Đánh giá chênh lệch tỷ giá theo kế toán hay thuế

  • Thread starter fhlanh
  • Ngày gửi

1281 lượt xem

F

fhlanh

Sơ cấp
10/12/09
72
0
0
TN
Chào mọi người,

Em có thắc mắc này xin được giải đáp giúp.

Công ty em, khi kiểm toán xuống kiểm và yêu cầu rằng tài khoản 112,131,331 ngắn hạn đều phải đánh giá và kết chuyển vào 515 hay 635 vì kiểm toán làm theo chuẩn mực.

Nhưng nếu em chấp nhận như vậy và không làm theo TT201 thì rất khó khăn cho em trong việc ghi nhận, làm quyết toán thì loại ra là đơn giản nhưng khi ghi vào 635 hay 515 trên sổ sách và định khoản thì khó khăn cho các năm tiếp theo..:wall::wall:
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

TEXT LINK

Xem nhiều