BHTN xác định vào mục nào?

  • Thread starter menghecon
  • Ngày gửi

4314 lượt xem

M

menghecon

Sơ cấp
29/1/10
5
0
0
33
Hải Dương
Mình làm trong đơn vị hành chính sự nghiệp, khi xác định BHXH ở mục 6301, BHYT ở 6302 vậy BHTN ở mục nào? Giúp mình với nhé....
 
N

NguyenhuongKT021286

Sơ cấp
16/7/09
39
0
0
Xứ sở bụi mù
Điều 2. Bổ sung tiểu mục của Mục 6300 “Các khoản đóng góp”
Tiểu mục 6304 “Bảo hiểm thất nghiệp”
Thông tư Số: 136/2009/TT-BTC ngày 02/07/2009 có bổ sung mục 6304 - bảo hiểm thất nghiệp đó bạn.
 
M

menghecon

Sơ cấp
29/1/10
5
0
0
33
Hải Dương
Cảm ơn bạn nhé, nhưng mà TM 6304 này đã sử dụng luôn chưa bạn?
 
N

NguyenhuongKT021286

Sơ cấp
16/7/09
39
0
0
Xứ sở bụi mù
Cảm ơn bạn nhé, nhưng mà TM 6304 này đã sử dụng luôn chưa bạn?
Bạn chịu khó đọc thông tư đi.
Điều 7. Tổ chức thực hiện:
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thực hiện từ năm ngân sách 2009.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều