xin hàm tính tổng các giá trị âm, dương

 • Thread starter vn1102
 • Ngày gửi

9632 lượt xem

V

vn1102

Sơ cấp
19/8/09
5
0
0
ha noi
mình có 1 bảng danh sách gồm các cột a (Tên), b (giá trị 1), c (giá trị 2), d (giá trị 3)..., và cuối cùng j (phần tính tổng các giá trị âm), k ( (phần tính tổng các giá trị dương)
các giá trị 1,2,3... là các giá trị mang dấu âm, dương khác nhau.
mình muốn hỏi để có kết quả j thì dùng hàm công thức nào trong excel để tính tổng các giá trị mang dấu âm, và k có kết quả là dương.
từ trên có ví dụ:
cột a có 10 người
cột b có 2 người mang dấu âm, 8 người mang dấu +
cột c có 3 người -, 7 người +
cột d có 6 người -, 4 người +
cột e có 8 người -, 2 người +
..............................
vậy công thức hàm gì để có, và cách làm
cột j= ??? tổng -
cột k= ??? tổng +
 

Thành viên trực tuyến

 • ducmanhsw
 • bobodinh
 • vyngantype
 • TuanMinh_Win
 • baongocvu
 • sieuinan
 • Rubigon
 • nguoiconxunui
 • Quỳnh97
 • Hiendinhnd
 • Gia Hung1
 • superstar1
 • Vu Sakura

Xem nhiều