v: quyết toán thuế TNCN năm 2009 và đăng ký người phụ thuộc năm 2010. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2010Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Tổng cục Thuế nhận được ý kiến phản ánh của các Cục thuế, đơn vị chi trả thu nhập và cá nhân nộp thuế hỏi về vấn đề hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2009 và việc thực hiện đăng ký giảm trừ gia cảnh từ năm 2010.Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về quyết toán thuế TNCN năm 2009:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, cải tiến các thủ tục hành chính về thuế, Tổng cục Thuế đang nghiên cứu để sửa đổi các thủ tục hành chính về thuế TNCN theo hướng đơn giản, dễ thực hiện để trình Bộ Tài chính ban hành. Dự kiến các thủ tục hành chính về thuế TNCN mới sẽ được ban hành trong nửa đầu tháng 01/2010 để áp dụng ngay cho kỳ kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2009 và kê khai thuế TNCN phát sinh từ tháng 01/2010 trở đi.

Vì vậy, đề nghị các Cục thuế thông báo cho các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập biết chủ trương này để tạm dừng việc nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2009 trong tháng 01/2010 và thực hiện kê khai quyết toán theo mẫu kê khai mới để nộp cho cơ quan thuế từ ngày 01/02/2009.

2. Về đăng ký giảm trừ gia cảnh và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc, vừa qua Tổng cục Thuế nhận được ý kiến của các Cục thuế và tổ chức chi trả thu nhập hỏi: khi thực hiện Luật thuế TNCN, năm 2009 cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đã thực hiện đăng ký giảm trừ gia cảnh với cơ quan chi trả thu nhập, sang đầu năm 2010 có phải thực hiện đăng ký lại hay không:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 3.1.9, Mục I, Phần B của Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN thì: “Đối tượng nộp thuế chỉ phải nộp hồ sơ chứng minh cho một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ kể cả trường hợp đối tượng nộp thuế thay đổi nơi làm việc, thay đổi nơi kinh doanh...”.
Về đăng ký gia cảnh, tại điểm 3.1.8, Mục I, Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính (nêu trên) đã hướng dẫn: Đầu năm, chậm nhất là ngày 30 tháng 1, đối tượng nộp thuế lập 02 bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh theo mẫu số 16/ĐK-TNCN gửi cho cơ quan trả thu nhập. Trong năm nếu có sự thay đổi về người phụ thuộc so với đăng ký đầu năm thì chậm nhất là sau 30 ngày kể từ ngày có thay đổi (tăng, giảm), đối tượng nộp thuế cần khai 02 bản đăng ký điều chỉnh người phụ thuộc theo mẫu số 16/ĐK-TNCN gửi cho cơ quan trả thu nhập. Đối tượng nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc phải có đủ hồ sơ chứng minh về người phụ thuộc và phải nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị trả thu nhập.

Đề nghị các Cục thuế hướng dẫn các đơn vị chi trả thu nhập và cá nhân nộp thuế: nếu năm 2009 cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đã đăng ký giảm trừ gia cảnh với cơ quan chi trả thu nhập, thì sang năm 2010 và các năm tiếp theo không phải thực hiện đăng ký lại, đơn vị chi trả thu nhập căn cứ vào đăng ký gia cảnh từ năm 2009 để thực hiện tạm giảm trừ trước khi thực hiện khấu trừ thuế TNCN của năm 2010; trường hợp có thay đổi về người phụ thuộc mới phải đăng ký điều chỉnh theo hướng dẫn nêu trên tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế được biết, hướng dẫn thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban PC; Ban CST;
- Lưu: VT, TNCN (2b) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Phạm Duy Khương
 
H

hthieu

Sơ cấp
1/3/10
20
0
0
Bình Dương
Hiện tại HTKK2.1.0 chưa có hỗ trợ mục QTT TNCN,QT %TNCN năm 2009 xài theo mẫu TT20/2010, còn ứng dụng thì đợi CQT sẽ ra, chắc vài bữa nữa có. :talk:Hiện tại mình có bản HTKK va QT TNCT mới. hihi đang test xài thử
 
nhungk

nhungk

Trung cấp
2/6/09
193
1
0
37
buôn ma thuột
Hiện tại HTKK2.1.0 chưa có hỗ trợ mục QTT TNCN,QT %TNCN năm 2009 xài theo mẫu TT20/2010, còn ứng dụng thì đợi CQT sẽ ra, chắc vài bữa nữa có. :talk:Hiện tại mình có bản HTKK va QT TNCT mới. hihi đang test xài thử
đợi mỏi mòn lun rồi :wall:, thời hạn nộp thì cận kề rồi mà giờ chưa thấy động tĩnh j hết
 
P

phamthuminh

Guest
16/12/08
40
0
0
hanoi
Ngày mai mình được đi tập huấn hướng dẫn quyết toán thuế tncn rồi. Có ai đăng ký đi cùng ko.
 
T

tranxuanthien

Guest
27/3/05
99
0
0
Tam Ky
Nghe nói việc này phải chờ Thông tư mới hướng dẫn, trong đó có mẫu biểu. Không biết giờ đã có chưa
 
nguyenhien79

nguyenhien79

Mơ về nơi xa lắm
26/1/07
205
0
0
Ha Noi
Ngày mai mình được đi tập huấn hướng dẫn quyết toán thuế tncn rồi. Có ai đăng ký đi cùng ko.

Ở chi cục nào thế hả e, nghe cho kỹ về có gì lên đây truyền đạt lại nhé. Thanks
 
T

tomb2

Sơ cấp
1/4/13
0
0
0
44
Hanoi

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA