Khai báo tăng nguồn vốn chủ sở hữu trong phần mềm Misa 7.9R6

  • Thread starter shareallto
  • Ngày gửi

4639 lượt xem

V

Vando

Thành viên thân thiết
11/12/05
436
3
16
Bac Giang
1. Bạn post nhầm chỗ rồi.
2. Góp vốn bằng tiền mặt: Phiếu thu: Nợ 1111/có 411
3. Khai báo số dư đầu 411: soạn thảo/nhập số dư ban đầu
 

Thành viên trực tuyến

  • thường duy
  • tidao
  • denhatotoTQ
  • kimanbictweb

TEXT LINK

Xem nhiều