tiền thuế truy thu GTGT có phải vào sổ ko

  • Thread starter 0975510584
  • Ngày gửi
0

0975510584

Guest
cty mình phải nộp tiền truy thu thuế GTGT là 52.000.000, mình đã hạch toán
N333
C111
Nếu vậy có phải vào sổ tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách như thế nào
 
Webketoan PRO

Xem nhiều