Đánh giá chênh lệch tỷ giá

  • Thread starter seek80vn
  • Ngày gửi
S

seek80vn

Guest
14/5/07
48
0
6
Binh Thuan
Công ty mình đang trong XDCB, nên thường phát sinh nghiệp vụ vay để thanh toán. Tại mỗi lần vay, trong giấy nhận nợ mình mình lấy tỷ giá tại thời điểm vay. Có 2 trường hợp:
- Khi mình vay nội tệ để mua USD thanh toán, ngân hàng yêu cầu lập hợp đồng mua USD để thanh toán. Như vậy, kế toán lấy tỷ giá mua USD để đánh giá các tài khoản có nguồn gốc ngoại tệ.
- Khi vay LC thì mình vay trực tiếp USD. tại thời điểm vay, trong giấy nhận nợ mình cũng lấy tỷ giá tại thời điểm vay. Tuy nhiên, trong sổ phụ vay ngoại tệ không phản ánh tỷ giá mà chỉ theo dõi nguyên tệ USD. Trong trường hợp này, để đánh giá các tài khoản có nguồn gốc ngoại tệ thì mình lấy tỷ giá nào để đánh giá.

Vừa rồi ban kiểm soát nội bộ công ty nói rằng sổ phụ ngoại tệ không phản ánh tỷ giá nên không có cơ sở để đánh giá tỷ giá mà phải lấy tỷ giá tại thời điểm mua USD (có hợp đồng mua USD).
Mình không biết phải hạch toán sao đây. Nhờ các anh chị giúp đỡ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tongthithuylinh

Sơ cấp
24/4/09
6
0
0
ha noi
Chào bạn. Mình đã từng làm kế toán ngân hàng. Hồi đó công ty mình thường phải mua USD để ký quỹ khi phát hành L/C. Tỷ giá mà các ngân hàng sử dụng để ghi sổ, hạch toán cho người mua là tỷ giá của ngân hàng Ngoại thương(Vietcombank) tại thời điểm mua USD. Tuy nhiên thực tế thì bạn sẽ phải trả số tiền ứng với tỷ giá bán của ngân hàng bạn mua USD(chắc chắn cao hơn tỷ giá của Vietcombanh). Số tiền chênh lệch này gọi là tiền điểm ngoài. Và khi hạch toán vào sổ bạn phải hạch toán theo tỷ giá liên ngân hàng (tỷ giá Viêtcombank) tại thời điểm páht sinh
Ví dụ cụ thể và cách hạch toán luôn:
Ngày 01/10/N, Công ty A dùng tiền vay cuả mình tại ngân hàng X để mua 10.000 USD. Ngân hàng X bán USD với tỷ giá 18.310, tỷ giá Vietcombank tại thời điểm mua: 17.727.
Kế toán hạch toán:
Nợ 112-usd: 10.000*17.727= 170.727.000 vnd
Có 311/341: 170.727.000 vnd (công ty mình mua bằng tiền mặt)
Tiền chênh lệch điểm ngoài hạch toán:
Nợ 642: 10.000*(18310-17727)=5.830.000
Có 111(nếu bạn trả bằng tiền mặt, công ty mình pải trả bằgn tiền mặt).
Trân trọng./
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA