Mỗi tuần một chuyên đề

Đơn vị sự nghiệp có phải làm BC lưu chuyển tiền tệ?

  • Thread starter tridung73vn
  • Ngày gửi
T

tridung73vn

Guest
2/7/07
35
0
0
50
TP. Ho Chi Minh
Khi nộp báo cáo QT thuế 2009, Cục thuế họ nói thiếu báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối kế tóan, báo cáo kết quả họat động kinh doanh làm trong phần mềm hỗ trợ kê khai 2.1,
xem trong QĐ 19/QĐ-BTC đâu nói đơn vị HCSN đâu có mẫu này, phần mểm hỗ trợ cũng không có phần báo cáo tài chính của đơn vị HCSN theo QĐ 19,
có cách nào để giải thích không ACE? (đã đem QĐ 19 cho họ xem họ không chịu)
cam ơn .
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
SAA

SAA

Siêu nhảm
31/5/09
1,418
102
63
HCM city
đơn vị HCSN theo hướng dẫn của QĐ19 thì không phải làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp, bản chất của báo cáo này nhằm phản ánh sự vận động của tiền, nhằm đánh giá khả năng tạo ra tiền, sử dụng tiền và khả năng thanh toán
ở đơn vị HCSN tự chủ toàn bộ hay một phần đều được tổ chức hoạt động dịch vụ bằng vốn nhà nước hoặc tự huy động dựa theo chức năng hoạt động của đơn vị mình, không thuần là hoạt động kinh doanh như doanh nghiệp.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA